Hoppa till huvudinnehåll

Utredning: Taxiresorna har blivit dyrare och otryggare efter reformen i somras

En taxibil från Lähitaksi.
En taxibil från Lähitaksi. Bild: Yle / Hedvig Sandell taxi

En bred utredning som Trafik- och kommunikationsverket Traficom har låtit göra visar att en stor del av finländarna är besvikna på taxireformen.

Taxiresorna har inte blivit billigare - tvärtom - och vad gäller invalidtaxiresorna och FPA-resorna har farliga situationer uppstått.

En femtedel av taxiföretagarna säger för sin del att de kommer att lägga av. Också de är besvikna på den nya taxilagen, som trädde i kraft i somras.

Det här är den första stora undersökningen om taxireformens konsekvenser. Den gjordes i enkätform under perioden augusti-oktober, det vill säga strax efter det att den nya taxilagen trädde i kraft.

De som tillfrågades var kunderna, specialgrupperna och chaufförerna/företagarna.

Det blev dyrare att åka taxi

Taxilagen innebar en avreglering av taxitrafiken, vilket man trodde skulle leda till sänkta priser. Så gick det inte.

Enligt Traficom steg priserna med 3,6 procent i genomsnitt i hela landet. I Nyland steg priserna mest - med mellan 6 och 9 procent.

Ny statistik från det här året visar att priserna steg med hela 14 procent i Nyland i januari. Varför - det kan inte Traficom svara på.

Traficoms sakkunniga Hanna Strömmer uppmanar kunderna att börja pruta.

...och otryggare

Till förlorarna hör också de som använder sig av taxiresor som Folkpensionsanstalten bekostar, och de som använder invalidtaxi.

Språkproblem, kommunikationsproblem och bristande lokalkännedom rapporteras. Allt det här har lett till att otryggheten har ökat.

Det har varit brist på vanliga taxibilar och invalidtaxibilar, och timslånga köer till förmedlingscentralerna.

Det hände att bilarna inte hittade till rätt adress, och att man vid förmedlingscentralen inte informerade taxichauffören om kundens specialbehov.

- Visst har det funnits klagomål förut också men många av de tillfrågade svarade att sakkunskapen har blivit sämre, säger Strömmer. Förut var taxichauffören ofta bekant, liksom kunderna.

Trots problemen är ändå 90 procent av finländarna nöjda med taxiservicen överlag.

Blir bättre i längden

Kimmo Pylväs på Traficom säger att läget jämnar ut sig i längden.

- Det har varit tryck på att höja priserna i och med att levnadskostnaderna stiger. Marknaden är inte mogen ännu och det finns inte tillräckligt med konkurrens. Det kommer att ta lite tid för läget att jämna ut sig.

I och med reformen finns det inte heller längre några krav på bilarna. Förutom att den måste vara besiktigad.

- Man ser flera äldre bilar i trafiken och det kan upplevas som lite otryggt. Chauffören ska ändå se till att bilen är besiktigad och att den fungerar som den ska, säger Pylväs.

Han tillägger att det tidigare var vanligt att kunderna kände chauffören åtminstone på glesbygden.

- Speciellt äldre eller personer med funktionsnedsättning kan känna sig lite otrygga när det är många nya chaufförer som har ett annat sätt att bemöta kunder.

Enligt Pylväs har reformen nog fört med sig mycket gott och han anser att reformen nog var en bra idé.

- Det har kommit många applikationer som gör det lättare att få en taxi. Istället för att bara gå till stolpen borde man nu istället beställa en taxi.

Ett annat problem med reformen är att om en chaufför på glesbygden får en körning till exempelvis Helsingfors kan hen sedan slutföra skiftet i storstaden där det finns flera kunder.

När Svenska Yle försökte nå ut till företagare för en kommentar var svaret från nästan alla att reformen har varit dålig. Ändå var det ingen som ville ställa upp på en intervju.

Ingen förutom Jonny Skuthälla som har kört taxi i Kronoby i över 25 år.

- För mig personligen har det inte ändrat så mycket. Inte tror jag att läget kommer förändras här i Kronoby, folk känner varandra så man vågar inte höja priserna allt för mycket.

18:30 texten utökad med citat av Kimmo Pylväs och Jonny Skuthälla

Läs också