Hoppa till huvudinnehåll

Blå framtids kandidater i Östnyland anser att invandringen har skapat otrygghet och att skatterna inte ska höjas

Femtioeurossedlar.
Femtioeurossedlar. Bild: Henrietta Hassinen / Yle euro,sedlar,Eurosedlar,50 euro note,valutor,ekonomi,lön,Köpkraft

Inför riksdagsvalet presenterar Yle Östnyland lokala riksdagskandidater. Turen har nu kommit till partiet Blå framtid.

Regeringspartiet Blå framtid har länge kämpat med låga gallupsiffror inför riksdagsvalet.

I Nylands valkrets ställer partiet upp med 36 kandidater och av dem kommer två från Östnyland: Saara Lång, obunden Lovisabo, samt Liisa Risti från Borgå.

Saara Lång är filosofie doktor och jobbar på kriminalpolisens kriminaltekniska laboratorium. Hon är aktiv lokalpolitiker i Lovisa och sitter för andra perioden med både i stadsstyrelsen och i fullmäktige.

Lång ställer upp som obunden för Blå framtid. Då Sannfinländarna splittrades sommaren 2017 valde hon att stöda Blå framtid som obunden.

- Jag ville visa mitt stöd för den grupp som fortsatte med regeringsarbetet men jag har inte anslutit mig till partiet. Det är bättre att vara obunden och inte behöva anpassa sig till gruppdisciplin. I lokalpolitiken spelar det dessutom ingen större roll, säger Saara Lång.

Liisa Risti är företagare och har tidigare under en period verkat som ersättare i revisionsnämnden i Borgå.

Blå framtids logo.
Blå framtids logo. Bild: Bild: Blå framtid Blå framtid

Av de två har Risti svarat på frågorna i Yles valkompass medan Lång inte har deltagit i den. I stället svarar hon nu på de tre frågor som Yle Östnyland fokuserar på i den här artikeln. En av dem handlar om statens ekonomi.

I valkompassen tar kandidaterna ställning till följande påstående: När man balanserar statens utgifter och inkomster, ska man hellre minska utgifterna än höja skatterna.

De båda kandidaterna uppger att de delvis är av samma åsikt: Det är bättre att spara än att höja på skatter.

- Mottot - inte de stora inkomsterna, men de små utgifterna - skulle säkert kunna fungera då det gäller statens ekonomi, säger Liisa Risti i sin kommentar i valkompassen.

Saara Lång är inne på samma linje.

- Hellre ska vi minska på utgifterna än att höja på skatterna. Det är en knepig sits att balansera mellan hållbarhetsgapet (redaktionell anmärkning: allt färre skattebetalare i förhållande till befolkningsmängden) och att överbeskatta de allt färre som jobbar, säger hon.

Euromynt i en öppen handflata.
Euromynt i en öppen handflata. Bild: Henrietta Hassinen / Yle pengar,Raha,mynt,euro,valutor,ekonomi,konjunkturväxlingar,vikande konjunktur,lön,löneskillnader,minimilön,besparingar,börskurser,konkursbrott,konkurs

Lång tror att nästa regering kommer att höja på skatterna.

- Under nästa riksdagsperiod blir man tvungna att höja på en del av skatterna, annars räcker pengarna inte till för att hålla vårt samhälle funktionsdugligt.

I valkompassen finns en nyländsk fråga som tangerar ett viktigt valämne för Blå framtid, nämligen invandringen.

De två kandidaterna har olika åsikter om påståendet: Nyland behöver fler kunskapscentrum där invandrare snabbt kan skaffa sig ett yrke och lära sig språket.

Liisa Risti är delvis av samma åsikt medan Saara Lång är av en helt annan åsikt.

- Integreringsprocessen påverkas väldigt mycket av att kunna finska, säger Risti i sin kommentar i valkompassen.

Maahanmuuttajia maahanmuuttajatausta nuoria
Maahanmuuttajia maahanmuuttajatausta nuoria Bild: Henrietta Hassinen / Yle invandrare,invandring,invandrarpolitik,invandrarbakgrund

Saara Lång tänker på ett annat sätt kring frågan.

- Jag ser ingen fördel med att invandrare studerar i särskilda kunskapscentrum avsedda endast för dem. Det är inte den bästa lösningen med tanke på en smidig och snabb integration.

Tyvärr håller jag helt med påståendet

Hon ser också en utbildningspolitisk dimension med lokal anknytning.

- Det skulle vara klokare att som alternativ skapa nya utbildningslinjer i de skolor som redan finns. Det hade den svenskspråkiga utbildningen på andra stadiet haft nytta av i Östnyland i stället för att tvingas gå samman, säger Lång.

Båda två anser att den ökade mängden invandrare har ökat otryggheten i Finland. Liisa Risti är delvis av den åsikten medan Saara Lång helt håller med.

- Tyvärr håller jag helt med påståendet. Det är en helt befogad åsikt att otryggheten har ökat. Hos människor har dessutom också känslan av otrygghet ökat, något som förstås kan varier från individ till individ.

Så här gjorde vi

I februari skickade vi e-post till de 9 etablerade riksdagspartierna och bad dem rekommendera 1-3 riksdagsvalskandidater som talar svenska.

Partierna fick själva ställa kandidaterna i prioritetsordning. Vår önskan var att kandidaterna i fråga skulle bo i någon av de kommuner som Yle Östnyland bevakar, alltså Sibbo, Borgå, Lovisa, Lappträsk, Mörskom eller Pyttis.

Om partierna inte hade svensktalande kandidater i de kommunerna fick de i stället rekommendera finskspråkiga kandidater.

Yle Östnyland presenterar i tur och ordning de 9 etablerade partiernas östnyländska kandidater utgående från hur de har svarat på frågor i valkompassen. Varje parti presenteras enskilt både på webben och i radio.

Utöver det här ordnar vi två östnyländska valdebatter i radio med svensktalande kandidater. En sammanfattning av debatterna landar också på webben.