Hoppa till huvudinnehåll

Ingen folkomröstning i Kronoby – kommundirektör hoppas på vårdreform utan landskapsmodell: "Hoppas vi kan få fortsätta som hittills"

Malin Brännkärr
Malin Brännkärr är Kronobys kommundirektör. Hon hoppas att nästa regering väljer en vårdreform som bygger på större frivillighet och inte tvingar alla till en landskapsmodell. Malin Brännkärr Bild: Nathalie Lindvall Social- och hälsovårdsreformen (Sote),vård- och landskapsreformen

I det här skedet blir det ingen folkomröstning i Kronoby om vilket landskap kommunen ska tillhöra. Kommunstyrelsen beslöt istället att remittera ärendet tills man vet hur nästa regering organiserar vården. - Vi hoppas på en modell där vi kan få fortsätta som hittills, säger kommundirektör Malin Brännkärr.

Såhär tänker den kommunala ledningen i Kronoby i dagsläget om landskapstillhörigheten: Det är helt enkelt ingen idé med en folkomröstning före man vet hur nästa regering tänker organisera vården.

Skylt med texten Österbotten och Kronoby på.
Kronoby hör till Österbotten, men är samtidigt en av medlemmarna i vårdsamkommunen Soite i grannlandskapet Mellersta Österbotten. Skylt med texten Österbotten och Kronoby på. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Kronoby,Skylt,Österbotten,kommungränser,Landskap

Fler än 500 Kronobybor krävde i ett medborgarinitiativ att en folkomröstning skulle ordnas så att invånarna får välja vilket landskap kommunen ska höra till - Mellersta Österbotten eller Österbotten.

I dagsläget hör Kronoby till landskapet Österbotten, men social- och hälsovården organiseras av samkommunen Soite i Mellersta Österbotten. Initiativtagarna bakom folkomröstningsuppropet hade i sin text kopplat landskapstillhörigheten med var invånarna ska få vård.

Kommundirektör Malin Brännkärr ser gärna att Kronoby slipper ändra på ett, enligt henne, fungerande system.

- Vi hoppas på en modell där vi kan få fortsätta som hittills.

Hoppas på vårdreform utan tvång

Brännkärr skrev i sin beredning för styrelsemötet att initiativet inte längre är aktuellt eftersom vård- och landskapsreformen föll. Därmed förfaller behovet av en folkomröstning, framhöll kommundirektören.

Styrelsen beslöt istället enhälligt att remittera frågan tills nästa regering har enats kring ett regeringsprogram och det framgår hurdan vårdmodell man vill börja arbeta för. Styrelsen ansåg nämligen att medborgarinitiativet återaktualiseras ifall även nästa regering går in för en modell där social- och hälsovården flyttas över från kommunerna till landskapen.

En landskapsmodell för vården är besvärlig för Kronoby, konstaterar Malin Brännkärr. Då kan folkomröstningen bli nödvändig. För att få fortsätta som hittills krävs att nästa regering tänker annorlunda.

- Jag hoppas att nästa regering skulle gå in för en vårdreform som ger kommunerna större rörelsefrihet, säger Brännkärr.

Brännkärr önskar att man istället för en landskapsmodell skulle satsa på frivillighet och låta olika kommuner och regioner organisera sig på det sätt som passar just dem. Enligt Brännkärr är Soite ett exempel som visar att olika nivåer av vården kan organiseras samkommunalt och fungera effektivt.

- En majoritet av Kronobyborna är nöjda med vården vi har idag.

Infotavla välkomnar till barnjouren på centralsjukhuset i Karleby.
Till samkommunen Soites många populära tjänster hör barnakuten vid centralsjukhuset i Karleby. Infotavla välkomnar till barnjouren på centralsjukhuset i Karleby. Bild: Yle/Juha Kemppainen Soite,soites barnakut

Nästa gång frågan om en folkomröstning kommer upp i kommunen blir i vilket fall som helst först när man vet något om vad nästa regering vill i fråga om vården.

- Det blir kanske på fullmäktigemötet i juni eller senare i höst, konstaterar Brännkärr.

Läs också