Hoppa till huvudinnehåll

Vasa stad gick back med 9,9 miljoner "Om fem år har vi huisig fart på"

Tomas Häyry
Stadsdirektör Tomas Häyry. Tomas Häyry Bild: Yle/Anna Ruda Tomas Häyry

När Vasas stadsdirektör Tomas Häyry presenterar bokslutet för förra året lyste många av siffrorna röda. Lägre skatteintäkter och dyr specialsjukvård gör att resultatet visar minus 9,9 miljoner euro.

Men Häyry ser ljust på framtiden.

Stadens skatteinkomster sjönk i jämförelse med ifjol med nästan tio miljoner euro till 269,9 miljoner euro. Statsandelarna ökade med ungefär 3,9 procent till 104,8 miljoner euro.

Kostnaderna för verksamheten ökade med två procent.

Alarmerade siffror men Häyry tror på ljus framtid

Årsbidraget förra året var 21,3 miljoner euro, det är ungefär 10,7 miljoner euro sämre än under det föregående året.

I slutet av år 2018 hade staden lån på 252 miljoner euro, det är ungefär sex miljoner euro mindre än 2017. Utslaget på stadens befolkning har staden nu 3 729 euro i skuld per invånare.

- Dagen siffror ser alarmerande ut, men när man vet hur mycket näringslivet investerar vet vi att framtiden är ljus. Om fem år har vi huisig fart på, säger Häyry.

Häyry lyfter bland annat upp Wärtsiläs planer för Vasklot och säger att staden måste kunna svara på näringslivets krav på infrastruktur och service.

- Staden måste kunna svara på näringslivets krav annars kanske investeringstakten avtar.

Stora investeringar under fjolåret

Investeringar i kommunaltekniken i nya bostadsområden och grundliga reparationer av skolor var förra året de mest betydande i staden.

Dessutom inleddes breddningen av Alskatvägen och korsningen vid Brändövägen och renoveringen av ishallen.

Under 2019 tillkommer Wasa Station-projektet, H-huset vid Centralsjukhuset och den nya Kvarkenfärjan.

- Vi har inte på länge haft så här mycket investeringar i Vasa. Det händer mycket och företagen investerar. Om fem år kommer vi att ha ett jättebra läge, men vi måste klara oss så länge.

Tror på en positiv befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i Vasa ligger för fjärde året i rad på ungefär 67 000 invånare, stadens befolkning växte under 2018 med 204 personer.

- Jag är säker på att det här kommer att vända, men vi kommer att ha strama år framför oss.

Enligt Häyry innebar skatteutvecklingen från statligt håll en stor överraskning och besvikelse förra året eftersom den var sämre än väntat.

Häyry anser att tyngdpunkten för beskattningen har flyttats från inkomstbeskattning till konsumtionsbeskattning och att det delvis har påverkat kommunernas skatteutveckling negativt.

- Vasa klarar sig nog, men jag förutspår många kommunsammanslagningar om inte staten tar tag i kommunernas ekonomi, säger Häyry.

Läs mera:

Större utgifter än beräknat i Korsholm förra året – bokslutet visar minus tre miljoner

Specialsjukvården blev dyrare för Korsholm förra året än vad man hade budgeterat och skatteintäkterna blev betydligt lägre än planerat. Det ser väsentligt sämre ut än när vi gjorde budgeten på hösten 2017, säger ekonomidirektör Rabbe Eklund.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten