Hoppa till huvudinnehåll

Pargas stad ska jobba för att minska belastningen av Skärgårdshavet - går med i regeringens spetsprojekt

Vy på Själö.
Vy på Själö. Vy på Själö. Bild: Yle/ Ulrica Fagerström skärgårdshavets forskningsinstitut

Pargas ska gå med i projektet "En näringsneutral kommmun". Det betyder att Pargas ska verka för återvinning av näringsämnen och resurssmarta lösningar.

Genom att gå med förbinder sig Pargas att stöda handlingar som främjar återvinning av näringsämnen, både via sin strategi och sina beslut.

Enligt beredningen för stadsfullmäktige ska staden också aktivt skapa, pröva och utveckla nya metoder för näringsåtervinning, och samarbeta både lokalt och regionalt för att främja resurssmarta lösningar.

Förslaget är att Pargas speciellt skulle satsa på att utveckla återvinning av avloppsslam, utveckla metoder för skörd och
vidareförädling av vass, och säkerställa möjligheterna för en lokal kommersiell fiskerinäring.

Projektet finansieras av miljöministeriet och är en del av ministeriets och regeringens program för att främja återvinning av näringsämnen och förbättra Skärgårdshavets tillstånd. Kommunerna som deltar får hjälp och stöd att genomföra konkreta åtgärder.

Projektet pågår under tiden 1.1.2019-31.12.2020. Beslutet om att Pargas stad deltar fattades av stadsfullmäktige på tisdag kväll.