Hoppa till huvudinnehåll

Åbo gjorde underskott på 47,8 miljoner förra året: "Målet är att behålla den positiva ekonomiska tillväxten i regionen"

Aura å i Åbo.
Aura å i Åbo. Åbo,Aura å

Åbo stads bokslut för 2018 har ett underskott på 47,8 miljoner euro. Summan ligger strax under de 50,4 miljoner euro som godkänts av stadsfullmäktige.

Stadsdirektör Minna Arve säger att orsaken till de ökade kostanderna är att man gjort betydelsefulla investeringar för att öka stadens tillväxt och dragningskraft.

- Åbo stad är förbunden till att fungera som en konkurrenskraftig miljö för företag samt att erbjuda kvalitativ och mångsidiga tjänster åt nuvarande och framtida åbobor. Målet är att behålla den positiva ekonomiska tillväxten i regionen, säger Arve.

Minna Arve.
Minna Arve. Minna Arve. Bild: Lehtikuva Minna Arve

Staden har försökt möta den ökade efterfrågan på tjänster, vilket återspeglas i ökningen av driftskostnaderna.

Investeringar för 81 miljoner euro samt ökade personalkostnader

En annan orsak till de ökade kostnaderna för staden är att man ökat arbetskraften i välfärdssektorn och utbildningssektorn.

Anställda vid Åbo stad 31 december 2018 var sammanlagt 11 521 personer, varav på heltid 9 943 och deltid 1 578.

Kostnaderna för stadens investeringar ökade ockås under förra året. Kostnaderna landade på sammanlagt 81,2 miljoner euro för år 2018. Enskilda stora pågående investeringar är Logomobron, Salutorget och bergbanan på Kakola.

Skatteintäkternas tillväxt blev 5,5 miljoner euro för år 2018.