Hoppa till huvudinnehåll

Forskare tror på högt valdeltagande i fusionsfrågan i Korsholm – nya debattörer har dykt upp de senaste veckorna

Siv Sandberg.
Siv Sandberg. Siv Sandberg. Bild: Yle/Lina Frisk Åbo Akademi,siv sandberg

Debatten om en fusion av Vasa och Korsholm har gått het och trappats upp de senaste veckorna. Forskaren Siv Sandberg tror på ett högt valdeltagande i den rådgivande folkomröstningen i Korsholm på söndag. Men något resultat vågar hon inte sia om.

Debatten har trappats upp de senaste veckorna. Siv Sandberg som är forskare vid Åbo Akademi har följt med och noterat nya debattörer de senaste veckorna.

- Det som har hänt är att båda sidorna har mobiliserat nya debattörer. Men fortfarande är argumenten ganska bekanta, säger Sandberg.

Precis som i tidigare kommunfusionsdebatter runt om i landet noterar Sandberg att det också i den här frågan handlar om olika tidsperspektiv på ja- och nejsidan.

- I till exempel frågan om ekonomi har förespråkarna siktet ställt ganska långt framåt och tänker att det blir bra sedan när man är en större stad och har större möjligheter, säger Sandberg.

- Motståndarna fokuserar rätt mycket på kommunernas skuldbörda just nu, vad det kommer att kosta att reparera gator och mera praktiska saker. De har kanske ett lite närmare tidsperspektiv.

Korsholmarna går till valurnan på söndag

På söndag ordnas den rådgivande folkomröstningen i Korsholm. Då får de röstberättigade invånarna rösta ja eller nej till en fusion med Vasa. Alternativet tar inte ställning finns också.

Ett paket med olika dokument som ska skickas ut till alla röstberättigade korsholmare inför den rådgivande folkomröstningen den 17 mars.
Fredagen var den sista dagen att avge sin röst på förhand, det gjorde hela 41,1 procent av korsholmarna. Ett paket med olika dokument som ska skickas ut till alla röstberättigade korsholmare inför den rådgivande folkomröstningen den 17 mars. Bild: Yle/Sofi Nordmyr Korsholm,folkomröstningar,Korsholm folkomröstning

Det har också varit möjligt att förhandsrösta genom brevröster. De rösterna skulle vara framme vid ämbetshuset i Smedsby senast på fredagskvällen klockan 19.

Totalt 6101 av de 14838 röstberättigade valde att avge sin röst på förhand, vilket är 41,1 procent.

Siv Sandberg tror på ett högt valdeltagande på söndag. Dels eftersom statistik visar att korsholmarna brukar vara bra på att gå och rösta i val. Men också för att det i lokala folkomröstningar runtom i landet tidigare varit högt valdeltagande.

- Jag tror att valdeltagandet kommer att ligga kring 70 procent, om jag får ge en tippning. Om man väger in de här lite livligare folkomröstningarna och att man är ändå ganska bra på att gå och rösta i Korsholm.

Någon tippning om resultatet vågar Siv Sandberg inte ge. Men hon påminner om statistiken från tidigare lokala folkomröstningar i Finland som gällt kommunfusioner.

- Ser man statistiskt hur det brukar gå i sådana här omröstningar har fler folkomröstningar slutat med ett nej än med ett ja när man har röstat om kommunsammanslagning.

Fokus flyttas till ledamöter som inte bestämt sig

Resultatet av brevrösterna kommer Korsholms kommun att publicera på sin webbplats efter att vallokalerna stänger kl. 20.00 på söndag. En knapp timme senare, vid 21-tiden, tros hela resultatet vara klart.

Den 2 april kommer bägge fullmäktigesamlingar i Korsholm och Vasa fatta det slutgiltiga beslutet.

Siv Sandberg tror inte att debatten kommer att hetta till ytterligare. I stället flyttas fokus över till de förtroendevalda som inte tidigare velat säga hur de kommer att rösta och också till dem som sagt att de vill vänta och se vad resultatet blir i folkomröstningen.

- Det blir några spännande veckor. Det blir på ett sätt en nystart för debatten för då kommer man att kräva svar av dem som har det sista avgörandet.

Skyld med texten Korsholm och Vasa
Den 2 april klarnar det slutligt om det blir en fusion mellan Vasa och Korsholm eller inte. Skyld med texten Korsholm och Vasa Bild: Yle/Miro Johansson Vasa,Korsholm,fusion,kommunsammanslagningar

Sandberg hoppas att frågan inte kommer att dela Korsholms kommunfullmäktige ytterligare. Oavsett vad resultatet blir ska fullmäktigeledamöterna leva med varandra och korsholmarna ska också leva med fullmäktige framöver.

- Man hoppas att, trots att det har delat fullmäktige, att man kan se konstruktivt framåt och att man inte på det sättet i onödan fördjupar de konflikter som finns. För det är inte ett bra utgångsläge oberoende om man ska bygga en ny kommun eller om man ska fortsätta som självständig kommun.

Yle Österbotten följer med den rådgivande folkomröstningen i Korshom på söndag. Vi besöker vallokaler och är på plats på valvaka i Smedsby. Resultatet publiceras på svenska.yle.fi/österbotten genast det är klart.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten