Hoppa till huvudinnehåll

Samlingspartiet föreslår ny vårdmodell på kommunbasis

Inrikesminister Petteri Orpo håller presskonferens om terrordåden i Paris.
Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo. Inrikesminister Petteri Orpo håller presskonferens om terrordåden i Paris. Bild: Lehtikuva / Vesa Moilanen orpo

Samlingspartiet lade på onsdagen fram sin egen modell för en genomgripande reform av vårdtjänsterna. Det näst största riksdagspartiet anser att utvecklingen ska ske på kommunbasis, precis som nu.

Regeringen Sipiläs planerade vårdreform, uppbyggd på landskapsmodellen, föll i början av mars. Det betyder att ärendet går vidare till nästa regering.

Samlingspartiet väljer nu kommunerna som grund för sin nya modell. Enligt partiet innebär det att utvecklandet av servicen kunde inledas omgående.

- Det behövs ingen ny förvaltningsnivå, eftersom städerna och kommunerna redan finns, tycker partiets ordförande Petteri Orpo.

Samlingspartiet anser att man fortfarande kan dra nytta av de frivilliga samarbetsmodeller som skapades då den förra vårdreformen bereddes.

En av de stora frågorna vid beredningen var att skapa så kallade "bredare axlar". I dagens läge kan inte alla kommuner klara av sina åligganden inom hälso- och socialvård.

Samlingspartiet förlitar sig därför på frvilliga lösningar.

- Vi är öppna för olika lösningar på olika håll i landet. Kanske det någonstans uppstår en vårdreform av ett landskaps storlek. Men samma modell ska inte prackas på hela Finland, säger Orpo.

Lagstadgade servicesedlar

I den händelse att en frivillig lösning inte uppnås, får staten gripa in. Samlingspartiet konstaterar att statlig styrning "i sista hand" kunde garantera att "tillräckligt breda axlar" skapas.

Däremot motsätter sig partiet införande av en ny landskapsskatt för att finansiera tjänsterna. Både SDP och Centern föreslår en sådan skatt i sina egna vårdmodeller. Men Samlingspartiets vice ordförande Sanni Grahn-Laasonen befarar att följden bara blir en ökande skattebörda.

Även i den samlingspartistiska modellen ligger huvudansvaret att ordna servicen hos den offentliga sektorn. Men tjänsterna ska även produceras av företag samt av den tredje sektorns aktörer.

Samlingspartiet vill dessutom att vårdgarantin skärps. Det ska finnas en lag på att en vårdproducent, som inte kan ordna med vård inom utsatt tid, i stället ska erbjuda klienten servicesedlar.

Inom exempelvis handikappservicen borde även personlig budgetering kunna tas i bruk, föreslår partiet.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes