Hoppa till huvudinnehåll

Tokmanniområdet kan bli kommersiellt centrum för östra delarna av Karis

En väg fotograferat ur en bils vindruta. Till höger en byggnad och i horisonten träd.
Malmkulla ligger vid östra infarten från riksväg 25 till Karis. Till höger syns en del av de nuvarande affärshallarna. En väg fotograferat ur en bils vindruta. Till höger en byggnad och i horisonten träd. Bild: Pia Santonen / Yle Karis,köpcentrum,dagligvaruhandel,möbelaffärer,affärsverksamhet,affärscentra,tokmanni i karis

Affärskvarteren på olika håll i Karis är i förändring då ny byggrätt planeras i stor skala i Läpp och i Karis centrum.

Men också Malmkulla på östra sidan av tätorten kan utvecklas till ett kommersiellt centrum med modernare affärslokaler samt dagligvaruhandel och bränslestation.

Det står klart nu när planläggningsarbetet för affärskvarteren i Malmkullaområdet till Karis har kommit en bit på vägen.

Området är knappt två hektar stort. Avståndet till Karis centrum är cirka 2,5 kilometer.

Ny Tokmanni?

På området finns i dag fem byggnader. Tre av dem, Tokmannihallarna, är kopplade till varandra. De beskrivs som ineffektiva labyrintiska lokaler där det är svårt att navigera.

Initiativet till en ny detaljplan kom från markägaren. Bröderna som i tiderna grundade Säästöpörssi önskar att de opraktiska butikshallarna kunde ersättas av modernare lösningar.

Bröderna Halme vill uppger ändå inte om nuvarande verksamhetsidkaren Tokmanni har för avsikt att bygga nytt i Malmkulla så som i Ekenäs och Hangö.

En karta.
Markägarna vill ha mera byggrätt på Tokmanniområdet i Karis. En karta. Bild: Raseborgs stad kartor,Karis,Tokmanni Group,Första gränd i Karis

Den nya planen är nu i utkastskede. Den slutliga versionen borde enligt staden kunna godkännas i början av 2020.

Planen skapar ramarna för utvecklingen. Sedan är det upp till markägarna och företagarna att bestämma om och vad som byggs.

Stor detaljhandelsenhet plus dagligvaruaffär och bränsledistribution

Byggrätten i den nya planen ska bli 6 700 kvadratmeter då den nuvarande byggrätten på området är cirka 4 700 kvadratmeter.

Det handlar med andra ord inte om någon stor ny byggrätt i kvadratmeter mätt - men i Malmkulla blir ökningen av affärsbyggrätt över 40 procent.

Enligt planutkastet blir det möjligt att bygga en stor detaljhandelsenhet i Malmkulla.

Ett möjligt - och kanske inte helt osannolikt - alternativ är att en affär som Tokmanni, med brett varusortiment, fortsätter på området.

Ett annat alternativ i Malmkulla är att bygga affärer med ett varusortiment som kräver mycket plats: bilar, möbler, trädgårdsvaror och dylikt.

Däremot blir det inte tillåtet enligt planen att bygga en hypermarket i Malmkulla.

Två bensinstationer i Läpp i Karis.
I Läpp i Karis planeras nya affärer. Två bensinstationer i Läpp i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,abc shell simpukka karis

Hypermarketar av typ Prisma eller Citymarket brukar dessutom kräva mellan 10 000 och 20 000 kvadratmeter.

Raseborgs stad planlägger för närvarande också området Läpp-Horsbäck väster om Karis.
Där är det aktuellt med en hypermarket.

Malmkulla kan få en mataffär av samma storlek som i Karis centrum

Dagligvaruhandeln får utgöra högst 2 000 kvadratmeter eller en knapp tredjedel av byggnadsytan i Malmkulla. Också den nuvarande planen skulle tillåta en dagligvaruaffär i området.

I planutkastet talas om mataffärer av samma typ som i Karis centrum. Som exempel nämns Lidl, S-market, K-market “eller ett par mindre närbutiker till exempel av typen trafikstationer”.

Tanken är att också bevara möjligheten att bygga en servicestation samt ha möjligheten att ladda el- eller gasbilen i Malmkulla.

Mataffärer i Karis centrum.
Det är tillåtet enligt planen att bygga en mataffär i storleksklassen Lidl, S-market eller K-market i Malmkulla. Mataffärer i Karis centrum. Bild: YLE/Robin Lindberg varuboden

Planläggningschefen i Raseborg Simon Store uppger att han inte känner till om något företag har visat intresse för dagligvaruhandel eller bränsledistribution på området.

Hurdana tomter det blir frågan om i Malmkulla bestäms först i ett senare skede. Hela området kan bli en tomt eller vid behov delas in i flera tomter som var och en får en viss byggrätt.

Centrum är viktigast men Malmkulla kan bli handelsplatsen för östra Karis

I beskrivningen av Malmkullaplanen går staden igenom vilka konsekvenserna kan bli om området bebyggs så som den nya planen tillåter.

Konsekvenserna för handeln i Karis centrum tas också upp. Det heter att Malmkullas betydelse som handelsplats ökar.

  • "Största betydelsen för centrumhandeln har dagligvaruhandeln. En dagligvaruaffär i Malmkulla affärsområde förändrar handelsstrukturen i Karis eftersom Karis centrum för närvarande är det mest betydande inköpsstället i Karis."
  • "I och med den nya dagligvarubutiken kommer Malmkulla affärsområde att få en större betydelse som inköpsställe."
  • “Särskilt etableringen av en dagligvaruaffär i området förbättrar tillgängligheten till service eftersom det förutom i centrum och i Läpp uppkommer ett utbud även för de östra delarna av Karis tätort."
  • “Malmkulla är en närhandelsplats för invånarna på den östra sidan av tätorten. För invånarna längs Åbovägen och Karisvägen samt i de områden som ligger öster om Karisvägen, som Prästgården, Landsbro och Lövkulla, är det mycket naturligt att uträtta ärenden i Malmkulla.”

Inga betydande konsekvenser för stadsstrukturen - men Karis centrum kräver aktiv utveckling

Samtidigt försäkras det i planbeskrivningen att förändringarna i Malmkulla inte har så stor betydelse för affärerna i centrum.

  • “Centrum bevarar sin ställning som huvudsaklig handelsplats inom dagligvaruhandeln, specialhandeln och servicen. Detaljplanen har således inga betydande skadliga konsekvenser för centrum. Men det förutsätts emellertid aktiv utveckling för att centrum ska bevara sin dragningskraft”.

Staden utarbetar som bäst flera planer som innebär att det blir möjligt att bygga nya affärslokaler runtom i Karis.

I Läpp kommer byggrätten öka med hela 18 000 våningskvadratmeter.

Karis centrum ska få 10 000 kvadratmeter ny affärsbyggrätt om staden får som de vill.

I Malmkulla ökar byggrätten med anspråkslösa 2 000 kvadatmeter.

Sammanlagt handlar det om 30 000 kvadratmeter ny affärsbyggrätt, alltså ungefär lika mycket som två eller tre nya hypermarketar.

I dag är byggrätten för de tre områden ungefär 45 000 kvadratmeter. Det är alltså frågan om en mycket betydande ökning, nästan 70 procent.

Bilar vid korsning
I Malmkulla kommer man längs Bangatan ut till riksväg 25. Bilar vid korsning trafik,bilar,Karis,Riksväg 25,malmkulla

Dags för allmänheten att säga sin åsikt

Byggrätt i en plan innebär inte automatiskt att den används, alltså att något företag vill bygga affärer.

Men många frågar sig vem som vinner och vem försvinner om all ny affärsbyggrätt tas i bruk i Karis. Eller hur det går om det byggs nytt invid riksväg 25 i Läpp och Malmkulla men inte i Karis centrum.

Olika kommersiella utredningar som konsulter har gjort i samband med planläggningsarbetet visar att köpkraften hela tiden ökar och att konsekvenserna för handeln i Karis med omnejd därför inte blir omvälvande.

Planläggningsnämnden i Raseborg beslutade på onsdagen (27.3) att lägga ut planutkastet för Malmkulla affärskvarter till allmänt påseende och be olika myndigheter om utlåtanden.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland