Hoppa till huvudinnehåll

De flesta finländare tar receptläkemedel regelbundet - vi kunde bli bättre på att följa upp medicineringen

Läkare mäter blodtrycket på en patient.
Receptläkemedel tas till exempel för att sänka ett alltför högt blodtryck. Läkare mäter blodtrycket på en patient. Bild: Andrey Popov hälsa,Schacka,blodet,lufttryck,hjärt-kärlsystemet,läkare,patient,första hjälpen,test,centralsjukhus,hjärtat,åldringar,hälsovård,högt blodtryck,mediciner

Över hälften av de fullvuxna finländarna använder minst ett receptbelagt läkemedel regelbundet. Bland 18-24-åringarna rör det sig om mer än var tredje, bland äldre är andelen upp till 81 procent.

Nästan alla som använder läkemedel uppger att de vet vad som är målet med medicineringen. 78 procent av de tillfrågade säger att de är fullständigt medvetna om målet med behandlingen. 18 procent säger sig känna till målet i någon mån.

Målet kan till exempel vara att hålla blodtrycket inom vissa gränsvärden.

Men nästan en femtedel av dem som känner till målet med medicineringen följer inte aktivt med hur det uppnås. Apotekareförbundets farmaceutiska direktör Charlotta Sandler föreslår därför att apoteken kunde hjälpa till med uppföljningen.

Apotekareförbundet har föreslagit att målet med medicineringen ska skrivas in i själva receptet. En kund som hämtar medicin på apoteket kunde uppmuntras av personalen att aktivt följa med hur medicineringen har effekt.

Tabletteja ja lääkepurkki.
Tabletteja ja lääkepurkki. Tablett,läkemedel

Enligt Sandler skulle den här tjänsten vara gratis, och en del av det normala apoteksbesöket.

Charlotta Sandler tror att finländarna kan bli bättre på att följa upp och uppnå målen för medicinering. Hon förmodar att en del av deltagarna i undersökningen kan ha överdrivit sina kunskaper om syftet med medicineringen.

Sandler hänvisar till siffror från Världshälsoorganisationen WHO, enligt vilka bara cirka hälften av alla patienter tar mediciner enligt ordinationen.

Enkäten om hur bra finländarna känner till målen med medicinering gjordes av Iroresearch. Tusen personer intervjuades och felmarginalen är 3,2 procent i vardera riktningen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes