Hoppa till huvudinnehåll

Uppskjutet direktiv fick finländsk EU-parlamentariker att stämma upp i sång: "Jag tänkte framföra en liten stödlåt..."

Det så kallade mobilitetspaketet för anställda inom transportsektorn skjuts på framtiden. Parlamentet kunde i dag inte enas om nya regler för lastbildstransporter inom EU.

Syftet med direktivet är att reglera europeiska långtradarchaufförers möjligheter att jobba i andra EU länder. Bland annat skulle reglerna för körtider och obligatoriska vilopauser skärpas.

Parlamentet var ändå till den grad oenigt om innehållet i direktivet att man bestämde sig för att skjuta upp omröstningen.

Beslutet var en besvikelse för finländska Europaparlamentarikern Merja Kyllönen (VF) som varit ansvarig för parlamentets betänkande om tillsynskrav för utstationering av förare inom vägtransportsektorn.

Kyllönen avslutade sitt anförande till parlamentet med att stämma upp i spontan sång.

- Jag tänkte framföra en liten stödlåt till talmanspresidiet så att vi minns de pengar som vi lånat av chaufförerna så att vi kan återbörda dem, sade Kyllönen med hänvisning till de varierande arbetsvillkor som råder för transportarbetare i Europa.

I texten som är en travesti på en gammal finländsk schlager av Georg Malmsten, sjunger Kyllönen att det är dags att ge förarna den ersättning de är berättigade till.

Förslaget splittrar EU-länderna

I dagens läge har förare från andra EU-länder möjlighet att sköta inrikestransporter i ett annat land inom ramen för ett system som callas cabotage.

Idén med cabotage är att företagare ska kunna utnyttja sin kapacitet så effektivt som möjligt.

Samtidigt får systemet kritik eftersom det anses ge länder med låga löner och sämre anställningsvillkor en oskälig konkurrensfördel i jämförelse med länder där reglerna är strängare.

Syftet med mobilitetspaketet är att se till att samma spelregler gäller för alla aktörer som ägnar sig åt transporter i ett enskilt medlemsland.

Frågan har ändå delat åsikterna bland medlemsländerna. Det nya direktivet har väckt motstånd speciellt inom de östliga medlemsländerna där man anser att direktivet är ett sätt för länder som Tyskland och Frankrike att gardera sig mot konkurrens.