Hoppa till huvudinnehåll

Korsholmspolitikern Anita Sundman: "Det blir en sammanslagning mellan Korsholm och Vasa, frågan är bara när"

Anita Sundman (SFP) är Kommunstyrelsens första vice ordförande i Korsholm.
Anita Sundman (SFP) är kommunstyrelsens första vice ordförande i Korsholm. Anita Sundman (SFP) är Kommunstyrelsens första vice ordförande i Korsholm. Bild: Yle/Moa Mattfolk Österbotten,Korsholm,anita sundman

Korsholmspolitikern Anita Sundman (SFP) tror att det kommer att bli en sammanslagning mellan Korsholm och Vasa, frågan är bara när. Dagen efter folkomröstningen känns det skönt att folkomröstningen är över.

- Det är bra att vi har kommit så här långt i processen. Vi har pratat om den här folkomröstningen länge och nu har vi äntligen ett resultat.

Sundman berättar att hon innan folkomröstningen hade en teori om att ju högre valdeltagandet skulle vara desto jämnare skulle resultatet bli.

- Nu vet jag inte om jag hade rätt eller fel. Jag hade väntat mig att det inte skulle vara så här stor skillnad på ja och nej. Å andra sidan hade jag fantiserat om ett valdeltagande på över 80 procent, men 76,4 procent är nog ett jättebra valdeltagande.

"Röstade man emot sammanslagningen eller emot avtalet"?

Frågan i folkomröstningen löd om man kan godkänna en sammanslagning i enlighet med avtalsförslaget.

- Nu vet jag inte om man är emot sammanslagningen eller om man är emot avtalet. De hänger ju ihop i allra högsta grad, men det skulle ha varit intressant att veta om det är själva avtalet som är stenen i skon eller om det är så att man överhuvudtaget inte vill.

Innan fullmäktiges möte den andra april ska kommunstyrelsen ta ställning till de över 200 anmärkningarna mot avtalet som har kommit in, resultatet från folkomröstningen och fusionsavtalet.

- Utifrån det ska styrelsen ge ett förslag till fullmäktige och vi vet ju inte vad styrelsen kommer att föreslå. Det kommer garanterat att bli livliga diskussioner.

"Ärendet kan återremitteras men det är osannolikt"

Enligt Sundman kan anmärkningarna leda till att hela ärendet återremitteras och att avtalet omarbetas på någon punkt.

- Styrelsen kan också föreslå att de inte för avtalet alls till fullmäktige utan lägger det i skrivbordslådan. Det tror jag inte är så sannolikt, den här frågan behöver behandlas nu.

Sundman säger att hon själv kommer att väga in resultatet från folkomröstningen när hon bestämmer sig för hur hon ska rösta i fullmäktige.

- Jag har ju sagt från början att jag vill se en sammanslagning av de här kommunerna, jag tror att regionen behöver det.

Sundman har suttit med i arbetsgruppen som har tagit fram fusionsavtalet och hon säger att hon inte vill säga nej till ett avtal hon själv har varit med om att ta fram.

"En sammanslagning blir av förr eller senare"

Innan folkomröstningen meddelade 24 fullmäktigeledamöter att de kommer att rösta för en sammanslagning i folkomröstningen. Det visar att det procentuellt sett är fler politiker för en fusion än vad folkomröstningen visade att befolkningen är.

Vet politikerna mer än befolkningen om sammanslagningen?

- Vi måste ju sätta oss in i ärendet på ett lite annat sätt och vi är involverade i det regionala samarbetet på ett annat sätt än vad kommuninvånare är. Det är ju vi som måste ta det politiska ansvaret, oberoende vilket beslutet blir.

Tror du att det kommer att bli en sammanslagning mellan Korsholm och Vasa nu?

- Det kommer att bli en sammanslagning mellan Korsholm och Vasa, om beslutet fattas den andra april eller om ett år eller två vågar jag inte uttala mig om. Men det är klart att det kommer att bli, förr eller senare.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten