Hoppa till huvudinnehåll

Politiskt gräl i Kimitoön - försoningsavtalet mellan partierna revs sönder

Flera personer samlade för att skriva under ett papper.
Det var glada miner då fullmäktigeavtalet undertecknades 11.5.2017. Flera personer samlade för att skriva under ett papper. Bild: Yle/Monica Forssell avtal,Kimitoön,programförklaring

I Kimitoön har partierna förlorat förtroendet för varandra, och det gemensamma fullmäktigeavtalet har rivits sönder.

Partierna skrev för två år sedan ett fullmäktigeavtal, där man kom överens om en rad viktiga frågor.

Bland annat sägs att vindkraftsplanerna ska slutföras, men planen för Nordanå-Lövböle ska behandlas först efter att en ny bullerutredning har gjorts.

På sitt möte 19.3.2019 beslutade tekniska nämnden ändå att för sin del godkänna vindkraftsdelgeneralplanen för Nordanå-Lövböle utan nya bullerutredningar. Planen går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutet fattades med SFP:s och Centerns röster, vilket fick de andra grupperingarna att ryta till.

"Förtroendet har förbrukats"

I ett gemensamt pressmeddelande säger Fri Samverkans, SDP:s och Vänsterförbundets fullmäktigegrupper: "förtroende för fullmäktigegrupperna SFP och Centern i och med detta utspel har förbrukats och som en följd av detta meddelar vi att vi avsäger oss från fullmäktigeavtalet och eventuellt andra överenskommelser för vår del från dags dato".

Fullmäktigeprogrammet togs fram för att politikerna ansåg sig behöva ett mycket bättre samarbete och ett bra diskussionsklimat där alla partier får vara med och diskutera och säga sitt.

Politikerna lovade bland annat försonligare tongångar än tidigare i fullmäktigesalen.

Dessutom fördelades platserna i de olika politiska organen mellan partierna enligt avtalet.