Hoppa till huvudinnehåll

Familjen Almark-Mannila ville ge något annat än det som samhället på rutin erbjöd - valde att undervisa sina barn hemma

Alla sex barn i familjen Almark-Mannila har undervisats hemma. Bland annat ville familjen ge barnen de fördelar som en liten byskola har, där yngre lär sig av äldre och ta hänsyn på ett annat sätt. Det handlar också om hur man vill att en människa ska få utvecklas, hitta sina inneboende egenskaper, säger mamma Johanna.

- Man måste vara engagerad och vilja något annat än det som samhället på rutin erbjuder. Utgångsläget är att man ska våga ifrågasätta, inte tar alla lösningar för givna utan informerar sig, säger mamma Johanna Almark-Mannila.

Liten byskola som förebild

Familjen Almark-Mannilas äldsta barn är nu 22. Följande barn blir student i vår, två är på grundskolans högre klasser i vanliga skola och de två yngsta undervisas fortfarande hemma.

Mamma Johanna Almark-Mannila säger att valet att ha barnen hemma bland annat hänger ihop med att de är många.

- Det är syskon i alla åldrar så ett barn lämnas inte ensamt i vår familj, såsom någon stackars elev. Tanken att ha med det goda som finns med i till exempel mindre skolor, byskolor tror jag starkt på som pedagogiskt system. I klassen har man barn av olika åldrar, de yngre lär sig av de äldre.

Hon ser att man odlar exempelvis egenskaper som att ta hänsyn till alla som de är. Yngre, svagare eller långsammare.

Johanna Almark-Mannila i ett bibliotek.
Johanna Almark-Mannila jobbar som frilansmusiker. Johanna Almark-Mannila i ett bibliotek. Bild: Yle / Petter Blomqvist grundskolan,utbildning,musiker,Hemundervisning,johanna almark-mannila

Det var också andra aspekter som spelade in då de valde hur de ville fostra sina barn.

- Det handlar om hur man vill att en människa ska få utvecklas, hitta sina inneboende egenskaper. Mest handlar det egentligen om det och därför så färgar det av sig på en sådan sak som hur ett barn ska gå i skola.

Annorlunda skolvardag

Deras skolvardag ser helt annorlunda ut än den vanliga skolans. En typisk dag söker sig familjen ut i samhället. Det kan till exempel gälla att gå till biblioteket.

- Men frågar du barnen om en typisk, lite tråkigare skoldag så handlar det om att ta fram matematikböckerna senast klockan 10.
Matematiken haft haft högsta prioritet och den blir mera skolboksstyrd, men många andra ämnen tangeras på väldigt olika sätt.

En pojke spelar bordtennis.
Emil är yngst i familjen, 9 år. En pojke spelar bordtennis. Bild: Yle / Petter Blomqvist utbildning,bibliotek,Hemundervisning

Barnen har också alla år varit med under båda föräldrarnas arbeten som frilansmusiker.

- De har deltagit i många workshops, blivit utsatta för människor i många samhällsklasser och sammanhang. Och musiken har varit närvarande, säger Johanna.

Hemskolsamarbete mellan familjer

Familjen Almark-Mannila gör ofta saker tillsammans med vänfamiljen Krogius, som också har undervisat sina sex barn hemma. Orsakerna till att familjerna valde hemundervisning var olika.

- Jag hade tänkt på det redan när barnen var riktigt små men vi började inte med det genast. Men vi har nog fattat våra beslut nog från början själva, säger Hanna Krogius.

De bodde på skilda orter och började samarbeta först senare.

- Våra barn var tidiga med att lära sig läsa och förstå matematik. Då Sara skulle börja skolan hade hon lärt sig läsa när hon var tre och hade väntat på skolan som på solens uppgång så att hon äntligen skulle få lära sig något.

En kvinna och ett barn spelar pingis med ett schackbräde i förgrunden.
Familjen Almark-Mannila består av mamma Johanna, pappa Kaarle och deras barn som är 22, 19, 17, 15, 12 och 9 år gamla. De två yngsta undervisas fortfarande hemma. En kvinna och ett barn spelar pingis med ett schackbräde i förgrunden. Bild: Yle / Petter Blomqvist bibliotek,Hemundervisning,johanna almark-mannila

Men då hon kom till skolan konstaterade hon att hon redan kunde allting.

- Det var nog Sara själv som sedan fattade beslutet att "mamma, nu blir jag hemma, jag vet att det går", säger Hanna.

Syskonen leker, men det är aldrig riktigt samma sak som det spännande som föds när man leker med andra.

Nu samarbetar familjerna och håller vissa skoldagar tillsammans, något som är viktigt för båda familjerna.

- Önskan är kanske att de skulle stimulera varandra till att koncentrera sig med det är nog önsketänkande, skrattar Johanna.

Men leken är viktig.

- Syskonen leker, men det är aldrig riktigt samma sak som det spännande som föds när man leker med andra, det har varit det viktigaste, säger hon.

- Och att det finns sällskap på dagtid också, fyller Hanna i.

Dyrt att hålla hemundervisning

- Rent ekonomiskt är det inte fiffigt att ha sitt barn hemma. För som det ser ut i Finland idag har vi upplevt att det inte några alternativa eller flexibla lösningar, säger Johanna.

De fick skolböcker från ett lågstadium de haft kontakt med.

- Men hur skulle vara om ett barn som får hemundervisning kunde delta i till exempel skollunchen eller på gymnastiktimmarna?

Valet att inte ha sina barn i en vanlig grundskola så betyder att man får välja bort. Man får någonting annat i stället.

På den punkten har de bemötts olika, en skola föreslog till exempel att barnen kunde komma med på slöjdtimmarna.

- Det var fint, för en slöjdsal har man ju kanske inte hemma heller. Men samtidigt, valet att inte ha sina barn i en vanlig grundskola så betyder att man får välja bort. Man får någonting annat i stället.

Fördelarna vinner över nackdelarna

Hur ser då de äldsta barnen idag på att de undervisats hemma?

- Det är egentligen det äldsta barnet som har studerat i ett par år som kanske ser för- och nackdelar. Då hon valt musikerbanan så ser hon fördelar i att hon har fått vara med.

Johanna konstaterar att alla barn är så olika att varje barns historia kommer att se annorlunda ut.

- Någon kanske tänker "varför fick jag inte gå i vanlig skola?" Men jag tror att fördelarna vinner över nackdelarna.

Ämnet ingår som en del av en helhet om vår jämlika skola. Mer om familjen Almark-Mannila och om vårt jämlika -eller ojämlika- skolsystem i Närbild på Yle Fem måndag 25.3 klockan 20 (repris tisdag 26.3 klockan 11), eller på Arenan:

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen