Hoppa till huvudinnehåll

Planerna på en vindkraftspark tog ett steg framåt i Kimitoön

Vindkraft eller solenergi?
Vindkraft eller solenergi? Bild: Yle/Linus Hoffman vindkraftverk,vindkraft,vindparker

Planerna på en vindkraftspark i Nordanå-Lövböle tog på tisdagen ett steg framåt i Kimitoön, då tekniska nämnden för sin del godkände delgeneralplanen.

Nämnden godkände den gamla bullerutredning som gjorts, eftersom den uppfyller lagens krav.

- Det skulle inte vara god förvaltning att i det här skedet kräva en ny utredning, säger nämndens ordförande Helena Fabritius (SFP).

Vindkraftsföretaget måste ändå göra en ny bullerutredning när man så småningom ansöker om bygglov och då man har beslutat vilken turbinmodell som används.

Tekniska nämnden godkände delgeneralplanen för vindkraftsparken efter omröstning, där rösterna föll 5-4.

Motförslaget var att planen igen skulle återemitteras.

Delgeneralplanen går nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

- Det är viktigt att de förtroendevalda får säga sin åsikt, säger Fabritius.

Planen behandlades första gången 22.3.2011

Ärendet behandlades första gången i tekniska nämnden för ganska exakt åtta år sedan, då Egentliga Finlands Energi ansökte om att en vindkraftsdelgeneralplan skulle göras för Nordanå och Lövböle byar.

Planområdet skulle då omfatta byggande av 20 till 40 vindkraftverk, som skulle generera 60 till 200 MW.

Delgeneralplanen godkändes 2014, men kommunfullmäktiges beslut upphävdes på grund av att en jävig tjänsteman var närvarande då ärendet behandlades i fullmäktige.

Därför började hela beslutsprocessen från början.