Hoppa till huvudinnehåll

"Renovera och bygg ut Hagahemmet i Ekenäs" - ny namninsamling har redan på några dagar fått över 100 underskrifter

Hagahemmet sett utifrån, ett stort stenhus.
Hagahemmet ligger uppe på en kulle. Nybygget skulle ligga på marknivå, säger Borgman. Hagahemmet sett utifrån, ett stort stenhus. Raseborg,Ekenäs,social- och hälsovårdstjänster,social- och hälsovårdsområden,ålderdomshem,hagahemmet

Ekenäs pensionärer har tagit initiativ till en namninsamling för äldreboendet Hagahemmet i Ekenäs. Andra föreningar och politiska partier har också engagerat sig i frågan.

- När äldreboendet Fridebo lades ned gjordes det år 2004 upp en fullständig plan för en utbyggnad av Hagahemmet. Vi vill att den här planen dammas av och att Hagahemmet saneras, säger namninsamlingens ansvarsperson Mikael Borgman.

Borgman är SFP-politiker från Ekenäs och medlem i Ekenäs pensionärer, men han kallar insamlingen helt opolitisk och säger att han i sammanhanget agerar som privatperson.

SFP:s Mikael Borgman
Mikael Borgman. SFP:s Mikael Borgman Bild: yle/Petra Thilman borgman mikael,Raseborg

Initiativet till namninsamlingen togs vid ett allmänt möte som Ekenäs pensionärer ordnade med anledning av flytten från Hagahemmet i Ekenäs.

De knappt 50 äldre som bor på Raseborgs stads äldreboende Hagahemmet i Ekenäs ska flytta till vårdbolaget Esperi Cares lokaler i Gammelboda.

Orsaken är att Hagahemmet är för omodernt och inte längre lämpar sig för äldreomsorg.

Tanken är att det byggs nytt i Ekenäs centrum och att verksamheten sedan flyttar bort från Gammelboda.

Motsätter sig inte en flytt

Borgman understryker att de som samlar in namn nu inte motsätter sig att de äldre flyttar bort från Hagahemmet.

- Om hemmet saneras är det helt otänkbart att äldre med minnesproblem skulle bo kvar där under tiden, säger han.

Han vill därför att den nu aktuella namninsamlingen inte blandas ihop med de drygt 50 personer som ville att beslutet om att flytta de äldre till Gammelboda skulle omprövas.

De namnlistorna lämnades in till staden tidigare i våras.

Ekenäs pensionärer har vänt sig till andra pensionärsföreningar i staden och till alla partier som har fullmäktigemedlemmar i Raseborg.

- Åtminstone SFP och SDP samlade in namn på Ekenäs torg i lördags. Intresset var rätt stort och SFP samlade in över hundra namn, säger Borgman.

Namninsamlingen ska pågå fram till den 3 maj.

Nybygge för 25 eller 40 personer

I de planer som gjordes upp för Hagahemmet i början av 2000-talet räknade man med en tillbyggnad för antingen 25 eller 40 personer.

- Jag tror det skulle räcka med 25 platser, säger Borgman.

Han säger att nybygget skulle ligga vid gaveln på Hagahemmet i riktning mot stadens mentalvårdsenhet, som finns på platsen där Ekenäs hälsostation tidigare fanns.

Ett vitt och brunt hus i Ekenäs som är Raseborgs mentalvårdscenter.
Tillbyggnaden vid Hagahemmet skulle byggas på andra sidan gatan från Raseborgs mentalvårdscenter. Ett vitt och brunt hus i Ekenäs som är Raseborgs mentalvårdscenter. Bild: Marica Hildén / Yle Raseborg,Västnyland,raseborgs mentalvårdscenter psyke

Hagahemmet ligger uppe på en kulle, men genom tillbyggnaden skulle man kunna gå in i Hagahemmet i marknivå, konstaterar Borgman.

Han föreslår att Hagahemmet saneras på samma sätt som Mariahemmet i Pojo.

- När tre rum låg bredvid varandra gjorde man det mellersta till dusch- och badrum. Man kan göra dem till två skilda badrum om det behövs.

Borgman konstaterar att en sanering på det sättet gör att antalet rum i Hagahemmet blir färre och att det också därför behövs en tillbyggnad.

Många möjligheter

Orsaken till att Borgman vill stöda det här initiativet är att han tycker staden redan nu äger många fastigheter. Han talar om tiotusentals oanvända kvadratmeter.

- Vi har 4 800 kvadratmeter i Hagahemmet. Varför skulle vi då behöva något nytt?

Borgman säger att hissen i Hagahemmet behöver renoveras. Men i stället för att renovera kunde man bygga en ny hiss utanpå byggnaden.

- Det blir betydligt billigare.

Bygget skulle finansieras på samma sätt som när Ekåsens tidigare sjukhus omvandlades till Ekenäs nya stadshus.

- Det handlar om så kallad fastighetsleasing. Saneringen av Ekåsen kostade drygt åtta miljoner euro. Jag uppskattar att ett nybygge vid och en sanering av Hagahemmet skulle kosta mellan sex och åtta miljoner euro, säger Borgman.

Människor i en korridor med grått golv och turkosa väggar.
Ekåsen renoverades för drygt åtta miljoner euro. Människor i en korridor med grått golv och turkosa väggar. Bild: Pia Santonen / Yle Ekenäs,Raseborg,stadshus,tjänsteinnehavare,raseborgs nya stadshus

I Karis valde staden att bygga helt nytt när man behövde ett nytt äldreboende. Då byggdes ett så kallat resurserat äldreboende vid hälsostationen, medan det på andra sidan gatan byggdes vanliga bostäder för äldre.

Tanken var att skapa synergieffekter.

- Om det behövs liknande lösningar i Ekenäs med vanliga bostäder för äldre så finns det ju gott om plats för det också vid Hagahemmet. Man kan bygga mellan Hagahemmet och tennisplanerna, konstaterar Borgman.

Ett hus i Karis som är äldreserviceboendet Villa Anemone i Karis.
Villa Anemone byggdes i Karis centrum. Ett hus i Karis som är äldreserviceboendet Villa Anemone i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle villa anemone,Raseborg

Borgman konstaterar att ett nybygge också gör det möjligt med olika typer av till exempel dagverksamhet för äldre och platser för intervallvård för personer som vårdas av närstående.

- Jag hoppas att staden förhåller sig konstruktivt till förslaget och inte genast säger nej, säger Mikael Borgman.