Hoppa till huvudinnehåll

Människohandel med barn också i Finland - många fall uppdagas inte

Ihmisiä asemalla
Ihmisiä asemalla Bild: Pekka Koli / Yle människohandel

Också i Finland har ett stort antal barn och ungdomar fallit offer för människohandel. Problemets utbredning är ofullständigt känt, och i synnerhet offer med finländsk bakgrund får sällan någon hjälp, visar en ny utredning.

Utredningen har framställts av Hjälpsystemet för offer för människohandel och Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI). Studien har författats av forskarna Elina Kervinen och Natalia Ollus vid HEUNI, och grundar sig på enkätsvar, intervjuer med experter, samt myndigheternas statistik.

Elina Kervinen Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
Elina Kervinen. Elina Kervinen Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti Bild: Pekka Koli / Yle The European Institute for Crime Хельсинкского института предупреждения и контроля над преступностью под эгидой ООН and Control, affiliated with the United Nations,människohandel

Utredningens beställare är projektchef Veikko Mäkelä vid Hjälpsystemet för offer för människohandel. Det är en stödorganisation som grundades år 2006 och som lyder under Inrikesministeriet.

Undersökningen visar att barn även i Finland utnyttjas sexuellt, tvingas eller lockas att prostituera sig eller begå brott, eller blir bortgifta utan sitt medgivande. Människohandelns offer har både finländsk- och invandrarbakgrund.

Svårt att se sammanhang

Rapporten har två huvudsakliga budskap. Dels visar den att själva problemet med människohandel eller trafficking, med barn och unga som offer, är en realitet hos oss. Dels fastslår den att bara en liten del av fallen upptäcks.

Enligt rapporten förmår inte myndigheterna - polisen, socialvården eller ens rättsväsendet - se problemen i ett sammanhang. Man noterar nog att barn utnyttjas sexuellt, eller tvingas stjäla, men märker inte alltid att någon annan drar nytta av verksamheten.

Projektchef Veikko Mäkelä konstaterar att vem som helst kan bli offer för människohandel. Han säger att gärningsmännen ofta är personer som står barnen och ungdomarna nära - föräldrar, släktingar, kompisar. Barnen både litar på och är beroende av dem.

Migrin tutkija Veikko Mäkelä
Veikko Mäkelä. Migrin tutkija Veikko Mäkelä Bild: Pekka Koli/Yle Migrationsverket,människohandel

Vissa kategorier av minderåriga löper högre risk att råka illa ut. Dit hör omhändertagna barn och sådana som rymt från sitt placeringshem, samt barn som använder droger. De hamnar lätt i beroendeställning hos personer som erbjuder dem husrum eller droger. I gengäld tvingas barnen utföra sexuella tjänster eller begå stölder.

Ytterligare ett exempel är tvångsäktenskap. Enligt rapportens författare blir unga kvinnor från andra länder importerade till Finland, för att ingå äktenskap med män med invandrarbakgrund. Men även i Finland bosatta utländska kvinnor kan skickas till andra länder för att giftas bort.

Okänd omfattning

Trafficking är kriminaliserat i Finland sedan 2004 och stödorganisationen Hjälpsystemet för offer för människohandel existerar som nämnt sedan år 2006. Men inte ens den nya rapportens författare kan ge några säkra siffror vad gäller problemets omfattning i vårt land.

Fram till år 2018 hade stödorganisationen hjälpt 55 barn under 18 år och 141 ungdomar i åldern 18-21 år. Men forskaren Elina Kervinen tror att den verkliga mängden hjälpbehövande kan vara åtskilligt högre.

Den största enskilda gruppen som sökt hjälp har utgjorts av asylsökande barn och unga. Ett häpnadsväckande faktum är att utländska offer är lättare att identifiera - finskbördiga barn blir oftare utan hjälp.

Både Elina Kervinen och Veikko Mäkelä önskar att man även i Finland kunde bli bättre på att ingripa mot trafficking och därtill hörande problem. Det bör också finnas klara regler för hur de unga offren ska hjälpas.

Läs också