Hoppa till huvudinnehåll

Kimitoöns tomma fastigheter kostar 35 000 euro per år - försäljningen av onödiga fastigheter har gått bra enligt tekniska chefen

Greger Lindholm står framför det stängda daghemmet Pjånkis i Kimito. Grått vårlandskap.
Greger Lindholm anser att Pjånkishuset är en stabil byggnad. Greger Lindholm står framför det stängda daghemmet Pjånkis i Kimito. Grått vårlandskap. Bild: Amanda Vikman/Yle person,greger lindholm

Hösten 2018 tömdes ämbetshuset i Dalsbruk och kommunen har nu i princip tre tomma fastigheter i sin ägo. Bara att ha fastigheterna stående tomma kostar cirka 35-40 000 euro per år.

- Vi har sålt ungefär 15-20 fastigheter sedan kommunsammanslagningen så jag tycker att vi har lyckats ganska bra med den biten, säger Greger Lindholm, teknisk chef i Kimitoöns kommun.

I fjol sålde kommunen fastigheter för knappt 400 000 euro, och totalt äger man 58 fastigheter som kostar ungefär 3,5 miljoner i underhålls- och driftskostnader per år.

- Det är inte alltid ändamålsenligt att kommunen äger sina egna fastigheter, i synnerhet om de är väldigt gamla och är i slutet av sin livstid. Dessutom har kommuner ofta allt för stora fastigheter vilket blir dyrt med tanke på driften, säger Lindholm.

En skylt med texten miljö och teknik på kommunalhusets vägg.
En skylt med texten miljö och teknik på kommunalhusets vägg. Bild: Amanda Vikman/Yle Skylt,miljö och teknik kimitoön

I Västanfjärd står ett gammalt kommunkansli som varit till salu i snart tio år. Det har kostat cirka 3000 euro i året för bland annat underhållsvärme.

- Det är inte en väldigt stor summa sett till kommunens totala fastighetskostnader. Vi har haft huset till salu hela tiden, och mindre verksamheter har kommit och gått där, säger Lindholm.

Det gamla daghemmet Pjånkis mitt i Kimito centrum stängdes sedan det uppstod problem med inomhusluften.

Det nya daghemmet Silva byggdes i anslutning till skolan och de senaste fem åren har Pjånkis varit till salu. Den kostar cirka 10 000 euro per år att ha stående.

Greger Lindholm med ett vårigt, men grått parklandskap i bakgrunden.
Greger Lindholm. Greger Lindholm med ett vårigt, men grått parklandskap i bakgrunden. Bild: Amanda Vikman/Yle person,greger lindholm

Efter att lokalen utrymdes dränerade man runt huset och det verkar ha åtgärdat problemen med inomhusluften.

- Det har funnits ett visst intresse och folk har kommit och tittat men ännu har det inte blivit någon affär. Det är ett bastant hus som kunde passa bra till exempel som bostäder.

På Kimitoöns webbsidor ligger fastigheten i Västanfjärd ute till försäljning för 90 000 euro och Pjånkis säljs enligt anbud.

Hälsocentralen i Dalsbruk kommer också så småningom att tömmas helt och kommunen har förhandlat med Yrjö ja Hanna-stiftelsen om en eventuell försäljning av tomten där fastigheten står.

Effektivare användning

Kommunen lät utvärdera Kimitoöns fastigheter 2017 och en av konklusionerna var att byggnaderna i snitt var i bättre skick jämfört med andra kommuner.

Efter fastighetsvärderingen tog man i bruk interna hyror bland annat för att bli bättre på att använda kommunens kvadratmetrar effektivt. Men i år tömdes Almahemmet på en del verksamhet då hemtjänsten började hyra sin lokal privat.

- Hemvården ansåg att de behöver flytta till andra utrymmen på grund av dålig ventilation. Nu ska en nu utredning göras för fastigheten och om en renovering blir aktuell så fyller man lokalen med egen verksamhet igen, säger Greger Lindholm.

- Det är inte någon ekonomi i att hyra externa utrymmen eftersom hyreskostnaderna går till utomstående aktörer. Det är klart att om kommunen kan hyra sina egna utrymmen ger det besparingar och alla externa hyror är direkta utgifter.

Almahemmet i Kimito, ett gult stort trähus med en bilparkering framför.
Almahemmets renoveringsbehov utreds på nytt. Almahemmet i Kimito, ett gult stort trähus med en bilparkering framför. Bild: Amanda Vikman/Yle byggnad,almahemmet

Ämbetshuset i Dalsbruk tömdes på sina sista hyresgäster hösten 2018 och nu står fastigheten tom och kommer uppskattningsvis att kosta 20 000 euro i driftskostnader.

- Kommunen har fört diskussion med flera privata aktörer om att få någon verksamhet på den 5000 kvadratmeter stora tomten där ämbetshuset står idag, säger Lindholm.

Byggnaden måste oberoende rivas, men om det är en eventuell företagare eller kommunen som står för notan vet man ännu inte. Oberoende borde politikerna göra upp en plan för fastigheten anser Lindholm.

- Vi har inte begärt ett kostnadsförslag för en rivning men jag uppskattar att det rör sig om 250-350 000 euro, säger Lindholm.

Huruvida kommunen i framtiden ska ha färre egna fastigheter eller fortsätta ha sina egna lokaler i samma utsträckning som i dag överlämnar Lindholm till beslutsfattarna att avgöra.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland