Hoppa till huvudinnehåll

Amfetamin och partydroger i avloppsvattnet i Vasa och Karleby – men inga stora mängder enligt forskare

Toalett
Toalett Bild: iStock/innovatedcaptures ulcerös kolit

Amfetamin och partydrogen MDMA eller ecstacy är de vanligaste drogerna i både Vasa och Karleby. Åtminstone enligt den undersökning av avloppsvattnet som Institutet för hälsa och välfärd, THL har gjort i städerna.

THL har undersökt mängden droger i avloppsvattnet i 23 städer i Finland under fjolåret. Mest droger kommer till reningsverken i de stora städerna i södra Finland.

- Då någon tar droger kommer drogerna också ut i urin och avföring och slutar i reningsverk. Vanligen då man gör drogtester så är det från en persons urin. Nu kan vi göra det kollektivt och få ett prov från hela befolkningen, säger utvecklingschef Aino Kankaanpää på enheten för rättstoxikologi inom THL.

Dubbelt mer i Vasa än i Karleby

Karleby kommer nästsist i listan över hur mycket droger som hittade i vattnet. Där hittades under två veckor i fjol mellan 100 och 240 milligram droger per dag per 1000 invånare.

I Vasa hittades nästan kring 300 milligram droger per tusen invånare per dag, men enligt Kankaanpää är det ändå fråga om rätt små mängder i båda städerna.

- Både Vasa och Karleby har mycket mindre användning än de stora städerna i söder. Situationen ser inte alls dålig ut, säger Kankaanpää.

Kokain bara i storstäder

Det som syns tydligt i THL:s statistik är att kokain blir allt vanligare.

- Mängden kokain har ökat i storstäderna, men kokain syns nästan inte alls i Vasa och Karleby. I övrigt är fördelningen som i resten av landet.

Enligt THL har också användningen av amfetamin ökat klart i hela landet de senaste två åren.

Pålitligt test

Att ta prov från avloppsvatten är ett mycket bra sätt att följa droganvändningen, enligt Kankaanpää. I synnerhet då metoderna utvecklas och blir mer exakta.

- Det är väldigt pålitligt. Det är ett oberoende test. Frågar man i en enkät kan folk överdriva eller underskatta sin droganvändning men nu ser vi vad som åker ut i avloppen. Och då kan vi jämföra olika områden eftersom vi vet halterna och folkmängd i området.

Täcker hälften av invånarna

Mer än hälften av landets invånare ingår i undersökningen för 2018. Karleby var med första gången i fjol, Vasa har varit med sedan 2014. I Vasa har halterna hållits ungefär på samma nivå sedan 2014.

I fjolårets undersökning ingick Helsingfors, Esbo, Lahtis, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Villmanstrand, Kuopio, Uleåborg, Rovaniemi, Kotka, Joensuu, Vasa, Nyslott, Kouvola, Tavastehus, Björneborg, S:t Michel, Seinäjoki, Karleby, Kajana, Kemi och Mariehamn.

Vartannat år görs en så här bred undersökning, nästa görs alltså 2020. Vartannat år testas bara vattnet i fyra större städer eller Helsingfors, Esbo, Tammerfors och Åbo.

Läs också