Hoppa till huvudinnehåll

Ny västnyländsk färdtjänst för 8 500 kunder organiseras från Esbo - många oroar sig för att villkoren blir sämre

Färdtjänsten i Västnyland ska organiseras från Esbo i framtiden men tidtabellen är ännu oklar. Många kunder är oroliga för att deras villkor försämras och självbestämmanderätten kränks då tio kommuner upphandlar färdtjänsten tillsammans.

Karisbon Johan Sundholm har en synnedsättning och en grav synskada. Han är en av de runt 450 personer i Raseborg som har beviljats färdtjänst då han inte kan åka med allmänna färdmedel.

Johan Sundholm är beviljad 18 enkelresor per månad och han använder dem bland annat för att ta sig till och från butiken eller till och från tåget.

- Färdtjänsten är synnerligen viktig när jag ska till ett ställe som jag antingen inte alls känner till eller bara delvis känner till. Den behövs för att jag ska komma fram till rätt ställe i rätt tid, förklarar han.

Upphandlingen skjuts upp

Raseborg är en av tio västnyländska kommuner som gemensamt upphandlar färdtjänsten. Det är Esbo stad som håller i trådarna.

Ursprungligen var det meningen att upphandlingen skulle ske i sommar. Men eftersom Esbo inte behandlat verksamhetsdirektiven gör inte Raseborg det heller i april som planerat.

- Vi skjuter på det tills Esbo har sitt beslut klart. De kommer att behandla ärendet i slutet av april och då gör vi det i maj, förklarar Eivor Österlund-Holmqvist, chef för social service i Raseborg.

Upphandlingen av operatören sätter däremot redan igång i april och förväntas vara klar i juni.

Sedan pågår hela upphandlingsprojektet under en längre tid. En pilotering ska också göras på hösten.

- Ett stort projekt tar lång tid i anspråk och tidtabellen lever ännu ganska mycket, så exakta datum kan man inte ge i detta skede, säger Österlund-Holmqvist.

Orolig att området blir för stort

Kommunerna har också gjort upp gemensamma kriterier för hur färdtjänsten får användas. Kriterierna är ännu inte godkända i de olika kommunernas nämnder.

Jag tror inte att man från Esbo kan styra systemet så att det skulle fungera också i Raseborgs skärgård eller i Hangö

Johan Sundholm är en av de 73 kunder som har varit med och utvecklat det nya färdtjänstsystemet. Han är inte speciellt nöjd över hur processen har gått till.

- Ärligt talat skulle det ha kunnat fungera bättre. Till exempel skulle informationsgången kunna vara smidigare på många vis. Bakgrundsmaterialet borde inte skickas ut åt utvecklarkunderna en dag innan man träffas. Det borde skickas ut i så god tid att man hinner sätta sig in i materialet, säger han.

Taxichauffören Daniel Sjögren hjälper Johan Sundholm, som har en synskada.
Johan Sundholm får hjälp av taxichaufför Daniel Sjögren. Taxichauffören Daniel Sjögren hjälper Johan Sundholm, som har en synskada. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,färdtjänst,taxibilar,Raseborg,synskadade,daniel sjögren

Han är också orolig över att området blir för stort och att det därför blir svårt att koordinera färdtjänsten så att den fungerar överallt.

I de tio kommunerna finns det totalt runt 8 500 kunder som använder sig av färdtjänst.

- Jag tror inte att man från Esbo kan styra systemet så att det skulle fungera också i Raseborgs skärgård eller i Hangö. Egentligen borde Raseborg upphandla med mindre kommuner eftersom förhållandena där är relativt lika, säger Sundholm.

Korta uppehåll kräver två färdtjänstresor

Ett annat orosmoment är möjligheten att göra ett kort uppehåll under färdtjänstresan.

I förslaget till de nya färdtjänstreglerna har man rätt att föra och hämta barn från daghem under en och samma färdtjänstresa.

Instruktionerna ska inte ta ställning till vad som är ett nödvändigt stopp, utan det ska var och en bestämma själv

Man får också göra korta uppehåll som är nödvändiga, som till exempel lämna ett brev i en postlåda. Men kunden måste i så fall meddela om detta då hen beställer färdtjänsten.

Ifall man vill ta ut pengar ur en bankomat får taxin inte vänta, utan man måste använda sig av en ny färdtjänstresa och beställa en ny taxi.

- Om korta stopp som görs på vägen tas bort och man måste beställa en ny färdtjänst, så gör det nog många helt vardagliga saker omöjliga att uträtta, som att stanna vid en bankomat och ta ut pengar eller stanna vid en kiosk för att köpa något, säger Johan Sundholm.

Det behövs individuella lösningar eftersom färdtjänstanvändarna har väldigt individuella behov

Överlag anser han att kommunernas verksamhetsdirektiv inte borde bestämma vilka saker man har rätt att göra på ett kort uppehåll. I stället borde man ha rätt att göra ett uppehåll på en viss tid.

- De här instruktionerna ska inte ta ställning till vad som är ett nödvändigt stopp, utan det ska var och en bestämma själv.

Vad tycker du är en rimlig tid som en taxi kan vänta?

- Jag tycker att 10 till 15 minuter är ett bra maximum.

Här handlar det om självbestämmanderätten, att precis som alla andra ha möjligheten att sticka sig in i en kiosk för att köpa det man kanske glömde i butiken, menar Johan Sundholm.

Omöjligt att ändra rutt i flykten

En annan sak som han också anser att kränker självbestämmanderätten är att den som anlitar färdtjänst inte kan ändra på rutten.

- Vem som helst annan kan när som helst ändra planer och fara någon annanstans än den hade tänkt. Sen kan ju trafikförhållandena ändra och då måste man ju ändra rutt och köra en annan väg.

Johan Sundholms önskan är att kommunerna i högre grad skulle gå in för individuella lösningar.

- Det är klart att det måste finnas allmänna regler som ligger som grund för systemet. Men det behövs också individuella lösningar eftersom färdtjänstanvändarna har väldigt individuella behov.

Vilda västern om staden inte upphandlar

I Raseborg har drygt 400 personer beviljats färdtjänst enligt handikappservicelagen och runt 50 enligt socialvårdslagen.

För att ha styr på de skattepengar som går till färdtjänsten så behöver vi ta ansvaret att vi styr upp kostnaderna

Före den nya taxilagen trädde i kraft fick var och en beställa sin egen taxi för färdtjänsten.

Men då prisnivån blev fri var det ohållbart att fortsätta med det systemet, säger Eivor Österlund-Holmqvist.

- Annars hade det blivit vilda västern. För att ha någon styr på de skattepengar som går till färdtjänsten så behöver vi ta det ansvaret att vi styr upp kostnaderna.

Resorna har missbrukats

Problemet har varit att färdtjänsterna i Raseborg inte alltid har använts så som de borde.

kvinna invid öppen dörr
Eivor Österlund-Holmqvist är chef för den sociala servicen i Raseborg. kvinna invid öppen dörr Bild: Monica Slotte / Yle Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning,Ekenäs,Raseborg,serviceboende,funktionshinder,socialvård,Eivor Österlund-Holmqvist, chef för social service i Raseborg

Det innebär att kostnaderna har blivit onödigt höga, trots att det också tidigare har funnits klara direktiv för vad färdtjänsten får användas till.

- Men i och med att man själv har kunnat ringa upp den chaufför man vill ha och det inte har gått via en förmedlingsstation, så har man kunnat använda taxin mycket mera fritt, säger Eivor Österlund-Holmqvist.

En del färdtjänstkunder har till exempel låtit taxin vänta medan de har gått i butiken eller gjort flera stopp under vägen. En del har till och med stannat för att dricka kaffe med chauffören, säger Österlund-Holmqvist.

- Det är inte det som färdtjänsten är till för. Utan den är till för att köra från punkt A till punkt B.

Men är det tjänstemännens uppgift att bestämma vilka korta stopp man har rätt att göra på en färdtjänstresa?

- Verksamhetsdirektiven är i stort ramarna till hur kommunerna ska förhålla sig till de här stoppen. För att skapa den rättvisa linjen så tror jag att kommunerna strävar efter att följa verksamhetsdirektiven. Men det finns alltid undantag från alla regler. Det kan finnas sådana särskilda situationer där man behöver göra speciella beslut.

Möjligt att få egen chaufför

I och med att taxilagen trädde i kraft i fjol somras upphandlade Raseborg färdtjänsten redan för ett år sedan tillsammans med Lojo, Hangö, Sjundeå och samkommunen Karviainen.

Det innebar att alla som var beviljade färdtjänst blev tvungna att beställa den via Lähitaksi.

Vi har haft en färdtjänst som har varit väldigt generös och nu har vi kommit upp till en nivå som är mera måttlig

I vissa specialfall kan man få lov att anlita en viss chaufför. Den här möjligheten kommer att finnas också i fortsättningen, säger Österlund-Holmqvist.

- Det är väldigt snävt och strikt vem som får och vem som inte får. Vi har kriterier som vi har jobbat fram med andra kommuner så att vi har liknande kriterier.

Om man bor i tredje våningen i ett våningshus kan det till exempel vara befogat att få anlita en chaufför som kan ta ner en i rullstol och som man känner sig trygg med.

Ett annat exempel är att man enbart klarar av att åka i en viss bil med en viss chaufför.

Färdtjänsten är mindre generös nu

Raseborg har haft höga kostnader för färdtjänsten. För år 2018 budgeterades det runt 900 000 euro till det ändamålet.

Men i och med att man är tvungen att beställa färdtjänsten via en central har kostnaderna sjunkit. I år beräknas kostnaderna bli runt 700 000 euro.

- Vi har haft en färdtjänst som har varit väldigt generös och nu har vi kommit upp till en nivå som är mera måttlig. Den här skillnaden gör att man tycker att färdtjänsten blir väldigt mycket sämre, men kanske det är gott nog, konstaterar Eivor Österlund-Holmqvist.

Lättare att få taxi i större område

Det stora problemet för en kommun i glesbygden är möjligheten att få tag i en taxi, vare sig man beställer den som färdtjänst, FPA-resa eller annars bara, understryker Eivor Österlund-Holmqvist.

Vi behöver tänka över kommungränserna och samarbeta så att vi får likvärdiga direktiv

Efter att taxilagen trädde i kraft förra sommaren får taxibilarna röra sig var som helst och det har resulterat i att många söker sig till tätorterna.

Därför är det en styrka att ha ett större färdtjänstnätverk, säger Österlund-Holmqvist.

- Taxibilarna behöver inte finnas på den här orten och då har vi en fördel av att vara med inom ett större område där vi kan dra nytta av andra taxibilar.

Att upphandla färdtjänsten i egen regi är däremot inte en möjlighet, säger hon.

- Jag tror att vi är en för liten kommun för att sätta ner så mycket extra arbete på att upphandla det här själva. Vi behöver också tänka över kommungränserna och samarbeta så att vi får likvärdiga direktiv. Jag tycker att det är en jämställdhetsfråga, att man inte har det väldigt strängt i en kommun och annorlunda i en annan kommun, utan att man skapar jämlika regler för alla.

Tillägg 29.3.2019 16:47: Artikeln har ändrats efter ny information om att upphandlingen skjuts upp och att tidtabellen därmed ändrar. I artikeln stod ursprungligen att färdtjänsten organiseras från Esbo redan i sommar men det stämmer alltså inte längre.