Hoppa till huvudinnehåll

Den nya moderskapslagen i kraft - barn kan nu ha två juridiska mammor från födseln

Storkfamilj.
Storkfamilj. Bild: Roy Glen/ARDEA/All Over Press Stork,Fågel,djur,familj

Den nya moderskapslagen, som startade som ett medborgarinitiativ, träder i kraft i dag. Lagen förbättrar situationen för kvinnopar som föder via assisterad befruktning.

Från och med i dag kan också den person som inte föder barnet officiellt vara mamma till barnet redan innan det föds.

Barnet kan alltså ha två juridiska mammor redan vid födseln, och den ena parten behöver inte längre adoptera barnet.

Erkännandet av moderskap sker på samma sätt som erkännandet av faderskap - par av olika kön behöver inte längre besöka barntillsyningsmannen för att bekräfta faderskapet.

Den nya lagen gäller enbart kvinnopar som fått assisterad befruktning från okända donatorer.

Förändringar också i FPA:s föräldraförmåner

Från och med i dag förlängs föräldrapenningsperioden med 54 vardagar för en mamma som sköter sitt barn ensam.

Rätten till förlängning gäller också en kvinna som ensam adopterar ett barn.

Pappor i familjer som får fler än ett barn åt gången får faderskapspenning för 18 fler vardagar än tidigare; detta gäller även adoptivfamiljer.

Framöver får adoptivföräldrar föräldrapenning för barn under 18 år - tidigare var det endast för barn under sju år.

Läs också