Hoppa till huvudinnehåll

Östnyländska centerpartister tänker olika om kärnkraft, metro och vargar

Kärnreaktor i Lovisa kärnkraftverk
Centerpolitikerna får ta ställning till om Lovisa kärnkraftverk ska få fortsatt driftstillstånd efter 2030. Kärnreaktor i Lovisa kärnkraftverk Bild: Yle/Stefan Paavola Lovisa kärnkraftverk,kärnreaktorer,kärnkraftverk,Hästholmen (klippa i Finland, Nyland, Lovisa, lat 60,29, long 26,14)

Inför riksdagsvalet presenterar Yle Östnyland riksdagskandidater från den del av den östnyländska regionen som Yle Östnyland bevakar. Först ut är Centern.

Centern har två kandidater, Outi Lankia från Borgå och Tuomas Kauppinen från Mörskom.

Outi Lankia sitter i både stadsstyrelse och stadsfullmäktige i Borgå och Tuomas Kauppinen i både kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Mörskom.

Det blir avstamp i Yles valkompass där speciellt tre frågor är aktuella ur östnyländsk synvinkel. En av dem handlar om Lovisa kärnkraftverk.

Frågan i valkompassen lyder: Bör Lovisa kärnkraftverk få fortsatt driftstillstånd efter 2030?

Outi Lankias och Tuomas Kauppinens svar i valkompassen är av rakt motsatt karaktär. Lankia har svarat att hon är av helt samma åsikt, medan Kauppinen har svarat att han är av annan åsikt.

Båda ja och nej till nya reaktorer

Outi Lankias svar i valkompassen lyder så här:

”Jag motsätter mig att det skulle byggas fler kärnkraftverk, men jag understöder att det byggs en ersättande reaktor för Lovisa kärnkraftverk då loven för de nuvarande går ut 2027 och 2030. En intressant vision är det att man skulle kunna ersätta Helsingfors kolkraftverk med spillvärme från Lovisa kärnkraftverk, vilket skulle vara både tekniskt och ekonomiskt möjligt”.

- Om Fortum går in för att ansöka om nya tillstånd efter det att loven för de nuvarande går ut, bör ett sådant tillstånd beviljas. Jag understöder inte nya kärnkraftverk men nog att de befintliga får fortsätta sin verksamhet, säger Lankia till Yle Östnyland.

Lankia säger vidare att hon gärna skulle höra ett bra resonemang för varför man skulle behöva både förnya redan befintliga kärnkraft och dessutom bygga nya.

- Jag undrar helt enkelt av vilken orsak? Jag har inte åtminstone tillsvidare hört en enda bra motivering, säger Lankia.

Centerns loggotyp
Centerns logo. Centerns loggotyp Bild: Centern. centern

Satsa på förminskad energikonsumtion

Tuomas Kauppinens svar i valkompassen lyder så här:

”Man borde fokusera mera på de inhemska förnybara energiformerna. En uppskattning av situationen bör göras för att säkra att den lucka som ett stängt kärnkraft lämnar kan fyllas med annan energiproduktion”.

- Min poäng är den, att trots att kärnkraften är en viktig del av energiproduktionen så borde riktningen hela tiden vara mot de inhemska förnybara energiformerna. Dock borde man efter några år analysera situationen på nytt. Behovet ska i slutändan bestämma. Om det visar sig att man med hjälp av förnybara energiformer inte kan fylla behoven, bör man bevilja lov för fortsatt energiproduktion vid Lovisa kärnkraftverk, säger Kauppinen till Yle Östnyland.

Med förnybara energiformer avser Kauppinen vind-, sol- och vattenkraft. Han anser också att man kan ägna energiförbrukningen en tanke.

- Jag tycker att till exempel byggande och andra energislukande aktiviteter och processer kunde göras mera energivänliga så att man helt enkelt inte skulle behöva använda så stora mängder energi. Just nu finns det ingenting som pekar på att energiförbrukningen skulle bli mindre. Snarare tvärtom. Det här skulle betyda att vi inte klarar av att fylla vårt energibehov med enbart förnybara energiformer, säger Kauppinen.

Ihmisiä Rautatientorin metropysäkillä.
Ihmisiä Rautatientorin metropysäkillä. Bild: Kari Ahotupa / Yle metro ,Västmetron

Både ja och nej till metro

En annan fråga av östnyländskt intresse i Yles valkompass är frågan om metron bör utsträckas till Sibbo.

Också här är de östnyländska centerkandidaterna på helt olika linje.

Både Outi Lankia och Tuomas Kauppinens svar är korta och koncisa:

Jag understöder att man utvecklar både metro- och spårvägstrafik― Outi Lankia
Vi bör först fixa de nyländska vägarnas skick― Tuomas Kauppinen

- Persontrafiken till Östnyland rullar just nu enbart på hjul. Utgående från både miljöaspekter och den regionala utvecklingen är det ytterst viktigt att vi får också spårtrafik till regionen, det må nu sen vara metro till Sibbo eller annan spårtrafik djupare in i regionen, säger Lankia.

Tuomas Kauppinen erkänner att hans svar i Yles valkompass på frågan om metro till Sibbo är lite provokativ.

- Det gäller att fundera hur vi prioriterar budgeterade medel. Det finns stora brister i det östnyländska vägnätet. Jag har visserligen inte kört på varenda väg i Östnyland, men jag tror att pengar satsade på vägnätet skulle serva regionen bättre, säger Kauppinen.

En person håller på att stiga ut ur ett tåg.
En person håller på att stiga ut ur ett tåg. Bild: Henrietta Hassinen / Yle VR-Group ,tåg,tågtrafik,järnvägstrafik,resenärer,kollektivtrafik,tågvagnar,vinter,Helsingfors,Helsingfors centralstation

Huvudsaken att regionen får järnväg

För att vidareutveckla frågan om metro till Sibbo ställde Yle Östnyland också frågan hur de två kandidaterna ser på de olika alternativen för spårtrafik till östra Finland, en spårtrafik som skulle dras genom regionen Östnyland.

- Om vi bara ser till de östnyländska behoven skulle förstås Kustbanan vara det bättre alternativet men vi måste också kunna godkänna en kompromiss. Också Östbanan skulle stöda utvecklingen i regionen, säger Lankia.

- Viljan att få spårtrafik österut är nu så stor att den säkert kommer förr eller senare. Jag understöder den järnväg som skulle dras genom Borgå vidare mot Kouvola. Jag tror faktiskt att den banan kan medföra tillväxt också här österöver och lite dämpa tillväxten i huvudstadsregionen, vilket skulle vara bra, säger Kauppinen.

Varg i snöigt landskap.
Vargen har den senaste tiden visat sig på olika håll i Östnyland. Varg i snöigt landskap. Bild: Felix Andre Skulstad varg

Är vargen ett hot?

En tredje fråga ur valkompassen som aktualiserats den senaste tiden i och med observationen av varg också i Östnyland är frågan huruvida vargbeståndet borde begränsas genom att man utfärdar fler tillstånd att fälla varg.

Outi Lankia är av annan åsikt medan Tuomas Kauppinen är av samma åsikt som frågeställaren.

Outi Lankias svar i valkompassen:

”I Nyland är inte vargen ett problem, så jag understöder inte att det utfärdas fler tillstånd att fälla varg. Vargen hör hemma i naturen men en för stor stam bör begränsas. Till exempel i Norra Karelen är stammen för stor och där skulle man kunna utfärda fler tillstånd att fälla varg”.

Tuomas Kauppinens svar i valkompassen:

”Problemet i Nyland är inte lika relevant som i Östra Finland, men vargarna börjar allt mer uppenbara sig på bebyggda områden och gör användningen av hundar i samband med jakt så gott som omöjlig”.

Så här gjorde vi

I februari skickade vi e-post till de 9 etablerade riksdagspartierna och bad dem rekommendera 1-3 riksdagsvalskandidater som talar svenska.

Partierna fick själva ställa kandidaterna i prioritetsordning. Vår önskan var att kandidaterna i fråga skulle bo i någon av de kommuner som Yle Östnyland bevakar, alltså Sibbo, Borgå, Lovisa, Lappträsk, Mörskom eller Pyttis.

Om partierna inte hade svensktalande kandidater i de kommunerna fick de i stället rekommendera finskspråkiga kandidater.

Yle Östnyland presenterar i tur och ordning de 9 etablerade partiernas östnyländska kandidater utgående från hur de har svarat på frågor i valkompassen. Varje parti presenteras enskilt både på webben och i radio.

Utöver det här ordnar vi två östnyländska valdebatter i radio med svensktalande kandidater. En sammanfattning av debatterna landar också på webben.