Hoppa till huvudinnehåll

Det gick bra för Ingå också 2018 - men den lilla kustkommunen behöver mer folk

Ingå båthamn
Det går ekonomiskt bra för Ingå. Men det behövs flera Ingåbor i framtiden. Ingå båthamn Bild: YLE/Sofia Söderlund båthamn

Ingå bjuder på goda ekonomiska nyheter tack vare mera skatteintäkter än beräknat och färre arbetslösa. Kommunen gick 1,3 miljoner euro på plus förra året.

Det preliminära bokslutet för år 2018 visar ett plus på 660 000 euro. Men det faktiska överskottet är över 800 000 euro.

- Detta trots en extra nedskrivning på 500 000 euro. De facto är vi 1,3 miljoner på plus. Det är ganska mycket med tanke på våra verksamhetsutgifter, säger kommundirektör Robert Nyman.

Skillnaden beror på Ingahemmet. Ingå skrev under 2018 ner värdet på Ingahemmet från cirka 500 000 euro till noll.

Det finns flera olika orsaker till att Ingås ekonomi blev bättre än beräknat. Ingå fick mera skatteintäkter än myndigheterna hade förutsagt och kommunen hade budgeterat för.

Ingåborna tjänade dessutom bättre än väntat och antalet arbetslösa sjönk. Ingå fick också mera statsandelar än väntat.

Kajkanten och bostadsområden kostade mest

Socialsektorn var den avdelning som överskred de budgeterade driftsanslagen mest förra året.

De projekt som slukade mest investeringspengar var reparationen av kajkanten vid ån och byggen av bostadsområdena Västerbrinken och Smeds.

Ingå har traditionellt haft en återhållsam linje i den kommunala ekonomin― Robert Nyman, kommundirektör
Ingås kommundirektör Rober Nyman vid hamnen i Ingå.
Robert Nymans första år som kommundirektör i Ingå är snart fullt. Ingås kommundirektör Rober Nyman vid hamnen i Ingå. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ingå,kommundirektörer,robert nyman

Robert Nyman blev Ingås kommundirektör i maj i fjol. Han är nöjd med det goda resultatet och hur kommunen överlag har som vana att hantera investeringar.

- Ingå har traditionellt haft en återhållsam linje i den kommunala ekonomin. Man har gjort upp realistiska budgetar och det finns en kostnadsmedvetenhet inbyggd i verksamheten.

Nästa år kommer Ingå att investera stort i bostadsområdet Strand i kommunens centrum och i Kyrkfjärdens skola.

Mera invånare behövs

Ingå tampas precis som andra västnyländska kommuner med att antalet invånare minskar.

- Det ser positivt ut enligt de uppgifter vi har nu. Vi har ett bra utgångsläge men vi får inte bli slapphänta. Vi har utmaningar.

Nyman understryker ändå att Ingå fortsättningsvis måste jobba med att göra kommunen attraktiv och locka mera inflyttare.

- Nativiteten är låg och invånarna blir färre. Kollektivtrafiken måste förbättras och vi står inför stora investeringar som kommer att påverka resultatet i många år framöver.

Läs också