Hoppa till huvudinnehåll

Fem EU-valsfrågor i riksdagsvalets skugga - partierna ense om att det blir svårt att locka väljare till urnorna

EU-valdebatt med deltagare från riksdagspartierna
EU-valdebatten i Helsingfors lockade fullt hus. EU-valdebatt med deltagare från riksdagspartierna Bild: Yle/Carmela Walder Valdebatt,EU-val

EU-valet handlar varken om vård eller landskap, utan om invandring och klimatförändring. Det handlar också om en förtvivlad kamp för att få väljarna till valurnorna.

I Finland har EU-valet den 26 maj åtminstone tillsvidare så gott som helt fallit i riksdagsvalets skugga.

I ett försök att skapa ett engagemang för EU-valet ordnade intresseorganisationen “Ett europeiskt Finland” en av de första finländska EU-valdebatterna.

På plats var Socialdemokraternas partisekreterare Antton Rönnholm, Aura Salla (Saml) från EU-kommissionen, Silja Borgarsdottir Sandelin (SFP), Hanna Sarkkinen (VF), Veli Liikanen (Gröna), Antti Kaikkonen (C), Jari Lindström (Blå), Jussi Halla-aho (Sannf) och Sari Essayah (KD).

Röstning i valdebatt om myter förknippade med EU.
Deltagarna fick bland annat rösta om huruvida vissa myter är falska eller sanna. Röstning i valdebatt om myter förknippade med EU. Bild: Yle/Carmela Walder Valdebatt,EU-val

Alla partier är ense om att det gäller att mobilisera väljarna och få dem att förstå vilka beslut som fattas på EU-nivå och vilka som fattas i Finlands riksdag.

EU-valet handlar till skillnad från riksdagsvalet varken om vårdreformen eller om alternativen till landskap. Här handlar det om ett hurdant Europa vi vill ha i framtiden.

1. Europas framtid - ett hurudant EU ska vi ha år 2030?

Alla partier är ense om att EU behövs för att bekämpa klimatförändringen. Det behövs gemensamma beslut i EU för att föregå som ett gott exempel för andra länder.

Invandring är en av de frågor som väljarna lyfter upp i valdebatten. EU har gemensamma gränser och frågan är hur gränserna ska bevakas och vem som får flytta till EU.

Kristdemokraternas partiordförande Sari Essayah deltar i EU-valdebatt.
KD:s Sari Essayah vill ha ett starkare EU. Kristdemokraternas partiordförande Sari Essayah deltar i EU-valdebatt. Bild: Yle/Carmela Walder Sari Essayah,Kristdemokraterna i Finland (KD),Partiordförande

- Vi behöver en gemensam asylpolitik, säger kristdemokraternas Sari Essayah.

Silja Borgarsdottir Sandelin vill att Finland tar en aktivare roll i EU. Det är enligt henne i Finlands intresse och också ett sätt att effektivare motverka klimatförändringen.

2. Sociala dimensionen - ska EU bestämma mera om arbetsvillkoren?

Det fanns en klar skiljelinje mellan högern och vänstern i fråga om hur mycket EU ska gå in för att fatta beslut i sociala frågor, såsom arbetsvillkor, minimilöner och föräldraledigheter.

Bakom ligger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers strävan från 2014 att skapa en social dimension för Europa. Det ledde sedan till EU-pelaren om de sociala rättigheterna, något som alla medlemsländer har bundit sig till.

Samlingspartiets Aura Salla var mycket bestämd då han sade att EU ska syssla med finanspolitik och inte med sociala frågor.

Jari Lindström tycker det är problematiskt att slå fast till exempel minimilöner då fattigdomen är av en helt annan kaliber i Rumänien än vad den är i Finland.

Antton Rönnholm, socialdemokraternas partisekreterare
Antton Rönnholm (SDP) vill att EU för en aktivare gemensam social politik. Antton Rönnholm, socialdemokraternas partisekreterare Bild: Yle/Carmela Walder Antton rönnholm,Finlands Socialdemokratiska Parti,partisekreterare,Socialdemokrati

Socialdemokraternas Antton Rönnholm å sin sida anser att flera länder följer Storbritanniens exempel om löntagarnas rättigheter inte garanteras av EU i en global värld.

- Vi måste gå framåt med den sociala pelaren inom EU. Folk behöver bättre socialskydd och bättre rättigheter i arbetslivet.

Enligt Rönnholm har Centern och högern fått ut det av EU som de har strävat efter, nämligen fri rörlighet för kapital och arbetskraft.

3. Hur engagera unga i EU?

Bara tio procent av de unga väljarna röstar i EU-valet. Många unga upplever att EU är för långt borta från den egna verkligheten.

- Unga röstar inte för de tycker att deras röst inte påverkar, säger Jussi Halla-aho (Sannf).

Själv har han ändrat inställning till EU sedan 2014. Nu anser han inte längre att Finland ska lämna EU.

Flera av politikerna i debatten säger att finländare vet ganska lite om vad som är på gång i EU. De riktar kritik mot finländska medier som sällan har någon på plats i Bryssel eller Strasbourg.

4. Klimatförändringen - hur få alla medlemsländer med?

Politikerna på plats är ense om att klimatförändringen är valtema nummer ett i EU-valet. EU ska motverka klimatförändringen under nästa valperiod.

De flesta partier vill att EU går in för en gemensam flygskatt. Vänsterförbundet och De gröna vill att Finland inför en flygskatt även om inte övriga EU gör det.

SFP:s Silja Borgarsdottir Sandelin hör till dem som vill att Finland lyfter upp klimatfrågorna på agendan under Finlands EU-ordförandeskap.

- Nu gäller det att sätta sig ner vid förhandlingsbordet, säger Borgarsdottir Sandelin.

Silja Borgarsdottir Sandelin, viceordförande för SFP
Silja Borgarsdottir Sandelin (SFP) vill att EU prioriterar åtgärder mot klimatförändringen. Silja Borgarsdottir Sandelin, viceordförande för SFP Bild: Yle/Carmela Walder Silja Borgarsdóttir Sandelin,Svenska folkpartiet i Finland

5. EU:s finanspolitik - hur ska EU ha det med euron och med Italien?

Sannfinländarnas Jussi Halla-aho anser att villkoren kring EU och euron måste skrivas om.

- Ett land ska kunna lämna euron utan att lämna EU, säger Halla-aho.

Aura Salla (Saml) upplever Italiens ekonomiska situation som ett stort hot mot hela EU.

- Finska pengar får inte sättas på att rädda italienska banker, säger Salla.

Hon får flankstöd av de flesta andra partier i den här frågan.

Antton Rönnholm (SDP) är oroad över att den italienska regeringen inte verkar ta landets ekonomiska kris på allvar.

Aura Salla fortsätter med att kräva att EU-stöden ska vara villkorliga. Om ett land inte är demokratiskt kan stöden dras in.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes