Hoppa till huvudinnehåll

UM-anställda rapporterar om trakasserier - och anmälan innebär risker

Skylt vid ingången till utrikesministeriet
Skylt vid ingången till utrikesministeriet Bild: Yle/Patrik Skön utrikesministeriet

Utrikesförvaltningen bör bli bättre på att förebygga och handlägga trakasserier. I en ny utredning påtalas brister i både ledarskapet och informationsgången vid UM.

Utredningen rekommenderar att nyrekryteringen till Utrikesministeriet och behandlingen av trakasserifall ska skötas av skilda instanser.

Tjänstemän vid UM har klagat över att karriären kan påverkas ifall man anmäler trakasserier, eller är med om att behandla sådana fall.

En trakasserianklagad har kunnat ha en avgörande roll då beslut fattats om nya uppdrag för den som gjort anmälan, eller den som handlagt fallet.

I utredningen rekommenderas att utrikesförvaltningen ser över hela sin verksamhetskultur. I den bör känslan av trygghet, uppskattning och förtroende ha en central roll.

Nästan var sjätte hade upplevt osakligheter

I en kommentar säger utrikesminister Timo Soini (Blå) samt utrikes- och biståndsminister Anne-Mari Virolainen (Saml) att utredningen är en god grund för praktiska åtgärder. Tjänstemannaledningen vid UM ska noggrant men raskt gå igenom dem tillsammans med personalens representanter, lovar ministrarna.

Utredningen gjordes av det oberoende konsultföretaget Ramboll, på uppdrag av Soini och Virolainen. Syftet var att kartlägga hur trakasserier och osakligt beteende kunde förebyggas, och fallen behandlas snabbare.

Utredningen grundar sig på över 550 elektroniska intervjuer med anställda vid UM och Finlands beskickningar i utlandet. Av de svarande sa sig sammanlagt 88 under det senaste året ha upplevt trakasserier eller osakligt beteende i sin arbetsgemenskap. I två fall hade sexuella trakasserier förekommit.

Totalt arbetar cirka 2 350 personer vid utrikesförvaltningen. Av dem är nästan 1 500 stationerade utomlands.