Hoppa till huvudinnehåll

Borgå kämpar med ett föråldrat vattenledningsnät - fyra större läckor i mars

Män bär på rör och går mot brandbil
Vattenläcka i Vårberga 12 mars. Män bär på rör och går mot brandbil Bild: Yle/ Fredrika Sundén Borgå,Vattenledning,läckage,hushållsvatten,rör,räddningsverk,Pump,brandbil,pumpbil

Flera stora vattenläckor i Borgå visar på problem med ett föråldrat vattenledningsnät. Rören från 1950- och 60-talet måste nu bytas ut. I Sibbo är vattenledningsnätet modernare.

I Borgå har vattenledningar sprungit läck fyra gånger under några veckor i mars. Det har varit fråga om större läckor som lett till att fastigheterna i närheten inte fått vatten. Dessutom rann det in vatten i källare när ett rör sprang läck i Vårberga den 12 mars.

Vattenläckor i Borgå i mars 2019

12.3. Vattenläckage vid Vårbergavägen 3-7. Vatten rann in i källare och ett litet område blev utan vatten. Vårbergavägen stängdes för trafik mellan Gördelmakaregatan och Buntmakaregatan.

13.3. Vattenläckage vid Vårbergavägens och Jägaregatans korsning. Vårbergavägen stängdes för trafik mellan Skyttegatan och Buntmakaregatan och ett litet område blev utan vatten.

18.3. Vattenläckage vid Ängsstigen, Uddas område blev utan vatten.

27.3. Vattenläckage i Ölstens vid Byggarvägens och Småindustrivägens korsning. Ett område i Ölstens blev utan vatten och läckaget orsakade också problem med vattendistribution i Munkberget och Ernestas.

- Största orsaken är gamla rör. Den här tiden när tjälen börjar lätta så brukar de svaga punkterna i ledningsnätet komma fram. Det här är en ganska vanlig situation runt om i landet, det är inte speciellt för Borgå, säger arbetschef Peter Ekstam på Borgå vatten.

man framför hus och skåpbil där det står borgå vatten
Det finns hundra år gamla vattenledningar i Borgå berättar Peter Ekstam, arbetschef på Borgå vatten. man framför hus och skåpbil där det står borgå vatten Bild: Yle/Helena von Alfthan Borgå,Peter ekstam

Ekstam kan inte peka på något enskilt område i Borgå som skulle vara särskilt utsatt. Gamla rör finns överallt.

- På 50- och 60-talet byggdes det väldigt mycket, och nu är de rören i saneringsåldern. Saneringsbehovet har ökat och vi har ökat på vår saneringsbudget, den är tredubbelt så stor som för tio år sedan. Idag använder vi cirka två miljoner euro för sanering. Ännu för tio år sedan använde vi kanske en halv miljon, säger Peter Ekstam.

För sanering av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar användes år 2018 1,6 miljoner euro, 2017 användes 2,35 miljoner euro och 2016 2,6 miljoner euro. År 2014 var summan 1 miljon.

Män fixar läckande vattenrör i Borgå
Vattenläckan i Ölstens 27 mars. Män fixar läckande vattenrör i Borgå Bild: Yle/ Stefan Paavola läckage,rör,hushållsvatten,vattendistribution,Borgå,ölstens

Sibbo har nyare vattenledningar

I Sibbo har gamla rör inte orsakat vattenläckor den här vintern. De större läckor som skett har berott på att byggarbetare i misstag rivit sönder rör. Den 6 mars grävdes en vattenledning av i Kyrkoby.

- De äldsta vattenledningarna i Sibbo är från slutet av 1950-talet. Vattenledningsnätet i Sibbo är relativt nytt. Största delen av nätet är byggt på 1980-talet och framåt. De vattenledningarna håller ännu i 30 år. Att vi har så få läckage beror på att rören inte är så gamla, säger affärsverksdirektör Matti Huttunen på Sibbo vatten.

Rör och stor vattenpöl
Rör och stor vattenpöl Bild: Yle/ Fredrika Sundén Borgå,Vattenledning,läckage,hushållsvatten,rör,vårberga

Vårvintern är den värsta tiden konstaterar Matti Huttunen på Sibbo vatten.

- Tjälen får marken att röra på sig upp och ner. Gamla rör kan gå sönder eller lossna från sina fogar på grund av den här rörelsen, säger Huttunen.

Lovisa har inte haft större läckor den här vintern

I Lovisa konstaterar Markku Paakkarinen, som är direktör för vattenaffärsverket, att staden inte råkat ut för några större läckor i vattenledningarna under det senaste året.

- Vi har några små läckor som vi låter rinna, vi väntar på att tjälen smälter innan vi reparerar dem. Det är små problem ute i periferin. I fjol kommer jag inte ihåg att vi skulle ha haft något större läckage. Jag måste ta i trä, hoppas vi inte får en större läcka, säger Paakkarinen.

De äldsta ledningarna vi sanerar nu är från 1938.

Han berättar att Affärsverket Lovisa vatten har gjort omfattande saneringar under de senaste tio åren.

- Vi har en hel del gamla vattenledningar från 50- 60- och 70 talen. De äldsta vi sanerar nu är från 1938. Vi har gjort omfattande saneringar under de tio år affärsverket funnits. Nu har vi det värsta bakom oss, de sämsta ställena har vi redan byggt om, säger Markku Paakkarinen.

Tre män står vid ett vattenrör och en stor pöl
I Vårberga i Borgå fick två fastigheter vatten i källaren. Tre män står vid ett vattenrör och en stor pöl Bild: Yle/ Fredrika Sundén Borgå,Vattenledning,läckage,hushållsvatten,rör,vårberga

Artikeln uppdaterades 29.3. kl 9 med exakta siffror på vad ledningsarbetena i Borgå kostat.