Hoppa till huvudinnehåll

Rusmedelsanvändning står för en tredjedel av de trafikolyckor som leder till döden – alkohol allra vanligast

Ett glas whisky, ett par bilnycklar och en leksakspolisbil.
Ett glas whisky, ett par bilnycklar och en leksakspolisbil. Bild: Andy Dean Photography/Mostphotos Rattfylleri,spritdryck,alkolås,alkoholism,bilnyckel

Under 2013–2017 dog 340 personer i trafiken till följd av körning under påverkan av rusmedel. Alkoholen är den största boven, men droganvändning bland förare blir också vanligare. Det här visar en färsk rapport av Institutet för Olycksinformation (OTI).

340 personer dog i trafiken till följd av rusmedelspåverkade förare. Av dem var 261 de påverkade förarna, 63 resenärer i den påverkades fordon och 16 personer i ett annat fordon involverat i olyckan.

Alkohol var en del av 222 av dödsolyckorna. Majoriteten av dessa förare (81 procent) gjorde sig skyldiga till grovt rattfylleri. De som körde drogpåverkade var 78 till antalet och 87 personer körde med läkemedel i blodet.

170 av chaufförerna hade endast druckit alkohol, medan en del var under påverkan av flera rusmedel – exempelvis droger och alkohol.

Tydligare mönster i fall med alkoholpåverkade – inte lika simpelt då droger är inblandade

Det är inte bara förare och resenärer i motorfordon som miste livet i dessa olyckor. Under 2013–2017 dog dessutom två cyklister och fyra fotgängare till följd av berusade och/eller drogpåverkade förare.

De olyckor som involverar drogpåverkade skiljer sig från de som kört alkoholpåverkade.

– Det finns mönster endast i de fall där alkoholen enskilt spelar en roll – ingen annan part är med i olyckan, olyckan sker under helger och under sommarnätter, säger trafiksäkerhetsforskare Arja Holopainen vid OTI.

Rattfylleri illustration.
Rattfylleri illustration. Bild: Mostphotos rattfyllerister,trafikfylleri

Man kan inte se tydliga mönster i de fall där chauffören kör drogpåverkad.

– Olyckorna är mer uppdelade över veckan och de sker vid olika tidpunkter. Men det sker mer frontalkrockar då droger är iblandade. Blandning av olika rusmedel är också vanligt, till exempel droger med alkohol eller droger och medicin som påverkar körförmågan, säger Holopainen.

Ett återkommande mönster i alla olyckor som inträffar på grund av rusmedel är att säkerhetsbältet inte använts, varken av förare eller resenärer.

OTI: Vidare utredning behövs

Från OTI:s sida säger man att förändring behövs. Statistik visar att olyckorna minskat, men samtidigt är det inte hela sanningen.

– De olyckor som resulterar i döden har minskat under de senaste 20 åren och också det totala antalet fall av rattfylleri. Men nu kan man se att nedgången i antalet olyckor på grund av alkohol kommer till ett stopp och olyckor som orsakas av droger ökar. Det behövs åtgärder för att minska på olyckorna, säger trafiksäkerhetschef Esa Räty vid OTI.

De rekommenderar olika sätt för att minska på de trafikolyckor som orsakas av rusmedel. Till förslagen hör bland annat alkolås och utveckling av vårdhänvisning och behandlingssystem för drogmissbrukare. De betonar också behovet av effektivare trafikkontroller.

Polisens blåstest.
Polisens blåstest. Bild: Yle / Hanna Othman Rattfylleri,polisen,poliser,Freddie Cederlund,östra nylands polisinrättning

Mer forskning inom området behövs också.

– Läkemedels inverkan på körförmågan är ett komplicerat ämne som måste klargöras. Det här är ett område som kräver vidare utredning, säger Räty.

Den fullständiga rapporten "OTI-päihderaportti 2019" kan läsas på OTI:s webbplats (på finska).

Källor: OTI, STT

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes