Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsvalskandidater från Lovisa efterlyste enighet i frågan om tågförbindelse österut i Yle Östnylands andra valdebatt

Otto Andersson och Daniel Hannus
Daniel Hannus (t.v.) och Otto Andersson diskuterade framtida rälsförbindelser till östra Nyland i Yle Östnylands studio. Otto Andersson och Daniel Hannus Bild: Yle/Stefan Paavola SDP,SFP,Lovisa,otto andersson

Tågförbindelse, metro och busstrafik samt kärnkraft diskuterades i Yle Östnylands andra valdebatt inför riksdagsvalet i morgonsändningen på onsdagen (27.3).

De riksdagsvalskandidater som deltog i diskussionen var Otto Andersson (SFP) och Daniel Hannus (SDP) – båda från Lovisa.

Yle Östnyland försökte också boka en samlingspartist, men de svensktalande kandidaterna hade inte möjlighet att delta.

Landskapen i östra Finland har lobbat för en järnvägsdragning från Borgå till Kouvola medan bland andra tjänstemän vid Nylands förbund har förespråkat en dragning längs kusten genom Borgå och Lovisa till Kotka.

Båda alternativen skulle kunna fortsätta vidare till Ryssland.

- En tågförbindelse som skulle gå via Lovisa skulle resultera i både arbetsplatser i Lovisa och möjligheten att pendla till arbetsplatser i Helsingfors. Det är också en förutsättning för tillväxt, säger Daniel Hannus.

Den dragning som gynnar hela regionen bör prioriteras

Också Otto Andersson är beredd att arbeta för just den dragningen.

- En östlig kustbana skulle vara nödvändig för hela regionens utveckling. En ny järnväg borde dras genom orter där en järnväg saknas, säger Otto Andersson.

Andersson säger vidare att det nu skulle vara viktigt att samarbeta i östra Nyland inför regeringsförhandlingarna och gå in för den dragning som mest skulle gynna hela regionen.

Vi behöver tänka om när det kommer till trafikpolitik och inte göra som i västra Nyland där man skurit ner på tågtrafiken― Otto Andersson

Borgå och Lovisa har inte varit eniga i hur järnvägen skulle dras. Lovisa har varit inne på en räls som skulle följa kusten genom Borgå, Lovisa och Kotka, medan Borgå är för en dragning från Borgå mot Kouvola.

- Tillsvidare har vi inte nått enighet, men jag hoppas att vi ska kunna det. Vi skulle vinna på att samarbeta bättre. Vi vinner ingenting på att regionen är splittrad, så jag hoppas vi ska kunna jobba för en kustdragning, säger Andersson.

Otto Andersson
Otto Andersson. Otto Andersson Bild: Yle/Stefan Paavola SFP,Lovisa,Otto Andersson

Hamnarna skulle vinna på kustdragningen

Vem tycker du, Daniel Hannus, att banan skulle betjäna bäst?

- Hela regionen, naturligtvi,s men hamnarna i både Lovisa och Kotka skulle vara betjänta av kustalternativet. För ett 15-tal år sedan var riksväg 7 full av ryska långtradare. Om östhandeln växer till igen, så skulle en järnväg avlasta godstrafiken på gummihjul, säger Hannus.

Hannus säger vidare att en järnvägsdragning kostar stora pengar men att det är en långsiktig investering.

- Vi ska inte tänka på vad det kostar i dag. De investerade pengarna kommer nog tillbaka. Dessutom är det ett grönt val. Vi behöver mera kollektivtrafik, säger Hannus.

"Vi ska inte göra som i västra Nyland"

Otto Andersson håller med och vill också understryka den miljövänliga aspekten.

- Absolut. Om vi vill få mindre utsläpp bör vi satsa på mera tågtrafik. Vi behöver helt ny räls. Vi behöver tänka om när det kommer till trafikpolitik och inte göra som i västra Nyland där man skurit ner på tågtrafiken. Tågtrafiken österut är en framtids- och klimatfråga, säger Andersson.

Av samma gröna orsak som Daniel Hannus förespråkar en kustbana österut, är han också för att den östliga metrolinjen skulle dras vidare till Sibbo.

- Räls är ett grönt beslut. Sibbo växer och en metrodragning vidare österut skulle ytterligare förbättra möjligheterna till tillväxt, säger Hannus.

Daniels Hannus
Daniel Hannus. Daniels Hannus Bild: Yle/Stefan Paavola SDP,Lovisa,Daniel Hannus

Hellre tåg än metro om vi måste välja

I Yles valkompass har Otto Andersson svarat att han är delvis av annan åsikt än påståendet i valkompassen om att metron bör utsträckas till Sibbo.

- Det handlar om en prioritering. Jag ser det som en viktigare prioritering att bygga en järnväg österut. Jag har ingenting emot en metrodragning vidare till Sibbo, men i och för sig: Om vi har råd med båda, så gynnar jag gärna också Sibboborna med en metrolinje, säger Andersson.

En annan trafikfråga som berört Lovisa är indragningen av bussturer. Lovisanejden har förlorat busslinjer som trafikerat mot Helsingfors.

En tågförbindelse som skulle gå via Lovisa är en förutsättning för tillväxt― Daniel Hannus

- Det är en beklaglig utveckling. Det ska finnas goda möjligheter också till busstrafik både väster- och österut. Trenden med indragna busslinjer borde stoppas – också med tanke på klimatet. Det bör finnas möjligheter till kollektivtrafik också i mindre städer, säger Otto Andersson.

Andersson säger att det inte är helt lätt för kommuner att påverka.

- Vi behöver från nationellt håll ett helt nytt grepp och ett nytt sätt att tänka. Om det inte går utgående från dagens lagstiftning bör vi ändra på lagstiftningen.

- Vi måste ta saken på allvar. Det måste vara möjligt att åka kollektivt – också från mindre orter och från landsbygden. Det här borde staten ta tag i, säger Andersson.

Otto Andersson och Daniel Hannus
Otto Andersson och Daniel Hannus Bild: Yle/Stefan Paavola SDP,SFP,Otto Andersson,Daniel Hannus

Livsavgörande FPA-taxi

Daniel Hannus konstaterar att det måste gå att lita på att det finns tillräckliga förbindelser.

- Det är ingen mening med att skolelever och förvärvsarbetare ska behöva vänta på buss i timmar. Om de trafikerar för sällan blir man allt mer beroende av egen bil, säger Hannus.

Ett alternativ för uteblivna bussturer är FPA-taxin, subventionerad delvis med skattemedel.

- Den är livsavgörande på landsbygden och för sådana som befinner sig i en besvärlig livssituation och till exempel behöver besöka cancerkliniken i Helsingfors. Den har inte heller fungerat prickfritt. De som redan är i en besvärlig livssituation ska inte behöva lida ytterligare, säger Otto Andersson.

Daniel Hannus säger att kommunikationsminister Anne Berners privatiseringsprojekt har varit ett fiasko.

- Taxireformen var en björntjänst för de finska medborgarna. Det har gått i fel riktning, mot det sämre, säger Hannus.

Nya lov bör beviljas för kärnkraftverket

Förutom trafiklösningar hann de två riksdagskandidaterna Daniel Hannus och Otto Andersson också diskutera en fråga som sänts in av en radiolyssnare.

Frågan löd: Hur ska energiproduktionen utvecklas i vår region, särskilt med tanke på Hästholmen?

- Att producera energi med hjälp av kärnkraftverk är en grön gärning. Loven för Lovisa kärnkraftverk bör förlängas och när kraftverket går mot sitt slut så ska det vara möjligt att bygga ett nytt, säger Hannus.

Alla inom SFP är inte för kärnkraft, men Otto Andersson anser att man borde förlänga loven för de nuvarande enheterna vid Lovisa kärnkraftverk.

- Däremot är jag inte för att man skulle bygga en helt ny enhet, men det mest vettiga just nu är att förlänga de befintliga tillstånden. Det är förstås i och för sig upp till Fortum att ta ställning till, säger Andersson.

Så här gjorde vi

I februari skickade vi e-post till de 9 etablerade riksdagspartierna och bad dem rekommendera 1-3 riksdagsvalskandidater som talar svenska.

Partierna fick själva ställa kandidaterna i prioritetsordning. Vår önskan var att kandidaterna i fråga skulle bo i någon av de kommuner som Yle Östnyland bevakar, alltså Sibbo, Borgå, Lovisa, Lappträsk, Mörskom eller Pyttis.

Om partierna inte hade svensktalande kandidater i de kommunerna fick de i stället rekommendera finskspråkiga kandidater.

Yle Östnyland presenterar i tur och ordning de 9 etablerade partiernas östnyländska kandidater utgående från hur de har svarat på frågor i valkompassen. Varje parti presenteras enskilt både på webben och i radio.

Utöver det här ordnar vi två östnyländska valdebatter i radio med svensktalande kandidater. En sammanfattning av debatterna landar också på webben.