Hoppa till huvudinnehåll

Gästgivars inte besviken över ledamöter som ändrar sig – tror på fusion med Vasa förr eller senare

Lars Gästgivars.
Lars Gästgivars. Bild: Yle/Johanna Ventus Lars Gästgivars,Korsholm

Kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Gästgivars (SFP) säger att han inte är besviken över Ida-Maria Skyttes beslut att rösta mot en sammanslagning med Vasa. Det här har jag jobbat för i tiotals år och det går framåt hela tiden, säger Gästgivars, styrelseordförande i Korsholm.

Han hänvisar till att när han började tala om en sammanslagning mellan Korsholm och Vasa var motståndet i Korsholm stort.

- Då var ungefär 90 procent av befolkningen mot en fusion och nu säger bara ungefär 47 procent av de röstberättigade korsholmarna nej till en fusion, så det går rätt väg. I politiken är det alltid någon som måste starta någonting, ibland går det snabbt och ibland går det långsammare. Målet är ställt.

Det Gästgivars syftar på är att 76,4 procent av de röstberättigade röstade och av dem röstade 61,3 procent för ett självständigt Korsholm. Han räknar därför att det var endast 47 procent av de röstberättigade korsholmarna som sa nej till en fusion med Vasa.

I styrelsen på måndag

På måndag, den 25 mars, ska kommunstyrelsen i Korsholm ta ställning till fusionsavtalet och de anmärkningar som har kommit in. Vad styrelsen kommer att förorda till fullmäktige vill Gästgivars inte ta ställning till.

En stor del av anmärkningarna handlade om hamnvägen som ska dras mellan logistikcentret i närheten av flygplatsen och hamnen i Vasklot.

Ledningsgruppen för fusionsförhandlingarna mellan Vasa och Korsholm möttes på måndagen och före mötet sa Gästgivars till Vasabladet att han kunde tänka sig att skjuta upp den ursprungliga tidtabellen med ett år.

- Det var något jag slängde ur mig ex tempore före mötet. På mötet diskuterade vi inte saken. Men många på nej-sidan har poängterat att vi har haft för bråttom. Ett tu tre tycker alla att vi ska vänta ett år. Jag vet inte, vi får se.

Samstämmigt beslut

Gästgivars anser att styrelsen och fullmäktige ska vara samstämmiga i ett sådant här beslut.

- Nu ska vi se vad måndagen har i sitt sköte. Men om det är så att en hel del av dem som har stått bakom att vi ska gå ihop hoppar av och hoppar till andra sidan så gör de det. Det kan jag inte göra något åt.

- Var och en fullmäktigeledamot röstar enligt sitt mandat.

Är det någon idé för styrelsen att skicka någonting vidare till fullmäktige om man på förhand vet hur det kommer att går?

- Visst kan styrelsen bordlägga ett ärende eller återremittera det. Men sådana här saker besluts i fullmäktige och inte i styrelsen.

Tror du det blir en fusion mellan Vasa och Korsholm nu?

- Jag vill inte förbigå en omröstning i fullmäktige och vi är ju inte heller eniga i styrelsen. Jag står kvar vid mitt ja och jag vet att det kommer att bli en sammanslagning, men som man brukar säga: inte i dag men kanske i morgon.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten