Hoppa till huvudinnehåll

De finländska barnen får i medeltal 6,35 euro i veckopeng - hälften av barnen får pengar för att göra läxor

Kvinna som ger mat åt barn. Pengar regnar över dem. Svartvit bild.
Kvinna som ger mat åt barn. Pengar regnar över dem. Svartvit bild. Bild: Yle/CC/Montage: X3M månadspeng

Två tredjedelar av de finländska föräldrarna betalar veckopeng till sina barn. De absolut vanligaste kravet för att barnet ska få veckopeng är att barnet städar sitt eget rum.

Danske Bank har låtit göra en webbenkäten om hur finländska föräldrar tänker kring att betala veckopeng till sina barn.

Enkäten besvarades av 1 006 föräldrar som har ett barn mellan 8 och 14 år. Undersökningen genomfördes i januari-februari i år.

Det blir allt vanligare att prata om pengar med sina barn.

24 procent av föräldrarna uppgav 2017 att de pratar mycket eller väldigt mycket om pengar med sina barn. I år, 2019, svarade 34 procent av de tillfrågade så.

Två tredjedelar av de finländska föräldrarna betalar veckopeng till sina barn. I regel anser finska föräldrar att barn kan börja få veckopeng när de är nio år gamla.

En graf.
En graf. Bild: Danske Bank/ YouGov Graf

Två av tre föräldrar som betalar veckopeng till sina barn ger dem mindre än fem euro i veckan.

I medeltal får de finska barnen 6,35 euro i veckopeng. Ju äldre barnet är, desto högre blir veckopengen.

Graf.
Graf. Bild: Yle Graf

Veckopengen är barnets första steg mot att lära sig hantera pengar, berättar Riikka Laine-Tolonen som ansvarar för privatkunder vid Danske Bank.

- Det är för många det första steget mot att lära sig mer om ekonomi. Man lär sig mer om pengarnas värde och förhoppningsvis också lite om att spara.

Hälften får veckopeng för att göra läxor

De allra flesta barn, nästan 80 procent, får sin veckopeng i fysisk form. En del betalar också in veckopengen på sina barns bankkonto.

De absolut vanligaste kravet för utbetalning av veckopeng är att barnet städar sitt eget rum. Sju av tio barn måste städa sitt rum för att få veckopeng.

Cirka 60 procent måste hjälpa till med andra hushållssysslor, som att föra ut soporna. Hälften av barnen får veckopeng för att göra läxor.

Graf.
Graf. Bild: Yle Graf

Barn bör lära sig att man måste jobba för pengar

Över hälften av de föräldrar som besvarade enkäten anser att barn bör lära sig att man måste jobba för pengar.

Dessutom anser kring 43 procent att de vill att barnet ska bli mer ansvarstagande i pengafrågor.

Två av tre föräldrar påverkar ibland hur barnet spenderar sin veckopeng.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes