Hoppa till huvudinnehåll

Östnyländska kristdemokrater oeniga om vargar och metron, alla vill däremot bevara kärnkraften i Lovisa

Ihmisiä Rautatientorin metropysäkillä.
Borde metron utsträckas till Sibbo? Tre av Östnylands kristdemokratiska riksdagsvalskandidater tycker det, medan en tycker att metron borde slopas till förmån för järnvägstrafik. Ihmisiä Rautatientorin metropysäkillä. Bild: Kari Ahotupa / Yle metro ,Västmetron

Inför riksdagsvalet presenterar Yle Östnyland riksdagsvalskandidater från den del av den östnyländska regionen som Yle Östnyland bevakar. Andra i tur är Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna har fyra kandidater från Yle Östnylands område: Jere Riikonen och Carmen Heikkilä från Borgå, Sonja Huttunen från Lovisa samt Tiina Sinkkonen från Sibbo.

Riikonen är stadsfullmäktigeledamot i Borgå och Sinkkonen kommunfullmäktigeledamot i Sibbo.

Vi tar avstamp i Yles valkompass där speciellt tre frågor är aktuella ur östnyländsk synvinkel.

Den första frågan handlar om huruvida vargbeståndet borde begränsas genom att utfärda fler tillstånd att fälla varg.

Den andra frågan handlar om huruvida Lovisa kärnkraftverk bör få fortsatt driftstillstånd efter 2030.

Den tredje frågan handlar om huruvida metron bör utsträckas till Sibbo.

Kärnkraftsfrågan enar de östnyländska kristdemokratiska kandidaterna, medan varg- och metrofrågorna splittrar dem.

Sinkkonen vill att fler ska ha tillstånd att fälla varg

Vad gäller vargfrågan är både Riikonen och Huttunen starkt av åsikten att fler tillstånd att fälla varg inte behövs. Sinkkonen anser i sin tur att fler tillstånd behövs. Heikkilä väljer att inte svara.

Heikkilä motiverar sitt uteblivna ställningstagande med att hon inte känner till vargstammens storlek.

Hon påpekar ändå att flockobeservationer måste vara tidsenliga och att eventuella flockar måste kunna upptäckas i tid för att vargarna inte ska kunna förorsaka skada, speciellt om de rör sig på bosättningsområden.

Riikonen motiverar sin åsikt i frågan med att vargen inte har förorsakat några problem i Nyland. Han håller fast vid sin åsikt trots den senaste tidens vargobservationer i både Sibbo och Borgå.

– En ensam varg är inte farlig. Rör de sig i flock kan de däremot vara farliga.

Ifall en varg trots allt skulle förorsaka någon typ av skada är det viktigt att den avlägsnas, anser Riikkonen.

– Om den till exempel vållar problem för en fåruppfödare måste vi fundera på hur vargen går att få bort. Samtidigt måste vi fundera på hur vi kan säkra ersättningar åt de drabbade.

Alla fyra Kristdemokrater vill att Lovisa kärnkraftverk får fortsatt driftstillstånd

Alla fyra kandidater anser att Lovisa kärnkraftverk bör få fortsatt driftstillstånd efter 2030. Av dem anger sig både Riikonen och Heikkilä vara helt av den åsikten.

Huttunen kommenterar sitt svar med att kärnkraftverket säkert behöver renoveras och att slitna delar behöver bytas ut.

Beslut om ett fortsatt driftstillstånd, menar hon, bör naturligtvis tas först efter att en säkerhetsbedömning gjorts.

Sinkkonen kommenterar sitt svar med att kärnkraft är ett alternativ till att hejda klimatförändringen.

Riikonen kommenterar sitt svar med att Finland är beroende av energiinförsel med över 20 procent och att vi därför ännu bör behålla alla de energiformer vi har.

– Finland är ett av världens mest kunniga länder när det gäller kärnkraft. Vår kärnkraftverksamhet är långt hunnen och jag litar på att den är säker, säger Riikonen till Yle Östnyland.

Han betonar också kärnkraftverkets betydelse för sysselsättningen.

Riikonen vill ha järnväg istället för metro

Vad gäller metrofrågan är Huttunen och Sinkkonen helt av den åsikten att metron bör utsträckas till Sibbo. Heikkilä anser också att metrotrafik ska löpa ända till Sibbo. Riikonen är däremot av annan åsikt.

Huttunen kommenterar sitt svar med att all spårtrafik mot öster borde utvecklas, för att området inte ska bli efter i resten av den utveckling som sker i Nyland.

Sinkkonen vill också slå ett slag för spårtrafiken. Spårtrafik är bra för klimatet, kommenterar hon. Dessutom, fortsätter hon, är det viktigt att utveckla trafikförbindelserna i östra Nyland.

Heikkilä kommenterar sitt svar som följande:

"Om metron skulle betjäna Östersundoms 70 000 invånare skulle den säkert fylla sitt syfte."

Riikonen är också för spårtrafik till östra Nyland – men inte i form av metro. Han vill istället ha järnvägsförbindelse.

– Metron är för långsam och det tar jättelänge att bygga metroförbindelser. Får vi metro utesluter det också en järnvägsförbindelse.

Järnvägstrafik, fortsätter Riikonen, är också viktigt för klimatet.

– Det skulle hjälpa Borgå uppfylla sina klimatmål.

Så här gjorde vi

I februari skickade vi e-post till de 9 etablerade riksdagspartierna och bad dem rekommendera 1-3 riksdagsvalskandidater som talar svenska.

Partierna fick själva ställa kandidaterna i prioritetsordning. Vår önskan var att kandidaterna i fråga skulle bo i någon av de kommuner som Yle Östnyland bevakar, alltså Sibbo, Borgå, Lovisa, Lappträsk, Mörskom eller Pyttis.

Om partierna inte hade svensktalande kandidater i de kommunerna fick de i stället rekommendera finskspråkiga kandidater.

Yle Östnyland presenterar i tur och ordning de 9 etablerade partiernas östnyländska kandidater utgående från hur de har svarat på frågor i valkompassen. Varje parti presenteras enskilt både på webben och i radio.

Utöver det här ordnar vi två östnyländska valdebatter i radio med svensktalande kandidater. En sammanfattning av debatterna landar också på webben.