Hoppa till huvudinnehåll

Planerna för Borgås största daghem Skogsstjärnan godkändes inte än - men byggandet ska ändå börja nästa år

Litet barn vid staket.
Arkivbild. Litet barn vid staket. småbarnsfostran,daghem,småbarn

Om allt går som planerat kan byggandet av Borgås största daghem någonsin påbörjas redan nästa år. Just nu finns det ännu obesvarade frågor om storleken på lokalerna och kostnaderna som stadsstyrelsen vill reda ut.

På måndagen behandlade stadsstyrelsen projektplanen för daghemmet Skogsstjärnan och beslöt då att återremittera den för ny beredning.

Daghemmet Skogsstjärnan

Det tvåspråkiga daghemmet Skogsstjärnan planeras ligga på Västra åstranden vid Guldlistgatan i Borgå.

Skogsstjärnan ersätter det tillfälliga daghemmet i Kokon, hyreslokalen i Gammelbacka och en del av de tillfälliga extra grupperna i de befintliga daghemmen.

Om daghemmet byggs, är det på två sätt det första i sitt slag i Borgå. Det är den första offentliga byggnaden som byggs i massivt trä med clt-teknik, och det är det största daghemmet som någonsin har byggts i Borgå, räknat enligt dess barnantal.

Skogsstjärnan är planerat att vara en helhet med två våningar och lokaler för tio grupper med 21 barn. Det finns sammanlagt 210 vårdplatser. I planeringen har man ändå berett sig på att grupperna kan ha 24 barn.

Den kalkylmässiga kostnadsberäkningen för projektplaneringen är cirka 11 miljoner euro. I stadens budget finns 10,2 miljoner euro reserverat för projektet. Den slutliga kostnadsberäkningen görs när anbuden för entreprenadsskedet har kommit in. För möbleringen av lokalerna reserveras separat 400 000 euro.­

Enligt den preliminära tidtabellen ska daghemmet börja byggas 2020 och stå färdigt i juni 2021.

Källa: Borgå stad

Enligt vice ordförande Johan Söderberg (SFP) är det tre saker som måste utredas grundligare innan projektplanen kan klubbas igenom.

Dimensionering per barn

- Det fanns en viss diskussion om dimensioneringen, olika uppfattningar om hur stora lokalerna för den pedagogiska verksamheten i ett daghem ska vara.

Söderberg säger att dimensioneringen i projektplanen är sju kvadratmeter per barn medan bildningsnämnden har föreslagit åtta kvadratmeter per barn.

- Den åsiktsskillnaden vill vi få utredd, konstaterar han.

Dimensionering i gruppantal

Det fanns också olika åsikter om den totala dimensioneringen av daghemmet.

- Tio daghemsgrupper är förslaget men sedan funderar man på om åtta grupper skulle vara nog i det här läget, säger Söderberg.

Daghemsbarn i regnkläder köar för att komma in till dagiset.
Arkivbild. Daghemsbarn i regnkläder köar för att komma in till dagiset. Bild: Linus Hoffman / Yle Galonbyxor,regnkläder,Dagisbarn,daghem,dagvård,stövlar,gummistövlar,Barnens regnkläder,daghemsbarn

Om daghemmet byggs för åtta grupper i stället för med utrymme för tio grupper så kanske totalpriset sjunker en smula, men priset per grupp blir högre eftersom en del av kostnaderna är fasta och inte beror på antalet barn.

Projektets prislapp

Den tredje saken som ska utredas är om det går att sänka kostnaderna för projektet som i nuläget beräknas bli högre än vad man budgeterat för.

Söderberg nämner grundläggningsförhållandena som en orsak till att priset kan bli högre än man tänkt sig. Det är en fast kostnad som är svår att påverka och inte ändras till exempel av antalet grupper.

Planen är fortfarande att man ska kunna börja bygga nästa år― Johan Söderberg (SFP), vice ordförande i Borgås stadsstyrelse

Redan i ett pressmeddelande i februari skriver stadens representant att man räknat ut att projektet kommer att kosta cirka 11 miljoner euro medan det i budgeten har reserverats 10,2 miljoner euro.

- De huvudsakliga orsakerna är kostnaderna för stabiliseringen som markgrunden förutsätter, byggande av en gång- och cykelväg genom tomten samt användningen av dyrare men klimatvänligare massivträkonstruktion som stommaterial. Av brandsäkerhetsskäl kräver det att ett sprinklersystem också byggs, sa lokalitetsdirektör Börje Boström vid Borgå stad i samma pressmeddelande.

Enligt stadsstyrelsens vice ordförande Johan Söderberg föreslog stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula på måndagen att man borde utreda åtgärder för att sänka kostnaderna med en miljon euro för att komma närmare den ursprungliga summan.

Ska inte påverka tidtabellen

Vad man i så fall skulle skära bort ur daghemsplanerna kan Söderberg ännu inte svara på.

- Det är ett operativt beslut som beredningen ska ta hand om, de som har expertisen. Hur det ska göras och om det är möjligt ska experterna komma fram till.

Ankkalammen päiväkoti Lauttasaaressa
Arkivbild från ett daghem i Helsingfors. Ankkalammen päiväkoti Lauttasaaressa Bild: Antti Kolppo / Yle daghem

Enligt Söderberg ska gruppen bakom projektplanen fortsätta med sitt arbete utgående från stadsstyrelsens önskemål. Han hoppas de hinner bli färdiga inom april månad.

- Planen är fortfarande att man ska kunna börja bygga nästa år, säger Söderberg.