Hoppa till huvudinnehåll

Spänt läge mellan Vasa och Korsholm – Häyry: Dålig stil av Ahlberg

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry och Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg. Bilden är ett montage.
Tomas Häyry och Rurik Ahlberg. Bilden är ett montage. Vasas stadsdirektör Tomas Häyry och Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg. Bilden är ett montage. Bild: Yle/Anna Ruda. Montage: Rolf Granqvist kommuner,Tomas Häyry,Rurik Ahlberg,Vasa,Korsholm

Den sista fasen i sammanslagningsprocessen mellan Vasa och Korsholm närmar sig. Vasas stadsdirektör Tomas Häyry beskriver läget i sammanslagningsprocessen mellan Vasa och Korsholm som spännande och spänt.

- Om man har en förhandlingspartner som efter en lång förhandlingsprocess där man har kommit överens om att föra vidare ett gemensamt förslag till politisk behandling i det här skedet går ut och svänger kälken 180 grader blir det spänt, säger Häyry.

Häyry syftar på Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg som i sin beredning inför måndagens kommunstyrelsemöte skriver att detinte finns förutsättningar att gå vidare med fusionsplanerna mellan Vasa och Korsholm.

- Jag tycker att det är trist när man börjar bedöma andra för deras bedömningar. Det här handlar om en helhetsbedömning som har många olika komponenter. Som tjänsteman har man rätten att göra den bedömningen, det kommer helt av lag att man ska göra sin egen bedömning, säger Ahlberg.

Ahlberg: Stora brister har påtalats många gånger

Ahlberg säger att man ännu inte har några samarbetsavtal med grannkommunerna. Han hänvisar också till resultatet i folkomröstningen som ordnades i Korsholm.

Han anser att de ekonomiska förutsättningarna i kommunerna har förändrats under processens gång och dessutom saknar han en tjänstemannaorganisation för den nya kommunen.

- Jag har upprepat de här sakerna så många gånger att jag börjar bli trött på att höra min egen röst, säger Ahlberg.

- Han har ju varit kritisk till fusion från första början, men han har ändå varit med i gruppen som har förhandlat fram förslaget, säger Häyry.

Häyry: Ahlbergs utgångspunkt är emot fusion

- Det allra viktigaste för invånarna är att man gör rätt saker, att man svarar på de frågor som finns i fråga om vård och skola och så vidare. Hur strukturen ser ut är nog inte så viktig som man nu vill påskina, säger Ahlberg.

Så en sammanslagning spelar inte så stor roll, så som du ser det?

- Jag tror inte att det spelar riktigt så stor roll som man vill påskina, säger Ahlberg.

- Det beror helt på från vilken sida man ser det. Om man har utgångspunkten att en fusion till sin natur är av ondo så är det klart att man kommer till ett sådant slutresultat. Om man ska jobba tillsammans och sitter länge och förhandlar fram ett gemensamt resultat och att man då mitt i processen svänger så här är verkligen besynnerligt, säger Häyry.

Ahlberg säger att han redan i början av processen sa att man inte kan göra en kvalitativ process om samgång samtidigt som är inne i det intensivaste skedet av landskapsreformen.

- Det sa jag i min avvikande åsikt i juni 2017 och ingenting annat, säger Ahlberg.

- Inte kommer jag heller fram med mina personliga åsikter i det här utan det här är någonting som vi har gjort tillsammans, säger Häyry.

Enligt Häyry borde Ahlberg vara lojal mot det avtal han har varit med och förhandlat fram.

- Att i det här läget gå ut och med ett tvärtemot förfarande då processen ännu är på hälft tycker jag är dålig stil, säger Häyry.

- Jag tycker att man ska vara lojal med ett gott arbete. Jag tycker att var och en borde ställa sig frågan om man själv har gjort allt för att avtalet ska bli bra och har man själv bidragit till en balanserad slutsats där alla frågor är utredda, säger Ahlberg.

Om du ställer den frågan till dig själv. Tycker du att du har gjort allt för det här avtalet?

- Själv tycker jag att jag har gjort mycket, säger Ahlberg.

Samarbetet fungerar i andra frågor

Häyry har inte varit i kontakt med Ahlberg i det här ärendet.

- Vi satt just i samma skypemöte i ett annat ärende, säger Häyry.

När direktörerna diskuterar andra frågor än kommunsammanslagning beskriver Häyry stämningen som normal.

- På tjänstemannanivå fungerar samarbetet riktigt bra, säger Ahlberg.

- Vi har många saker som går vidare, säger Häyry.

Läs också