Hoppa till huvudinnehåll

Personer med utvecklingsstörning använder sällan sin rösträtt: Det är lite svårt, säger Janina Egger som deltog i en valkurs

Janina Egger
Janina Egger vill gärna rösta i riksdagsvalet. Janina Egger Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Kårkulla samkommun,Riksdagsvalet i Finland 2019,Janina Egger

Valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning är lägre än hos andra. Valutbildning är viktigt för att alla grupper i samhället ska få sin röst hörd.

Mia Lindberg och Janina Egger på Kårkullas serviceenhet i Ekenäs tycker att politik ofta känns svårbegripligt.

Många kandidater gör valet svårt

Lindberg och Egger har lärt sig om politik och tänker rösta i riksdagsvalet.

Det knepiga är att hitta den rätta kandidaten.

- Nå, lite har jag funderat. Det är lite svårt, säger Mia Lindberg.

Mikaela Lindberg stickar sockor.
Mia Lindberg sysselsätter sig med att sticka sockor på Kårkullas dagverksamhet Dagtek i Ekenäs. Mikaela Lindberg stickar sockor. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Kårkulla samkommun,fduv

Janina Egger håller med om att det är svårt att veta vem man vill rösta på.

- Jag brukar fråga råd av personalen, berättar hon.

Egger har Downs syndrom och behöver hjälp med att skriva ner siffrorna på valsedeln. Det får hon hjälp med av ett valbiträde.

Röstsedlar.
Varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller 18 år har rätt att rösta i riksdagsval. Röstsedlar. Bild: Yle röstsedel

Föreningen Steg för Steg vill uppmuntra till ett högre valdeltagande bland personer med utvecklingsstörning.

Därför ordnar föreningen specialplanerade valutbildningar på olika håll i Svenskfinland.

ABC om riksdagsval

Mia Lindberg och Janina Egger deltog i valutbildningen i Ekenäs.

Temat var riksdagsvalet och de politiska partierna.

De lärde sig också om hur det rent praktiskt går till att rösta i val.

- De berättade allt möjligt om riksdagen och att man får rösta på vem man vill, berättar Mia Lindberg efteråt.

Man får gå till biblioteket här i Ekenäs. Man skriver en lapp och sätter den in en låda― Mia Lindberg

Lindberg har också tidigare röstat i val så proceduren är bekant för henne.

- Man får gå till biblioteket här i Ekenäs. Man skriver en lapp och sätter den in en låda.

Nyttig kunskap för alla

Steg för Steg är en förening som arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras och synas i samhället.

Det handlar om att synas och få sin röst hörd i samhället och i politiken― Frank Lundgren

Frank Lundgren jobbar som koordinator inom föreningen och han är den som håller i trådarna för valutbildningen.

- Vi börjar med allmän information om riksdagen och riksdagsvalet och berättar också om hur partierna skiljer sig från varandra, säger Lundgren.

Svårt vara objektiv

Med på tillställningarna är också olika riksdagskandidater.

I Ekenäs deltog kandidaterna Veronica Rehn-Kivi från Svenska folkpartiet och socialdemokraten Johan Kvarnström.

Janina Egger
Janina Egger tyckte om när riksdagskandidaterna berättade om sina jobb och sina familjer. Janina Egger Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Kårkulla samkommun,Janina Egger

Frank Lundgren är medveten om att det finns en risk att valet av kandidater påverkar deltagarna men betonar att det inte är frågan om en klassisk valdebatt utan mera om information.

Kunskap behövs

Frank Lundgren påpekar att kunskapen om partierna och vad de står för ofta är otillräcklig särskilt i den här målgruppen.

Samtidigt tillstår han att det handlar om svåra frågor och att en person med stort stödbehov kanske inte alltid har de verktyg som behövs för att bilda sig en objektiv uppfattning.

Frank Lundgren
Frank Lundgren ser det som viktigt att alla grupper i samhället röstar i politiska val. Frank Lundgren Västnyland,frank lundgren

- Vi försöker informera på ett så objektivt och lättbegripligt sätt som möjligt, säger Lundgren.

Han hänvisar till att en ökad kunskap om partierna gör det mer sannolikt att besluten fattas på verkliga grunder.

- Ju mer kunskap desto större sannolikhet är det att man röstar utgående från andra kriterier än vem som ser bra ut på bild till exempel, säger Lundgren.

Valsedel sätts in i urnan
Rätten att delta i val är en av de viktigaste grundpelarna i en demokrati. Ingen har rätt att rösta på någon annans vägnar. Valsedel sätts in i urnan Bild: Yle valurna

Han betonar att det är viktigt att personer med utvecklingsstörning får stöd när det gäller svåra saker som att rösta i val.

- För att samhället ska representera alla personer så är det viktigt att alla röstar i ungefär lika stor utsträckning. Annars finns en risk att en viss grupp blir bortglömd, säger Lundgren.

- Det handlar om att synas och få sin röst hörd i samhället och i politiken.

3.4.2019: Mia Lindbergs namn rättades.