Hoppa till huvudinnehåll

Borgå simhall delvis stängd längre än vanligt i sommar

simhall
25 meters bassängen kommer endast att vara stängd under den normala fem veckors pausen. simhall Bild: Yle/Mikael Kokkola simhallar,mjk

Avdelningen där knattebassängen, allaktivitetsbassängen, kallbassängen, bubbelpoolen och vattenrutschkanan finns renoveras under sommaren och är stängd från månadsskiftet maj–juni till senast mitten av augusti.

Förutom den här avdelningen kommer också tvättrummen att renoveras. Hela simhallen är stängd från 24 juni till 28 juli.

Den normala fem veckor långa sommarstängningen gäller 25 meters bassängen, undervisningsbassängen, hoppbassängen och omklädningsrummen i den så kallade gamla delen.

– Service- och städningsåtgärder utförs varje år under sommarstängningen. Det är möjligt att simma inomhus en del av sommaren eftersom de större renoveringarna görs samtidigt. Ungefär halva simhallen kommer ändå att vara stängd, säger Per Högström, chef för idrottstjänster.

Ny beläggning

Det är de keramiska kaklen som kommer att bytas ut till polyuretanbaserad beläggning i den nyare delen av simhallen. Beläggningen installerades redan delvis när allaktivitetsbassängen renoverades 2016.

– Golvmaterialet har upplevts som bra. Vi kommer också att renovera gjutningar och lutningar i golvet, berättar Högström.

Klor och fukt har frätt hål i tvättrummens ventilationskanaler och därför är ventlilationen inte längre helt under kontroll.

Tvättrummens tak kommer att rivas för att ventilationskanalerna ska kunna förnyas. Samtidigt förnyas också vatten- och värmerören i undertaket samt belysningen i tvättrummen.

Renoveringen inverkar inte på föreningarnas verksamhet. Inte heller på simskolor eller ledda timmar.

En grundlig renovering av simhallen kommer att bli aktuell om cirka 15 år.