Hoppa till huvudinnehåll

Väglag motsätter sig tung trafik till och från fiskodling i Jakobstad

Tre medlemmar i Kisor-Ådö väglag, ordförande Hans Kronholm, Gerhard Snellman och Johan Lillqvist
Tre medlemmar i Kisor-Ådö väglag, ordförande Hans Kronholm, Gerhard Snellman och Johan Lillqvist. Tre medlemmar i Kisor-Ådö väglag, ordförande Hans Kronholm, Gerhard Snellman och Johan Lillqvist Bild: Yle/Kjell Vikman Jakobstad,fiskehamnar

Kisor-Ådö väglags stämma beslöt med överväldigande majoritet i onsdags att inte tillåta ytterligare tung trafik längs vägen ut till fiskehamnen i Jakobstad. Väglaget anser att den planerade fiskodlingen i havet utanför Jakobstad måste sköta sitt transportbehov via Alholmen om miljötillstånd till fiskodlingen ges av Regionförvaltningsverket.

På den extra stämman fanns 94 markägare närvarande och 90 av dem röstade för att inte tillåta mera tung trafik längs vägen. Väglaget oroar sig också för ökad tung trafik genom bostadsområdet i Kisor.

Väglaget har inte fått information

Väglagets ordförande Hans Kronholm säger att det är livsfarligt för barnen i Kisor där vägen är bara 5.5 meter bred och saknar trottoar.

- Nån måste ta ansvar för det här också, säger Hans Kronholm.

Företaget Ekofish med Sebastian Höglund i spetsen har anhållit om miljötillstånd för att satsa på en fiskodling med en årskapacitet på 950 000 kg.

Ådö fiskehamn
Ådö fiskehamn i Jakobstad. Ådö fiskehamn Bild: Yle/Kjell Vikman Jakobstad,Fiskehamnen

Hans Kronholm säger att väglaget trots påstötar inte fått vare sig muntlig eller skriftlig information direkt av företagaren kring omfattningen av den trafik som fiskodlingen kommer att medföra längs vägen ut till fiskehamnen.

Stadens representant röstade för att tillåta tung trafik

Staden Jakobstad är en av markägarna längs vägen och vid stämman i onsdags hörde stadens representant till den lilla minoritet som röstade för att tillåta trafiken.

Rösterna föll 90-4 för ett nej i den här frågan. Stämman ansåg att trafiken till och från fiskodlingen i havet bör ske med båt utgående från Alholmen och inte från fiskehamnen ifall miljötillstånd ges.

- Stadens representant hade fått order av stadsdirektör Kristina Stenman att transporterna skall ske längs vägen till fiskehamnen, säger Hans Kronholm.

- Vi har fått uppgifter från stadens tjänstemän att lämpliga områden för ändamålet finns vid Alholmen och de har direkt anslutning till vägar med tung trafik.

Väglaget som upprätthåller vägen till fiskehamnen har enligt Kronholm inte hörts i sammanhanget av staden enligt Kronholm.

Vägförrättning krävs för att ändra väglagets beslut

Lagen om enskilda vägar har ändrats och staden Jakobstad är inte längre en myndighet som kan fatta beslut om vägrätt på enskilda vägar.

Staden kan ha en ståndpunkt men är ingen vägmyndighet, det här är en ändring i jämförelse med den tidigare lagen enligt stadsgeodet Anders Blomqvist i Jakobstad.

Stadsgeodet Anders Blomqvist i Jakobstad
Stadsgeodet Anders Blomqvist. Stadsgeodet Anders Blomqvist i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman Jakobstad,geodeter

- Ifall man vill ha en förändring från väglagets beslut måste det bli en förrättning via en förrättningsingenjör som utses av Lantmäteriverket, säger stadsgeodet Anders Blomqvist i Jakobstad.

Svårt att hindra användning av Ådövägen enligt stadsdirektör Stenman

Stadsstyrelsen har inte tagit någon officiell ställning till fiskodlingen eller användningen av Ådövägen för verksamhetens behov av transporter.

Enligt stadsdirektör Kristina Stenman har vägfrågan diskuterats med ledande förtroendevalda. Direktiv gavs åt stadens representant att på vägstämman rösta för att Ådövägen till fiskehamnen kan användas för Ekofish behov.

Kristina Stenman
Stadsdirektör Kristina Stenman. Kristina Stenman Bild: Nathalie Lindvall Kristina Stenman,naturstig

- Vägen är ganska långt byggd för att användas för fiskehamnens behov. Då är det rimligt att en företagare får använda vägen för sina transporter, säger Kristina Stenman.

-Vägen är delvis byggd med statliga medel. Jag har nog svårt att se på vilka grunder man kunde hindra företagaren att använda vägen och det tog stadens representant ställning till.

Stadsdirektör Kristina Stenman utgår från lagstiftningen och att frågan om miljötillstånd granskas på ett mångsidigt sätt.

Vägen till Ådö fiskehamn
Vägen till Ådö fiskehamn. Vägen till Ådö fiskehamn Bild: Yle/Kjell Vikman Jakobstad,fiskehamnar,enskilda vägar

- Vi har också andra belastande faktorer när det gäller vatten, industrier, jordbruk och pälsodling. Det här är ingalunda den enda anläggningen som kan tänkas påverka vattendragen. Vattenkvaliteten påverkas av helhetsbelastningen och det måste granskas i miljötillståndsprocessen.

Alholmen som alternativ för transporter

En alternativ transportväg kunde eventuellt ske via Alholmen men för tillfället finns inga konkreta planer på den punkten.

Fiskodlingskassarna är tänkta att placeras på öppet vatten utanför skärgården
Fiskodlingskassarna är tänkta att placeras på öppet vatten utanför skärgården. Fiskodlingskassarna är tänkta att placeras på öppet vatten utanför skärgården Bild: Yle/Kjell Vikman Jakobstad,Larsmo,fiskodling

- Vi har enbart diskuterat det internt på tjänstemannanivå och det finns inget ställe staden direkt kan anvisa företagaren, säger stadsgeodet Anders Blomqvist.

- Det kan säkert vara ett alternativ men företagarens tanke är att kunna använda fiskehamnen, säger stadsdirektör Kristina Stenman.

Trångt i Kisor

Kisor-Ådö väglag siktar också in sig på den smala vägen i Kisor och de problem det medför ifall det blir en trafik med långtradare längs vägen.

-Vi har många ställen i staden med mycket trafik, också längs skolvägar. Blir det en jättestor trafik måste vi granska om det blir farliga ställen.