Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdirektören besviken då staden inte stöder försvarsföreningar - det finns många andra föreningar i Hangö som också behöver pengar motiverar de som motsatte sig stödet

Stridsövning
Brigadens verksamhet syns på olika håll i Raseborg och Hangö. Här und Stridsövning Bild: Yle/ Bubi Asplund atu,Raseborg

Stadsstyrelsen i Hangö gick (11.3) emot stadsdirektör Denis Strandells förslag och beslöt att inte stöda föreningar som ägnar sig åt försvarsarbete.

Med rösterna fem mot tre sade man nej till ett årligt understöd till Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys som tar sig an Hangö kustbatteris minne och traditioner.

Samma öde gick Nylands Brigads Gille till mötes. Inte heller den föreningen understöds av Hangö stad i år.

Nylands Brigads Gille har som uppgift att stöda Nylands Brigad och beväringarna samt frivilligt försvarsarbete.

Stadsdirektör Denis Strandell är ledsen över att det gick såhär.

- Jag blev ju nog besviken, inte kan jag sticka under stol med det.

Denis Strandell i Hangö
Stadsdirektör Denis Strandell Denis Strandell i Hangö Bild: yle/Nicole Hjelt denis strandell

Strandell säger att båda föreningarna är viktiga.

Hangö kustbatteri har haft en mycket stor inverkan på stadens utveckling och har också varit en stor arbetsgivare.― Denis Strandell, stadsdirektör, Hangö

Viktig militär enhet

Hangö kustbatteri fungerade som en egen militär enhet i närmare hundra år.

- Hangö kustbatteri har haft en mycket stor inverkan på stadens utveckling och har också varit en stor arbetsgivare.
Traditionsföreningen skulle ha varit ett naturligt forum där också staden hade haft en officiell roll, säger Denis Strandell.

I och med att merparten av Hangöborna gör sin värnplikt vid garnisonen i Dragsvik ser han också Nylands brigad och gillet som en naturlig samarbetspartner som man gärna hade kunnat stöda.

- Till Hangö kustbatteris minnesförening hade det rört sig om en årlig understödsavgift på 85 euro.

När det gäller Nylands Brigads Gille är understödsmedlemmarna samlade i en sponsorklubb för institutioner och större aktörer.

Som medlem av sponsorklubben skulle Hangö ha betalat 500 euro per år.

Vi frågade oss om staden ska stöda den här typen av föreningar? Det finns många andra föreningar i Hangö som också behöver pengar― Birgitta Gran, Vänsterförbundet

Denis Strandell säger att motförslaget aldrig motiverades.

- Det hade vänsterfalangen kommit fram till vid sitt gruppmöte men de informerade aldrig mig eller de andra om vilken motiveringen var.

Vänsterförbundets Birgitta Gran ser inte frågan som speciellt dramatisk och säger sig inte ha nånting emot försvaret.

- Men vi frågade oss om staden ska stöda den här typen av föreningar? Det finns många andra föreningar i Hangö som också behöver pengar, säger Gran.

Inte vilken förening som helst

Denis Strandell säger att Hangö årligen stöder många föreningar, bland annat inom idrotten och kulturen, men att det i vanliga fall inte nödvändigtvis är stadsstyrelsen som tar ställning till det utan till exempel kulturnämnden.

- Vi stöder hur många föreningar som helst, det är inte fråga om det. Men försvarsarbetet och det frivilliga försvarsarbetet är en viktig del av samhället. Och nu råkar vi ha en traditionsförening som vi har mycket samarbete med.

Strandell tar som exempel uppvaktningen vid hjältegravarna på självständighetsdagen eller vid andra högtidsdagar.

- Det är för oss en mycket naturlig samarbetspart och vi kunde ha visat vår goda vilja genom att med en ringa peng stöda deras verksamhet.

Berörda kommuner stöder

Raseborg är en av fem kommuner som stöder Nylands Brigads Gille, de fyra andra finns i Österbotten.

Tom Asplund, ordförande för Nylands Brigads Gille, säger att engagemanget för brigaden och gillet i allmänhet är stort.

- I och med att brigaden finns i Raseborg har det traditionellt sett varit en självklarhet att stödet och samarbetet med Nylands Brigad och gillet har varit fördjupat.

Ekenäs skärgård, Syndalen och en stor del av Hangös vattenområden är i aktivt bruk av brigaden för olika övningsändamål.

- Gillets uppgift är att på alla sätt stöda brigaden, beväringarna och personalen. Man uppmärksammar också traditioner och anor och framtida möjligheter för reservister.

Medlemmar och sponsorer

Nylands Brigads Gille har 1 800 medlemmar. Utöver medlemsavgiften kan man också välja att gå med i sponsorklubben, som har drygt 240 medlemmar.

- Vi talar ändå om väldigt beskedliga summor. Det är naturligtvis upp till var och en att avgöra hur stor den årliga sponsorsumman kan vara― Tom Asplund, ordförande för Nylands Brigads Gille

Elva företag stöder också Nylands Brigads Gille.

2018 hade man ett särarrangemang som Hangö stad stödde med en engångsbetalning.

Tom Asplund har inte fått respons om att engagemanget uppfattas som dyrt av medlemmar eller sponsorer.

- Vi talar ändå om väldigt beskedliga summor. Det är naturligtvis upp till var och en att avgöra hur stor den årliga sponsorsumman kan vara.

Fanbärare och fat bike

Gillets medlemmar får tidningen Fanbäraren som ges ut fyra gånger om året.

Tidningen Fanbäraren fyller 79 år.
Tidningen Fanbäraren fyller 79 år. Bild: YLE/Mikaela Sonck 70-års jubileum

Den ges ut av truppförbandet som idag behöver draghjälp eftersom distributionen har blivit dyrare.

Här träder Nylands Brigads Gille in. Man upprätthåller också Beväringskommittén och dess verksamhet.

Det är delvis tack vare sponsorklubbens stödinsatser som det har varit möjligt att inrätta ett toppmodernt gym på garnisonen. Det har också införskaffats fatbike-cyklar, minigolfbanor, tv-apparater och kaffekokare.

Nylands brigads nya gym invigdes 18 april 2016.
Nylands brigads nya gym invigdes 18 april 2016. Bild: Yle/Marica Hildén västnyland,Raseborg

- Det har visat sig att det i finlandssvenska kretsar uppfattas som mera viktigt att stöda Nylands brigad och Gillet än för gemene finländare. Gillesverksamheten stärks hela tiden och medlemsantalet stiger, säger Tom Asplund.

Rubriken ändrades 22.3.2019 vid 7-tiden. Tidigare var rubriken: "Stadsdirektören i Hangö hade gärna stött minnet av försvarets kustbatteri och Nylands Brigads Gille".