Hoppa till huvudinnehåll

Carola Lithén tror på ett beslut i Korsholms fullmäktige nästa vecka – det här händer nu

Porträtt av Carola Lithén.
Korsholms fullmäktigeordförande Carola Lithén (SFP) tycker det är rätt att fusionsfrågan avgörs i fullmäktige. Porträtt av Carola Lithén. Bild: Yle/Jonas Mastosalo Carola Lithén

Korsholms fullmäktigeordförande Carola Lithén (SFP) tror att en majoritet av ledamöterna vill att fusionsavtalet ska behandlas i fullmäktige nästa vecka. Yle Österbotten reder ut vad som egentligen kan hända på fullmäktiges möte den 2 april.

Vändningarna har varit många i fusionsförhandlingarna mellan Vasa och Korsholm.

I folkomröstningen den 17 mars sa en majoritet av folket i Korsholm nej till en fusion med Vasa. Ett par dagar senare stod det klart att en majoritet av ledamöterna i fullmäktige också skulle rösta nej till en fusion.

Kommundirektör Rurik Ahlberg föreslog i sin beredning inför kommunstyrelsens möte den 25 mars att man helt skulle blåsa av fusionsplanerna med Vasa.

Kommunstyrelsen valde istället efter omröstning att återremittera fusionsavtalet.

Bara ett ärende på föredragningslistan

Inför mötet den 2 april, då fullmäktige i Korsholm skulle ha fattat ett beslut om en fusion med Vasa, finns just nu endast ett ärende på listan, nämligen resultatet i folkomröstningen. Men ett beslut om en fusion är ändå inte uteslutet.

Kommunfullmäktige i Korsholm.
Kommunfullmäktige i Korsholm. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Fullmäktige,korsholm

På tisdagen meddelade Christoffer Ingo att han i egenskap av gruppordförande för SFP-gruppen i Korsholms fullmäktige kommer att föreslå att fullmäktige tar upp fusionsavtalet som ett brådskande ärende.

Innan han gick ut med nyheten hade han diskuterat saken med fullmäktigeordförande Carola Lithén (SFP). Lithén är själv emot en fusion med Vasa och tycker att det är rätt att frågan kommer upp i fullmäktige.

- Det här började som en motion i fullmäktige och därför känns det bra och rätt att det också är fullmäktige som kommer att fatta beslutet, säger Lithén.

Räknar med att minst 22 ledamöter stöder Ingos förslag

Om en enkel majoritet av fullmäktigeledamöterna stöder förslaget kommer frågan att behandlas den 2 april.

Tidigare har 22 av de 43 fullmäktigeledamöterna i Korsholm gått ut med att de är emot en fusion med Vasa och Lithén räknar med att i alla fall de ledamöterna stöder Ingos förslag.

Om en majoritet vill ta upp frågan kommer man först att behandla kommunstyrelsens förslag att återremittera fusionsavtalet.

Då kommer man bland annat att diskutera vad fortsatta fusionsförhandlingar kommer att kosta och vem som ska jobba med förhandlingarna.

Skyld med texten Korsholm och Vasa
Skyld med texten Korsholm och Vasa Bild: Yle/Miro Johansson Vasa,Korsholm,fusion,kommunsammanslagningar

Om fullmäktige röstar emot en återremittering fortsätter behandlingen av fusionsavtalet som det ser ut nu.

Lithén: Två troliga scenarier

Carola Lithén ser då två olika scenarier som troliga.

- Någon av ledamöterna kommer sannolikt att föreslå att man går in för kommundirektörens förslag att blåsa av fusionsplanerna. Någon annan kommer antagligen att föreslå att man godkänner fusionsavtalet med Vasa.

I så fall blir det omröstning. Enligt Yle Österbottens kartläggning av ledamöternas åsikter kommer 22 av 43 ledamöter i Korsholms fullmäktige att rösta nej till en fusion med Vasa i nuläget.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten