Hoppa till huvudinnehåll

Fibernätet byggs ut på fem områden i Pargas i år - i Lielax och Korpo behövs flera intresserade

Vessönet och Borgå Energi gräver ned kablar i Sondby
Fibernätbygge i Borgå. Vessönet och Borgå Energi gräver ned kablar i Sondby Bild: Yle/Sune Bergström vessönet

Det var på håret, men även Hoggais kom över 50 procent tecknade avtal för att få fibernät till sig. Även i Sunnanberg, Simonby, Tervsund och Nagu börjar man bygga ut fibernätet i år. I Lielax och Korpo kom man inte upp till de 50 procent som krävdes.

Både Pargas stad och staten har varit med och subventionerat priset för att teckna avtal om fribernät i sju områden i Pargas.

Det här behövdes för att det överhuvudtaget skulle vara möjligt att erbjuda fibernät på områden där lönsamheten annars varit utmanande.

Fem av sju områden får fibernät i Pargas

Fram till sista mars hade man möjlighet att få ett avtal till det reducerade priset och för att fibernätet skulle börja byggas ut krävdes det att över hälften av hushåll och företag på området deltar.

Det lyckades på fem av sju områden som hade möjlighet att få stöd: Sunnanberg, Simonby, Tervsund, Hoggais och Nagu.

Partel kommer att vara med och bygga fibernäten och verkställande direktör Svante Olofsson är glad för stadsbornas skull.

- Det är jätteroligt för dem som bor på de här områdena att det nu är möjligt att bygga ut fibernätet. De har verkligen kämpat på bra och lyckats få med tillräckligt många för att projektet ska kunna bli av, säger Olofsson.

Nagu är först att få fibernät

Nagu kom först över 50 procent och är det första området som får sitt fibernät utbyggt. I de andra områdena ska arbetet påbörjas i år. Olofsson hoppas att man kommit långt redan vid årsskiftet.

I Hoggais var det på håret, men den 1 april kom man över den viktiga gränsen.

- Det är jätteroligt att det blev så. Det är många där i Hoggais som har känt att deras 4G-förbindelser varit riktigt dåliga, så det har varit ett stort driv där att komma med, säger Olofsson.

Lielax fick 40 procent - Korpo endast 27 procent

Områdena Lielax och Korpo kom inte över gränsen den här gången. I Lielax skrev 40 procent av hushållen att de var beredda att delta medan siffran i Korpo var 27 procent.

Olofsson tror ändå att åtminstone Lielax ännu kommer att komma med.

- Eftersom vi har fullt upp med de här första fem områdena betyder det att vi har möjlighet att ge lite extra tid. Så tanken är att vi tittar på nytt efter sista augusti hur läget är, så om de är intresserade och vill komma med finns det en chans ännu att lämna in avtal där.

Hittills har det reducerade priset varit 1 790 euro och nu efter sista mars och är prislappen aningen dyrare, 1 990 euro, fram till sista augusti.

Svante Olofsson hoppas förstås också på Korpo.

- Jag skulle säga att Korpo egentligen är ett av de viktigare områdena när man ser på landsbygden i det här stödprojektet, så vi vill absolut inte ge upp hoppet för Korpo, säger han.

Pargas i framkant gällande fiberuppbyggnad i Finland

Olofsson påpekar också att Pargas efter att projektet slutförts kommer vara i framkant gällande fiberuppbyggnad i Finland. Speciellt om också Lielax och Korpo kommer med.

- Man skulle kanske inte tro det men jämfört med Helsingfors och andra stora städer så är vi i absoluta toppklass i Finland, säger han.

Simonby är ett av områdena som nu får fibernät. Kurt Ekström, som bor där, har egentligen klarat sig bra utan fibernät, men säger att det är viktigt för landsbygdens utveckling att det finns fibernät.

- Om vi ska kunna leva här och få folk att bosätta sig här och flytta hit, så är nog snabba förbindelser avgörande. Det är lika viktigt som skapliga vägar, säger Ekström.

Profilbild på Kurt Ekström.
Kurt Ekström. Profilbild på Kurt Ekström. Bild: Yle/ Nora Engström ekström

Ekström nämner också det som många andra talat om: Att det sagts att 5G inte kommer att kunna byggas ut på landsbygden och att det därför kan behövas just fibernät istället.

Överlag är han mest förundrad över att så många ändå inte varit intresserade av att delta.

- Lite förvånad är jag, då det ändå är till ett så förmånligt pris som vi aldrig kommer att få på nytt. Staten och kommunen är ju med och finansierar det här. Jag har inte träffat någon som haft fiberkabel som sagt att de inte skulle vilja ha den längre.

Bra nätförbindelser behövs också för mer digitala tjänser

I Sverige har man med hjälp av bra nätförbindelser kommit långt gällande digitala tjänster till exempel inom social- och hälsovården.

Tf social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström är positiv till en sådan utveckling i staden.

- Det ger oss möjligheter att utveckla och förbättra servicen med hjälp av ny teknik. Med tanke på våra utmaningar med avståndet till Åbo så ser vi positivt på det, säger Lindström.

en leende miia lindström
Miia Lindström. en leende miia lindström Bild: Yle/Jasmine Nedergård Pargas,social- och hälsovårdsdirektör

I Pargas har man redan börjat med en sorts digital mottagning som läkare kan ha för att diskutera och rådgöra med personal ute i skärgården.

- Via en skärm helt enkelt. Vi har också vissa andra tankar, men har inte kommit så långt med dem. Men vi är på väg, säger Lindström.

Lindström säger att det inom äldrevården kan finnas möjligheter att utveckla just digitala tjänster, men påpekar att det här handlar om kompletterande verksamhet.

- Det digitala kan aldrig ersätta människan i vården. Men tekniken kan ge oss möjligheter att komplettera. Det är samtidigt begränsat vad man kan göra, allt kan inte göras digitalt och patienttryggheten får ju aldrig riskeras med den här formen av service.

Stormar och kunskap frågetecknen

Lindström lyfter också fram att användarna måste kunna klara av att använda tekniken.

- Det är en jätteviktig sak och en förutsättning för att allt ska kunna fungera. Så vi måste noggrant se över vilka tjänster vi kan ordna på det här sättet, säger hon.

I nuläget är nätförbindelserna i skärgården enligt Lindström för beroende av de väldigt sköra mobilnätsförbindelserna.

- När det stormar har hälsostationerna nog problem ute i skärgården. Nät slås ut och telefonförbindelserna är dåliga, så för sakens skull har man i samarbete med sjukvårdsdistriktet mobilroutrar i varje hälsostation som vid nödfall och krissituationer hjälper att komma in i patientjournaler, säger Lindström.

- Men nätförbindelserna är A och O för att trygga den service vi har i dag.

Rubriken har preciserats 3 april kl. 10:17.

Läs mera:

Fibernätet byggs ut på sju områden i Pargas - men bara om tillräckligt många är intresserade

Pargas stad investerar 600 000 euro i fasta nätförbindelser. Fibernätet kan byggas ut i bland annat Nagu, Korpo och Lielax i Pargas. Projektet blir av på de områden där minst hälften av fastighetsägarna är intresserade.

Läs också