Hoppa till huvudinnehåll

Kommundirektör Rurik Ahlberg föreslår att fusionsplanerna avblåses: "Finns inte förutsättningar att gå vidare"

Rurik Ahlberg i Korsholms ämbetshus.
Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg Rurik Ahlberg i Korsholms ämbetshus. Bild: Yle/Markus Bergfors Rurik Ahlberg,Kommundirektör,Korsholm

Det finns inte förutsättningar att gå vidare med fusionsplanerna mellan Vasa och Korsholm. Det konstaterar kommundirektör Rurik Ahlberg i sin beredning till Korsholm kommunstyrelses möte på måndag.

Orsaken till det är i första hand det tydliga resultatet i folkomröstningen i Korsholm i söndags, då drygt 61 procent av väljarna röstade emot fusion med Vasa i enlighet med det fusionsavtal som förelåg.

Vidare konstaterar Ahlberg att det föreligger väsentliga brister i fusionsavtalet samt att vårdreformens fall på det nationella planet innebär att social- och hälsovårdens ställning i den nya kommunen inte har behandlats tillräckligt i avtalsförslaget.

Sämre ekonomi än väntat

Dessutom har de båda kommunernas preliminära bokslut för 2018 visat på klart sämre siffror än tidigare prognosticerat, vilket innebär att det blir avsevärt svårare att balansera den nya kommunens ekonomi.

- Det här var anmärkningar som vi skulle ha tagit upp också om resultatet i folkomröstningen varit ett annat, säger Ahlberg.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt möte på måndag. Därefter ska fullmäktige behandla frågan den andra april.

- Uppdraget att göra ett fusionsavtal kom från fullmäktige, då ser jag det som principiellt viktigt att fullmäktige också ska avgöra ärendet i slutändan, säger Rurik Ahlberg.

I beredningen till Vasa stadsstyrelse inför måndagens möte föreslår stadsdirektör Tomas Häyry att man godkänner fusionsavtalet.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten