Hoppa till huvudinnehåll

Ekenäs Energi fördubblar sin satsning på vindkraft i Österbotten

Vindkraft
Många energibolag vill satsa på vindkraft. Vindkraft Bild: All Over Press vindkraft,energy,energiproduktion

Ekenäs Energi vill satsa mera på ny storskalig vindkraftsproduktion i norra Österbotten. Om planerna blir verklighet kan energibolaget satsa fyra miljoner euro i investeringen.

Ekenäs Energi äger för tillfället kring tio procent av aktierna i Katternö Kraft. Bolaget har ägt vindkraftsandelar sedan år 2011 och har produktionsandelar i tre vindkraftsparker i Österbotten, berättar vd Frank Hoverfelt.

- De investeringar som vi har gjort där uppe i norra Österbotten har gått bra och vi har väldigt goda erfarenheter. Västnyländska pengar har genererat avkastning och vi har fått inkomster från vindkraften i Österbotten hit till västra Nyland så det har varit en bra affär.

Katternö Kraft är ett så kallat mankalabolag. Det innebär att det säljer all el som det producerar till sina ägare till självkostnadspris.

Katternö Kraft äger i sin tur andelar i vindkraftsbolagen Rajakiiri och Puhuri. Dessa äger i sin tur vindkraftsparker i norra Österbotten.

Fördubblar satsningen på vindkraft

Enligt Ekenäs Energis strategi ska bolaget satsa på att utöka elproduktionen genom att satsa på ny storskalig vindkraft.

Eftersom investeringarna i norra Österbotten har varit lyckade vill elbolaget från Ekenäs nu fortsätta investeringarna i vindkraft och vindkraftparker, säger vd Frank Hoverfelt.

- Vi är ju ingalunda de enda i Finland, det är många andra aktörer också som planerar nya vindkraftverk och det beror i sin tur på att vindkraften är den mest lönsamma elproduktionsformen i dagens läge.

Porträttbild på Frank Hoverfelt.
Frank Hoverfelt är vd för Ekenäs Energi. Porträttbild på Frank Hoverfelt. Bild: Tiina Grönroos / Yle Västnyland,Raseborg,Ekenäs,verkställande direktör,energibolag,elverkschef

Ekenäs Energi har redan tidigare investerat ungefär fyra miljoner i vindkraft, den nya investeringen skulle vara i samma storleksklass, det vill säga fyra miljoner. Bolaget har beredskap till ytterligare satsningar, säger Hoverfelt.

- Den vindkraft vi har i dag motsvarar ungefär tio procent av elen som vi säljer. Om vi fördubblar den är det fortfarande en ganska måttlig mängd. Vi tar lämpligt stora steg så att säga och utökar vårt vindkraftsinnehav.

Ekenäs Energi fattar det slutliga beslutet om att satsa mera på vindkraftverk i norra Österbotten i maj. Stadsutvecklingssektionen i Raseborg gav grönt ljus för investeringen på tisdagen (26.3).

Svårt satsa på vindkraft i Västnyland

Trots goda förhållanden när det gäller vind och blåst i Västnyland är förutsättningarna här sämre för storskaliga satsningar på vindkraft, förklarar Hoverfelt.

- Det är jättesvårt att hitta bra platser, det är ofta det som det faller på. Vi har en tät bebyggelse av både fast bosättning och sommarboende och då är det svårt att hitta sådana plaster där man kan bygga.

- Dessutom har vi försvarsmakten som har motsatt sig byggande här nere vid Finska viken för att de ska kunna övervaka luftrummet.

Bildmontage som visar några vindkraftverk med Västnylands karta i bakgrunden.
Försvaret motsätter sig vindkraftparker i Finska viken. Bildmontage som visar några vindkraftverk med Västnylands karta i bakgrunden. Västnyland,vindkraft

Det som Ekenäs Energi satsar på med tanke på framtiden är just förnybar elproduktion

- Vindkraften är en del, men här på lokalt plan jobbar vi mycket med solpaneler och elbilar och lagring av el som vi tror att är stora växande områden inom energibranschen. Där är vi också med och utvecklar vår egen verksamhet och vill ha en roll i den businessen i framtiden.

Måste tänka på klimatet

Hoverfelt betonar vikten av att satsa klimatsmart.

- Det är de enda investeringarna som man ska göra. Det är en förutsättning i energibranschen att man gör klimatsmarta lösningar helt klart.

Ekenäs Energi har också flisvärmeverk på hemmaplan i Ekenäs och Karis. Trots att förbränning kritiseras för att inte vara klimatsmart försvarar Hoverfelt satsningarna.

Ekenäs Energis kraftverk och flisvärmeverk i Björknäs i Raseborg.
Ekenäs Energis flisvärmeverk i Björknäs i Ekenäs. Ekenäs Energis kraftverk och flisvärmeverk i Björknäs i Raseborg. Bild: Yle/Petra Thilman ekenäs energis kraftverk och flisvärmeverk i björknäs i raseborg,Raseborg,Ekenäs

- Det är det mest klimatsmarta alternativet när man ska värma. Vi lever i ett sådant klimat att vi har kalla vintrar och vi är beroende att elda någonting för att få det varmt i våra stugor i Finland.

-Ska man elda någonting så är det helt klart det bästa alternativet att elda skogsflis, förnyelsebar biomassa som i alla fall växer på nytt och binder på nytt den här kolen när skogen växer.

Artikeln bygger på en intervju som Tiina Grönroos gjort med Frank Hoverfelt.