Hoppa till huvudinnehåll

"Finland är populärt här just nu" - brexit kan öka samarbetet mellan Finland och Storbritannien

Direktör Emelie Gardberg på Finlands institut i London
Emilie Gardberg tillträdde som direktör på institutet förra september. Direktör Emelie Gardberg på Finlands institut i London Bild: Malin Lindholm The Finnish Institute in London,London,Brexit,konst,kultur,Samarbete,Kings Cross,samhällsvetenskaper,gardberg

Om Storbritannien lämnar EU finns det en risk för att landet förlorar en del av sin värdefulla kulturella mångfald. Landets samarbete kommer att bli intensivare med en del länder, men kanske helt upphöra med andra.

På Finlands institut i London har man upplevt att samarbetet mellan Storbritannien och Finland bara blivit större sedan brexitprocessen satte igång för snart tre år sedan.

Finlands institut i London
På Finlands institut i London arbetar man mycket med att bygga broar genom kultur och konst. Finlands institut i London Bild: Malin Lindholm The Finnish Institute in London,London,Brexit,Kings Cross,konst,kultur,samhällsvetenskaper,Samarbete

Institutets direktör Emilie Gardberg berättar att stiftelsens uppgift som medlare mellan Storbritannien, Irland och Finland nog aldrig varit så viktig som den är nu.

- Med konst och kultur har vi en stor möjlighet att skapa en god relation mellan två stridande parter.

Om institutet på något sätt kan bidra till att den konstnärliga och samhälleliga dialogen mellan alla parter fortsätter så tänker de ta vara på chansen.

Intensivare samarbete mellan britter och nordbor

Finlands institut i London arbetar för att upprätthålla goda kontakter mellan Finland, Storbritannien och Irland. Den nästan 30-åriga stiftelsen i London arbetar med kultur-, konst-, och samhällsvetenskapliga frågor.

Listan på institutets samarbetspartners kan göras lång. De består främst av artister, forskare, experter och beslutsfattare av olika slag.

Det är väldigt tydligt att det finns ett behov av att förstärka de bilaterala relationerna― Emilie Gardberg

Sedan folkomröstningen om Storbritanniens utträde ur EU 2016 har Gardberg sett ett ökat intresse i Storbritannien för samarbete med de nordiska länderna. Finlands institut i London har fått flera nya samarbetspartners.

- Det är väldigt tydligt att det finns ett behov av att förstärka de bilaterala relationerna just nu, säger Gardberg.

Finlands institut i London
Finlands institut kan numera hittas i det trendiga King's Cross området i London. Finlands institut i London Bild: Malin Lindholm The Finnish Institute in London,London,Brexit,Kings Cross,konst,kultur,samhällsvetenskaper,Samarbete,gardberg

Storbritannien förlorar en del av sin mångfald

Skottland har länge visat ett starkt intresse för nära samarbete med de nordiska länderna men nu verkar det som de flesta andra regionerna i Storbritannien också blickar norrut. Det här tycker Gardberg att givetvis är bra för Finlands del, men hon ser också en negativ följd av utvecklingen.

- Lite ledsamt är det på samma gång att Storbritannien vill välja och vraka, det vill säga man vill hålla de EU-länder man tror att är bäst och lättast att samarbeta med, säger Gardberg.

Hon menar att en stor del av styrkan inom EU är att man lär sig anpassa sig till olika länder och olika kulturer. Det är en förlust för britterna om de inte upprätthåller ett mångsidigt samarbete och fortsätter att inkluderar lika många länder som tidigare.

Tavlor målade av konstnär Riikka Hyvönen upphängda på Finlands institut i London
"Roller Derby Kisses" - konstverk av den finska konstnären Riikka Hyvönen pryder institutets väggar. Tavlor målade av konstnär Riikka Hyvönen upphängda på Finlands institut i London Bild: Malin Lindholm The Finnish Institute in London,London,Brexit,Kings Cross,konst,kultur,Samarbete,Oh Lord

Finland är ett populärt land i Storbritannien

Även om Storbritanniens eventuella utträde ur EU kan innebära att landet väljer bort vissa länder, kommer det för Finlands del antagligen att innebära ett allt större samarbete med britterna.

- Så kan man nog se det, Finland är populärt här just nu och de nordiska länderna är högt värderade både inom konstnärligt samarbete och inom samhälleliga frågor, säger Emilie Gardberg.

Gardberg tror att det här beror på att vi klarar oss bra i olika undersökningar och de nordiska länderna är sedda som bra länder att bo i.

Finska möbler på Finlands institut i London
På Finlands institut finns också många andra finska fotavtryck. Finska möbler på Finlands institut i London Bild: Malin Lindholm The Finnish Institute in London,London,Brexit,Kings Cross,konst,kultur,samhällsvetenskaper,Samarbete,möbler,design,finsk design

Om Storbritannien inte lämnar EU

Ifall hela brexitprocessen dras tillbaka och Storbritannien skulle välja att stanna i EU, så tror Gardberg att det kommer att krävas stora åtgärder för att återförena britterna. Brexitprocessen har splittrat det brittiska folket djupt. Här tror Gardberg att konsten kan visa sig vara till stor nytta.

- Konsten kan vara en motor och drivkraft för att öppet kunna behandla de här sakerna och fundera hur man från början hamnade i den här situationen, säger Gardberg.

Hon tror också att människor från andra EU-länder kommer att kunna vara till stor hjälp med att återbygga känslan av att Storbritannien är en del av Europa igen.

Läs också