Hoppa till huvudinnehåll

Tillvalsspråken i årskurs fyra i Lojo kan försvinna - bland annat svenskan

Läroböcker i olika främmande språk.
Lojo måste spara och ett sätt är att ta bort tillvalsspråken i årskurs fyra. Läroböcker i olika främmande språk. Bild: Yle/Catharina Baumgartner språkkurser,språkundervisning,skolan (fenomen),Lärobok,främmande språk

Det verkar osäkert om eleverna i årskurs fyra i Lojo kan välja tillvalsspråk i höst. Det här påverkar också möjligheterna att studera svenska redan från årskurs fyra.

Stadsstyrelsen har nu tagit över ärendet gällande A2-språk i årskurs fyra i de finskspråkiga skolorna. Det betyder att stadsstyrelsen inte är nöjd med det beslut som nämnden för unga, barn och familjer har fattat.

Sparkrav i bakgrunden

Nämnden beslöt den 6 mars att fjärdeklassarna ska kunna välja tyska, franska eller spanska som tillvalsspråk läsåret 2019-2020. Nämnden gick mot beredningen eftersom förslaget var att inga nya grupper för A2-språk bildas.

Bakom förslaget ligger de sparkrav som Lojo stad arbetar med. A2-språken finns med på den sparlista som fullmäktige troligtvis ska behandla i maj.

Ville ge mera möjligheter

Staden beslöt år 2017 att ge eleverna i årskurs fyra i de finskspråkiga skolorna möjligheten att läsa svenska, franska eller tyska som tillvalsämne.

Det är inte lagstadgat att erbjuda tillvalsspråk i årskurs fyra, men Lojo ville på det sättet ge eleverna flera möjligheter att läsa främmande språk.

Undervisningen har ordnats så att så många elevers önskemål som möjligt har uppfyllts.

Breddade inte språkundervisningen

I praktiken innebär det att totalt 45 elever i årskurs fyra läser A2-svenska som tillvalsspråk. Det innebär att språkundervisningen i Lojo inte breddades. B-svenskan som är obligatorisk för alla börjar i årskurs sex.

I tjänstemannens beredning till nämnden för barn, unga och familj står det att timresurserna inom den grundläggande utbildningen överlag är knapp. Resurserna behövs bland annat för stödundervisning i smågrupper.

Därför är möjligheten att slopa A2-språken i årskurs fyra ett av de minst dåliga av flera dåliga sparalternativ, anser tjänstemannen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland