Hoppa till huvudinnehåll

Säkerheten på byggplatserna i Borgå är hög - regelbundna granskningar ger få olycksfall

Tony Lökfors vid bygget av nya Strömborgska skolan i Borgå.
Projektingenjör Tony Lökfors vid bygget av nya Strömborgska skolan. Tony Lökfors vid bygget av nya Strömborgska skolan i Borgå. Bild: Yle / Leo Gammals Byggnadsingenjör,Borgå,bygge,byggarbetsplatser,byggplatser,Förman,chefer,projektledare,nya strömborgska skolan i Borgå

Det byggs och renoveras på olika håll i Östnyland. I Borgå hör nya Strömborgska skolan till de större byggena med flera tiotals byggarbetare på plats varje dag.

Medan projektingenjör Tony Lökfors visar vägen till arbetsledningens barack konstaterar han att det omväxlande vintervädret med snö, halka och slask är utmanande på en byggplats. Det gäller att vara bra utrustad.

- Det är halt, det är snö och det kan finnas material som har blivit under snön. Halkan är kanske den största faktorn om man tänker på arbetsskyddet, säger Lökfors.

Vissa arbetsskeden, menar han, går inte alls att utföra i minusgrader.

- Att mura en fasad och gjuta betongkonstruktioner kräver plusgrader. Då är det alltid fråga om att skydda och värma, vilket medför fler problem, säger Lökfors.

Vid nya Strömborgska skolan har arbetet mestadels flyttat in under enorma skyddstak med stora presenningar som sträcker sig ner till marken.

Strömborgska skolan byggs i Borgå.
Strömborgska skolan byggs i Borgå. Bild: Yle / Leo Gammals Byggnadsingenjör,Borgå,bygge,byggarbetsplatser,byggplatser,nya strömborgska skolan i Borgå

Bra utrustning i hetta och kyla

Vintertid underlättar skyddstaken och presenningarna arbetet som i praktiken kan fortgå oavsett väder.

Tiden som förut användes till att skotta snö, smälta is och putsa materiel för att få fram konstruktionerna är idag minimerad.

- Snö, vind och regn stör inte men kölden kan vara ett problem. Den försvinner inte helt och hållet med skyddstak. Det är inte möjligt att värma upp tältet i sin helhet. Att värma upp det i mindre delar är däremot möjligt, säger Lökfors.

Fingrar och tår skyddas i första hand med bra utrustning, till exempel uppvärmda arbetshandskar. Vid riktigt sträng kyla tar arbetarna oftare pauser och värmer sig inomhus.

Skiss över skolbyggnad.
Ritning över skolan. Skiss över skolbyggnad. Bild: Yle/Mikael Kokkola skolbyggnad,Borgå,nya strömborgska skolan i Borgå

Om vintern medför snö och halka löper byggarbetare risk för till exempel värmeslag under heta sommardagar.

- Det är lika svårt när det är varmt som när det är kallt. Skyddshjälmar är ju obligatoriska på de här byggena i dagens läge. När det är riktigt varmt så är det förstås inte bekvämt att ha skyddshjälm på sig flera timmar om dagen, säger Lökfors.

Det är den obligatoriska skyddsutrustningen som sammantaget framhäver värmen.

- Det gäller att pausa lite oftare, för när man är på bygget måste man ha skyddsredskapen på sig. Det är skyddsskor, klädsel med färg som syns, oftast gul eller orange, hjälm och glasögon. Utan de här kan man inte röra sig på byggarbetsplatser. I vissa arbetsskeden behöver man dessutom handskar som hindrar knivar att tränga genom.

Få skador på byggen i Borgå

Den elfte februari inträffade en allvarlig olycka vid bygget av nya Strömborgska skolan i Borgå. En man föll fyra meter ner från en mobil lyftkran. Han avled senare av sina skador.

Allvarliga olyckor av det här slaget är mycket sällsynta i Borgå. De utreds av polisen och Arbetarskyddsförvaltningen som lyder under Regionförvaltningsverket.

- Det är beklagligt, men ett enskilt fall. Det har hänt ytterst få allvarliga olyckor på byggen här i Borgå. Det vanligaste är att någon snubblar eller halkar på hal is. Annat som händer lite oftare är att någon skär sig med en mattkniv eller såg och måste få några stygn i fingret. Det händer alltid nu och då och är svårt att undvika helt och hållet.

Tony Lökfors uppskattar antalet mindre skador per bygge i Borgå till en handfull per år.

- På ett sådant här bygge som Strömborgska så ligger det på mellan fem och tio.

Skolhus under byggnad.
Skolhus under byggnad. Bild: Yle/Mikael Kokkola skolbyggnad,Borgå,nya strömborgska skolan i Borgå

Förutom väderförhållanden och mänskliga misstag utgör lyft av material den största riskfaktorn.

I synnerhet om det rör sig om stora och breda byggnadsstommar blir det långa lyft. Då krävs det noggrann planering för var lyftkranen ställs och vad som lyfts vart.

- När man till exempel bygger med betongelement måste man försäkra sig om att man lyfter en vettig del på plats och gjuter fast den innan man fortsätter. Det är en viktig del där det kan gå riktigt snett om det vill sig.

Säkerheten har blivit viktigare

Lökfors tycker att man idag fäster större vikt vid säkerheten på byggen än för till exempel tio år sedan. Och att arbetssäkerheten förbättrats en hel del på byggena.

- Det tycker jag syns på Borgå stads arbetsplatser. Byggarbetet är ändå ett jobb där det tidvis händer olyckor. Vi försöker förstås minimera dem med alla konster som finns.

Den ökade säkerheten beror på flera faktorer. De krav som lagen ställer angående förberedelser och ansvar har skärpts och blivit klarare.

Samtidigt har antalet granskningar och kontroller ökat efter hand.

Med lagen avses i första hand statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten.

- Med lagen tillkommer krav på att byggherren eller den som påbörjar ett bygge gör en arbetsskyddsbilaga, ett så kallat säkerhetsdokument som berättar om de faktorer man vet att kan vara problematiska i bygget i fråga.

I bilagan måste till exempel nämnas om bygget omfattar höga konstruktioner eller farliga ämnen som kan vara skadliga i samband med en sanering.

I inledningsskedet kan man också planera in olika byggmoment som förstärker säkerheten, till exempel färdiga fastsättningar för räck till tak i betongelement, så att räcken redan finns när taket byggs.

Skylt vid bygget av nya Strömborgska skolan i Borgå.
. Skylt vid bygget av nya Strömborgska skolan i Borgå. Bild: Yle / Leo Gammals Byggnadsingenjör,Borgå,bygge,byggarbetsplatser,byggplatser,nya strömborgska skolan i Borgå

Många ansvarar för säkerheten

- På det här bygget har Borgå stad ansvar för planeringen, vi ansvarar alltså för att planerarna går igenom ritningarna med hänsyn till arbetssäkerhet. Byggherrens uppgift är också att utnämna en arbetsskyddskoordinator som är byggherrens representant. På det här bygget är det arbetsskyddskoordinatorn från företaget som övervakar byggjobben, säger Tony Lökfors.

Strömborgska skolan byggs i Borgå.
. Strömborgska skolan byggs i Borgå. Bild: Yle / Leo Gammals Byggnadsingenjör,Borgå,bygge,byggarbetsplatser,byggplatser,nya strömborgska skolan i Borgå

Huvudentreprenören ska också presentera en plan som garanterar att säkerheten sköts genom hela byggprocessen.

Den omfattar bland annat arbetsmetoder, material och tidsordning till arbetshygieniska mätningar, åtgärder vid olycksfall och haverier.

- När huvudentreprenören kommer med i bilden har den en person som ansvarar för arbetssäkerheten. Denna ansvarsperson har redan funnits ett tag men vikten av posten har ökat och arbetssäkerheten betonas allt mer, säger Lökfors.

Arbetssäkerheten är också implementerad i olika arbetsmoment. När man installerar betongelement ska det finnas en skild plan för hur jobbet utförs.

Tony Lökfors vid bygget av nya Strömborgska skolan i Borgå.
Projektingenjör Tony Lökfors. Tony Lökfors vid bygget av nya Strömborgska skolan i Borgå. Bild: Yle / Leo Gammals Byggnadsingenjör,Borgå,bygge,byggarbetsplatser,byggplatser,Förman,chefer,projektledare,nya strömborgska skolan i Borgå

Planen ska godkännas av övervakarna och planerarna innan jobbet påbörjas.

Varje arbetare som rör sig på bygget har samtidigt en skyldighet att anmäla om de märker något som strider mot arbetsskyddet. Då har huvudentreprenören en skyldighet att fixa det.

Arbetssäkerheten är inte bara en process utan den sträcker sig till många olika skeden och planer.

För att säkerheten ska fungera genom hela byggprocessen måste den omfatta alla från byggherre och huvudentreprenör till materialtillverkare, entreprenörer och underleverantörer.

I ett större bygge som nya Strömborgska skolan kan det röra sig om sammanlagt ett sjuttiotal olika entreprenörer.

Granskningar varje vecka

På byggen utförs därför veckovisa granskningar där man följer upp arbetssäkerheten.

På basis av antalet positiva och negativa märkningar kommer man fram till en arbetssäkerhetsprocent som finns angiven i byggherrens dokument.

Enligt Lökfors sköter sig arbetarna bra, men det förekommer slarv med den personliga utrustningen, till exempel hjälm och glasögon.

Inne i skolbygge.
Besök i Strömborgska skolan. Inne i skolbygge. Bild: Yle/Mikael Kokkola skolbyggnad,Borgå,nya strömborgska skolan i Borgå

Det finns en handfull indikatorer
med vilka man kan utvärdera arbetsförhållanden och status för säkerhetsledningen på arbetsplatsen.

Enligt Arbetsskyddsförvaltningen används vanligtvis en så kallad TR-indikator vid veckovisa underhållsinspektioner.

Då observeras ställningar, gångbroar och tegar, maskiner och utrustning, fallskydd, arbete, el och belysning, ordning och damm.

Strömborgska skolan byggs i Borgå.
Strömborgska skolan byggs i Borgå. Bild: Yle / Leo Gammals Byggnadsingenjör,Borgå,bygge,byggarbetsplatser,byggplatser,nya strömborgska skolan i Borgå

Borgå stad utför inga egna kontroller men stadens övervakare och arbetsskyddskoordinator följer upp huvudentreprenörens veckovisa granskningar.

- En gång i månaden har vi arbetsplatsmöte och i det finns en egen punkt som heter arbetssäkerhet, där vi kollar upp de här nivåerna på veckogranskningarna. Är det något större så måste man utreda vad som är orsaken till det och om det finns något man kan förbättra. Det finns också fall där det är fråga om en enskild persons felbeslut som är svårt att stoppa med skrifter eller regler.

På bygget av nya Strömborgska skolan har huvudentreprenören dessutom en egen arbetsskyddsavdelning.

Avdelningen gör samma granskning två gånger om året för att själv kunna kalibrera att granskningen görs med rätt noggrannhet.