Hoppa till huvudinnehåll

Åboforskare: Högre alkoholskatt resulterade i färre dödliga hjärnskador

En person sitter på en bänk med en ryggsäck och vinflaska bredvid sig.
En person sitter på en bänk med en ryggsäck och vinflaska bredvid sig. Bild: Yle/Malin Valtonen alkoholkonsumtion,alkoholism,alkohol (njutningsmedel),alkoholanvändning,alkohol,Västnyland

Färsk forskning visar att den senaste prishöjningen på alkoholprodukter i Finland ledde till minskad dödlighet av hjärnskador efter olycksfall.

Forskare vid Åbo universitetscentralsjukhus och Åbo universitets har undersökt kopplingen mellan höjningen i alkoholskatten och förändringarna i alkoholförbrukningen på befolkningsnivå, och dess inverkan på dödligheten förorsakad av hjärnskador på grund av olycksfall för över 15-åringar under åren 2004–2016.

Beskattningen av alla alkoholdrycker skärptes år 2007, varefter man höjt alkoholskatten på nytt flera gånger.

Medan forskningen pågick dog 12 100 personer i Finland till följd av hjärnskador de fått i olyckor. I Finland var hjärnskadedödligheten under dessa år bland de högsta i Europa.

I och med alkoholskattehöjningarna minskade den totala förbrukningen av alkohol med drygt en procent per år och samtidigt minskade dödligheten förorsakad av hjärnskada från olycksfall med drygt fyra procent i medeltal årligen.

Minskningen var 4,3 procent hos män och 2,4 procent hos kvinnor, meddelar ÅUCS i ett pressmeddelande.

Berusning bakom upp till hälften av alla hjärnskador

Forskningsgruppens ledande forskare är specialistläkare och docent Jussi Posti som arbetar på ÅUCS neurokirurgiska enhet. Enligt honom är kopplingen mellan totalförbrukningen av alkohol och hjärnskadedödligheten som upptäckts i forskningen statistiskt betydelsefull.

– Vi påvisade också att skattehöjningarna av alla olika alkoholdrycker hade en tidsmässig korrelation med minskningen av hjärnskadedödlighet hos båda könen, både då man forskat kvinnor och män tillsammans och skilt.

– Strängare alkoholpolitik ser alltså ut att minska på dödsfallen av hjärnskador som uppstått i olyckor också då man riktar åtgärder på annat än på att förminska drickandet för berusningens skull. Till exempel på priset på alkoholen, säger Posti.

Enligt Posti har upptäckten betydelse eftersom till och med hälften av hjärnskadorna som uppstått i olycksfall sker under alkoholpåverkan.

Billigare alkohol ökade på dödligheten av hjärnskador

Tidigare har man konstaterat motsatt effekt då alkoholen blivit blilligare. År 2004 sänkte man alkoholskatten i Finland. Då sjönk alkoholdryckernas pris med 33 procent.

Den mest märkbara prissänkningen skedde för starka alkoholdrycker och skatteförändringen ökade då på totalförbrukningen av alkohol med tio procent.

– Forskare vid Uleåborgs universitetssjukhus märkte att dödligheten av hjärnskador som uppstått i olycksfall ökade bland personer i medelåldern i norra Finland efter att alkoholen blivit billigare, berättar Posti.

Rapporten av forskarna på Åucs publicerades den 1.4.2019 i tidningen Scientific Reports (Nature). Forskningens resultat har också förevisats på Neurotrauma-föreningens kongress i augusti 2018 (Toronto, Kanada) och på International Brain Injury Associations världskongress i mars 2019 (Toronto, Kanada).