Hoppa till huvudinnehåll

Nordiska motståndsrörelsen fick besvärstillstånd - men föreningens verksamhet förbjuds

Nordiska
Nordiska Bild: Yle/ Dan Granqvist demonstration,Helsingfors,Finlands självständighetsdag,Självständighetsdagen,Nordiska motståndsrörelsen

Nordiska motståndsrörelsen, som i höstas förbjöds av Åbo hovrätt, har beviljats besvärstillstånd i Högsta domstolen - men föreningen måste trots det lägga ner sin verksamhet tillsvidare.

Hovrätten förklarade i september Nordiska motståndsrörelsens finländska falang (NMR) upplöst.

Också lokala avdelningar som hörde till NMR samt den registrerade föreningen Pohjoinen perinne måste enligt hovrätten lägga ner sin verksamhet.

Trots att NMR nu har beviljats besvärstillstånd i Högsta domstolen förbjuds dess verksamhet till dess en slutlig dom har fallit, på begäran av Polisstyrelsen.

Polisstyrelsen kräver ett stopp på NMR:s verksamhet

Polisstyrelsen vill helt och hållet förbjuda NMR eftersom föreningens verksamhet strider mot lag och god sed.

Den sprider hatpropaganda om invandrare, sexuella minoriteter och judar, ifrågasätter förintelsen, idealiserar fascister och godkänner våld, säger Polisstyrelsen.

Själv tillbakavisar NMR polisens uppfattning och säger att föreningens verksamhet ryms inom ramen för yttrande- och föreningsfriheten.

Det tar ungefär ett år för Högsta domstolen att behandla besvär.

Läs också