Hoppa till huvudinnehåll

Ingen ny djurskyddslag - djurrättsorganisationer jublar

gris på polsk svinfarm 2013
Lagförslaget skulle bland annat ha inneburit bättre levnadsförhållanden för grisar. gris på polsk svinfarm 2013 Bild: TheAnimalDay.org svin,djurskydd,djurskyddslag

Djurskyddsorganisationer jublar, medan man på jord- och skogsbruksutskottet hänger läpp. Djurskyddslagen från 1996 uppdateras inte under denna regeringsperiod.

I torsdags blev det klart att den nya djurskyddslagen, eller lagen om djurens välmående som den egentligen hette, går i stöpet.

Lagförslaget hängde ihop med landskapsreformen och därför kommer grundlagsutskottet inte att ge sitt utlåtande om lagförslaget.

Det här betyder att förnyandet av den över 20 år gamla djurrättslagen förpassas till nästa regering.

Godkänner inte en kompromiss

På djurskyddsorganisationen Animalia tar man emot beskedet med glädje, säger kampanjansvarige Veikka Lahtinen.

- Lagförslaget skulle inte ha tagit hänsyn till dom viktigaste förändringarna som vi har gjort kampanj för i flera år. Särskilt båsladugårdar var en stor fråga som regeringen inte ville göra någonting åt.

Veikka Lahtinen, kampanjkoordinator, Animalia
Veikka Lahtinen, kampanjansvarig på Animalia. Veikka Lahtinen, kampanjkoordinator, Animalia Animalia,veikka lahtinen

Lahtinen poängterar att det enligt Animalia också fanns bra saker i lagförslaget, till exempel skulle det bli förbjudet att ha djur i bur under inseminering.

- Det är vårt jobb att inte vara nöjda med lagstiftning som kallas för en kompromiss, men från vår synvinkel ser det ut som att man har lyssnat mera på producenter än vetenskap. Vi tycker att Finland ska vara progressivt och sätta exempel på bra djurpolitik.

Sträng lagstiftning dåligt för producenter

På jord- och skogsbruksutskottet är man bedrövad över att lagförslaget inte klubbas igenom.

Utskottets ordförande Anne Kalmari (C) säger till Helsingin Sanomat att det är synd att en lag, som skulle ha inneburit bland annat intensivare övervakning och mindre smärta för djuren, går i stöpet.

- Jag hoppas att de som förbereder lagen i framtiden tar hänsyn till att en för sträng lagstiftning kan leda till att djuruppfödningen försvinner från Finland, säger Kalmari.

En ko på bild
Enligt lagförslaget bör mjölkkor och kvigor i båsladugårdar rastas oftare, 90 dagar per år i stället för 60 dagar. En ko på bild Bild: Yle/Max Kivivuori kor,Tjur,maria rustanius

Kritiserades redan från början

Jord- och skogsbruksministeriet fick in närmare 400 utlåtanden då lagförslaget var ute på remissrunda ifjol.

Efter det gjordes ändringar gällande bland annat mjölkkors och grisars levnadsförhållanden i båsladugårdar. Lagförslaget hade också inneburit registreringstvång för hundar.

Trots att mycket ändrades efter remissrundan kritiserades lagförslaget för att vara föråldrat och ansågs släpa efter de andra nordiska ländernas lagstiftning.