Hoppa till huvudinnehåll

Östnyländska sannfinländare efterlyser varsamt skogsbruk och bättre övervakad vård

Hammars-gammelbacka-skogen i Borgå
Båda de östnyländska sannfinländska kandidaterna är av den åsikten att det inte fälls för mycket skog i Finland. Hammars-gammelbacka-skogen i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Hammars,skogar,naturskydd,gran,granar

Inför riksdagsvalet presenterar Yle Östnyland riksdagskandidater från den del av regionen som vi bevakar. Turen har nu kommit till Sannfinländarna.

De övergripande huvudpunkterna i Sannfinländarnas programförklaring inför riksdagsvalet 2019 är att de vill arbeta för att återinföra den goda skolan och välfärdsstaten.

Sannfinländarna vill också arbeta för ett land där man stöder sysselsättningen.

Det man vill få stopp på är däremot den del av inflyttningen som är negativ för landet.

Skogsavverkning och utlokaliserad sjukvård

I Nyland har Sannfinländarna 36 kandidater. Två av dem kommer från den del av regionen som Yle Östnyland bevakar, Kevin Servin från Borgå och Kirsi Toivola från Sibbo.

Kevin Servin är långtradarchaufför och stadsfullmäktigemedlem.

Kirsi Toivola är pastor och suppleant i kommunfullmäktige och sitter också i revisionsnämnden i hemkommunen Sibbo.

I artikeln med Sannfinländarnas östnyländska kandidater har Yle Östnyland valt att fokusera på de två påståendena i Yles valkompass, som har med skogsavverkning och utlokaliserad vård att göra.

En ballong med Sannfinländarnas logga.
En ballong med Sannfinländarnas logga. Bild: Henrietta Hassinen / Yle Sannfinländarna,Finsk Ungdom,Kommunalvalet 2017,kommunalval,partier,politik,valkampanjer

Skogen är en naturresurs som bör utnyttjas

Påståendet om skogsavverkning låter i Yles valkompass så här: Det avverkas för mycket skog i Finland.

Både Kevin Servin och Kirsi Toivola har båda svarat att de är av annan åsikt.

Så här förklarar Kevin Servin sin ståndpunkt i valkompassen:

Den finska skogsvården är under kontroll och skogsvård är en förnybar naturresurs som vi bör utnyttja. Vi kan inte låta skogen fungera som enbart kolsänkor.

- Att skogen är välskött har med det faktum att göra att stora delar är i privat ägo. Avverkningarna är inte överdimensionerade och vi kan inte vara hela världens kolsänka, förklarar Kevin Servin sin ståndpunkt då Yle Östnyland ringer upp.

Jättestora avverkningar bör undvikas men å andra sidan är skogen viktig ur nationalekonomisk synvinkel― Kirsi Toivola
Timmerstockar i Maxmo.
Finlands nationalprodukt. Timmerstockar i Maxmo. Bild: Yle/Joni Kyheröinen timmer,ved,stockar,maxmo

Avverka jo, men med sunt förnuft

Servin säger att skogen och produkter relaterade till skogsindustrin också är är en viktig exportvara. Cirka 20 procent av Finlands export är skogsrelaterad, enligt Servin.

Nu har det talats om kinesiska investeringar i Finlands skog. Hur ser du på det?

- Jag tycker att Finlands skogar är en nationell egendom. De bör hållas i finska händer - precis som alla andra inhemska naturresurser, säger Servin.

Kirsi Toivola förklarar sin ståndpunkt så här i valkompassen:

Urskogarna bör skyddas. Finlands natur är oersättlig och vår nationalrikedom. Statens avverkningar bör göras övertänkt och nya plantor bör planteras för de träd som fälls.

- Jättestora avverkningar bör undvikas men å andra sidan är skogen viktig ur nationalekonomisk synvinkel. Finland lever av skogen, så man bör undvika att hamna i någondera diket, förklarar Kirsi Toivola sin ståndpunkt då Yle Östnyland ringer upp.

Rullstolar i Almahemmets aula.
Rullstolar i Almahemmets aula. Bild: Amanda Vikman/Yle äldreomsorg,almahemmet

Enighet också om äldreomsorgen

En annan viktig fråga ur både nationell och regional synvinkel är frågan om äldreomsorgen - i synnerhet efter det att det kom fram att en del av de vårdbolag som kommunerna köper tjänster av har för liten personal i förhållande till det antal klienter som vårdas.

I Yles valkompass är påståendet om äldreomsorgen skriven på följande sätt:

Äldreomsorgen borde i högre grad utlokaliseras till privata aktörer.

Också här har Kevin Servin och Kirsi Toivola svarat lika. Båda är av helt annan åsikt.

Det är fel att att det ska kosta 15 euro att byta en WC-pappersrulle― Kevin Servin

Kevin Servin motiverar sin ståndpunkt så här i valkompassen:

De privata vårdbolagen försöker i för hög grad maximera sin vinst. Det är fel att det ska kosta 15 euro att byta en WC-pappersrulle. Eftersom man inte kan rucka på de avtal som bolagen gjort med kommunerna, är vårdbolagens enda möjlighet till ökad vinst att skära kostnaderna till ett minimum. Då lider vården. De privata vårdbolagens vilja att betala skatt är svag.

- Det jag menar är att äldreomsorgen i så hög grad som möjligt bör handhas av den offentliga sektorn. Det här eftersom övervakningen på de olika enheterna är lättare att utföra när de är i egna händer, men förstås är det klart att den offentliga sektorn inte kan sköta allt och alla, förklarar Servin.

Vårdare håller äldres hand.
Vårdare håller äldres hand. hemvård,vård,hemvårdare,senior,äldreomsorg

Hemvård framom anstaltvård

Kirsi Toivola motiverar sin ståndpunkt så här i valkompassen:

Äldrevården bör utlokaliseras bara då det finns garantier för god kvalitet och då det finns ett tillräckligt antal vårdare. Inom fackorganisationen Super har man haft farhågor för brister inom rapportering och medicinering, att det finns brister inom hygien, vård och rehabilitering samt att handledningen av studerande delvis blir ogjord - det här på grund av för liten personal. Kvaliteten är det bästa kriteriet då tjänster konkurrensutsätts.

- Det kan tänkas att motiveringen till min ståndpunkt i valkompassen är väl radikal. Om kvaliteten i den utlokaliserade vården kan övervakas så är det förstås okej, men i så fall ser jag hellre kommunstödd utlokaliserad hemvård framom utlokaliserad anstaltvård.

- I min hemkommun Sibbo sköts 90 procent av de vårdbehövande äldre i sina hem. Den typen av äldrevård föredrar jag - om det finns förutsättningar för det, säger Toivola.

Så här gjorde vi

I februari skickade vi e-post till de 9 etablerade riksdagspartierna och bad dem rekommendera 1-3 riksdagsvalskandidater som talar svenska.

Partierna fick själva ställa kandidaterna i prioritetsordning. Vår önskan var att kandidaterna i fråga skulle bo i någon av de kommuner som Yle Östnyland bevakar, alltså Sibbo, Borgå, Lovisa, Lappträsk, Mörskom eller Pyttis.

Om partierna inte hade svensktalande kandidater i de kommunerna fick de i stället rekommendera finskspråkiga kandidater.

Yle Östnyland presenterar i tur och ordning de 9 etablerade partiernas östnyländska kandidater utgående från hur de har svarat på frågor i valkompassen. Varje parti presenteras enskilt både på webben och i radio.

Utöver det här ordnar vi två östnyländska valdebatter i radio med svensktalande kandidater. En sammanfattning av debatterna landar också på webben.