Hoppa till huvudinnehåll

President Trump hotar universiteten: Låt studenterna tala och bli välavlönade - annars är finansieringen i fara

Donald Trump omgiven av konservativa studenter.
Donald Trump omgiven av konservativa studenter. Donald Trump omgiven av konservativa studenter. Bild: AFP / Lehtikuva Donald Trump,yttrandefrihet,USA

Donald Trump vill garantera de amerikanska studenternas yttrandefrihet gentemot censur från vänstern. Samtidigt vill han se över studielånen och göra universiteten delansvariga för återbetalningen.

I en ceremoni i Vita huset undertecknade Donald Trump ett presidentdekret om att göra finansieringen av universiteten beroende av hur de garanterar yttrandefriheten för alla studerande.

De första reaktionerna från högskolevärlden är kritiska. Man efterlyser klarare definitioner på vad som måste vara tillåtet. Yttrandefrihetsorganisationen PEN varnar för att vetenskaplig forskning blir beroende av politiska vindkast.

Tystade studenter fick ordet

Presidentdekretet utgår från det första tillägget i grundlagen som garanterar yttrandefrihet. Enligt president Trump har många studerande nekats sin rätt i högskolorna.

Vid ceremonin i Vita huset gav han ordet åt tre kvinnliga studerande som hade tystats. De intygade alla att det fria ordet är hotat vid amerikanska universitet och högskolor.

En hade nekats att sätta upp mängder av små träkors för att hedra dem som dödats i aborter. En hade förbjudits att dela ut kort på alla Hjärtans dag med texten ”Jesus älskar dig”.

En tredje hade försökt värva medlemmar till ytterhögerorganisationen ”Turning point” och blivit åthutad av förbipasserande.

”Vänsterns försök att tysta kritik mot galna, farliga idéer”

President Donald Trump har i flera repriser kritiserat vänstern för att tysta kritiska röster vid universiteten.

Han motsätter sig censur, politisk korrekthet och ”alla försök från den hårda vänstern att förhindra mänskor från att utmana löjliga och farliga idéer”.

Nu vill han garantera möjligheten att fritt ifrågasätta. Högskolorna ska vara miljöer där olika perspektiv möts och ifrågasätts. Det gynnar inlärning, vetenskapliga upptäckter och ekonomiska framgångar, enligt dekretet.

Låt pengarna styra

Arbetet ska ännu ta konkretare former. Presidenten ger myndigheterna i uppgift att vidta åtgärder för att garantera att universitetens alla utrymmen är öppna för fri tanke och debatt.

En förutsättning för offentligt stöd till utbildning och forskning kan i framtiden vara att de fullföljer konstitutionens andra tillägg om yttrandefrihet.

- Varje år ger de federala myndigheterna mer än 35 miljarder dollar för utbildning och forskning. Alla de pengarna står nu på spel. Det är så mycket pengar att de blir tvungna att gilla era åsikter, sa presidenten åt studenterna på besök i Vita huset.

Yttrandefrihet också för pseudovetenskap?

Förslaget väcker frågor och debatt. Kan en tystad elev innebära att livsviktig forskning stoppas i brist på nationellt stöd? När övergår yttrandefrihet i hatprat och vem har rätt att stoppa det, undrar bland annat yttrandefrihetsorganisationen PEN i USA.

Iden om att släppa fram alla åsikter får inte innebära att felaktiga teorier och pseudovetenskap ska ges ett forum på universitetens campus, enligt PEN.

Oron ökar också för en ny slags övervakning och förföljelse av de professorer och universitetsanställda som inte håller med eller rentav kritiserar presidentens politiska åsikter i klassrum eller utanför.

"För höga studielån"

Men det är inte bara yttrandefriheten som presidenten vill styra med pengar. Det gäller också att garantera studieresultaten.

Den andra delen av presidentens dekret handlar om studielånen som har blivit en allt större börda för amerikanska studenter och deras familjer. Ett studielån går i medeltal på 35 000 dollars, enligt president Trump.

Donald Trump håller tal.
Donald Trump håller tal. Bild: AFP / Lehtikuva Donald Trump,Vita huset,USA

Men han sade sig ha hört talas om studielån på 200 000 dollar.
Många studerande tar alldeles för höga lån men examina som inte ger de välbetalda jobben.

Presidenten är starkt kritisk till privata universitet som blir rika på allt högre terminsavgifter, men inte ger det de lovar.

"Ge info om lönenivåerna för studieprogrammen!"

Nu vill Trump få till stånd webbsidor eller en app som ger alla studerande information om vad de måste betala tillbaka i studielån och vilka återbetalningsprogram som finns.

Det ska också bli möjligt att få lönedata för varje utbildning och alla program. Där ska man kunna se alla tidigare studenters lönenivåer efter att de färdiga med sina studier.

Det ska enligt presidenten ge bättre insyn i vilken utbildning som lönar sig också med tanke på de långsiktiga lönenivåerna i branschen. Då får också skattebetalarna information som gör det möjligt att hålla universiteten ansvariga för studenternas prestationer.

Privata universitet i skottgluggen

Presidenten vill att de amerikanska universiteten ska få ett medansvar i studenternas återbetalning av studielånen.

Undervisningsministeriet ska fortsätta söka lösningar som gör universiteten tvungna att dela den finansiella risk som är förenad med studielånen.

Angreppet på amerikanska universitet och högskolor verkar vältajmat med aktuella avslöjanden mot de dyra universiteten där det verkar gå att muta sig både in och ut.

- Många medelklassfamiljer blir rånade av skattefinansierade stora universitet som gör sig en förmögenhet, dundrade presidenten.

Källa: www.chronicle.com

Läs också