Hoppa till huvudinnehåll

Li Andersson: Vänsterförbundet vill in i regeringen – men vägrar försämra för dem som har det sämst

Li Andersson
Li Andersson Li Andersson Li Andersson,Riksdagsvalet i Finland 2019,Vänsterförbundet

Vänsterförbundet går till riksdagsval med en populär partiordförande i Li Andersson. Partiet tilltalar framför allt unga, gröna stadsbor. De fattiga ska få lägre skatter, de rika högre.

Det är inga små förändringar som Vänsterförbundet vill se i politiken i Finland. Regeringen Sipiläs politik har varit svår att smälta för partiet.

De offentligt anställda har drabbats av konkurrenskraftsavtalet, de arbetslösa av aktiveringsmodellen, vilket upprör partiordförande Li Andersson.

LI ANDERSSON

Li Andersson kampanjerar på gågatan i Åbo.
Li Andersson kampanjerar på gågatan i Åbo. Bild: Yle/ Kimmo Gustafsson Li Andersson

Ålder: 31
Bor: Åbo
Politisk bakgrund: Aktiv inom kommunalpolitiken i Åbo samt Vänsterunga.
Jag är politiskt engagerad för: Rättvisa, jämlikhet och en ambitiös klimatpolitik.
Politisk gärning jag är mest stolt över: Att jag som nyvald, ung partiordförande lotsade Vänsterförbundet till valseger i det senaste kommunalvalet.
Min största kris: Att bli utan studieplats i det jag trodde var min hemstad.

Trots att sysselsättningen och ekonomin har förbättrats, råder det underskott i den offentliga ekonomin.

- Man har gjort stora skattelättnader under regeringsperioden. Det har man gjort för att kompensera ändringar i socialskyddsavgifterna, som konkurrenskraftsavtalet förde med sig.

Stora satsningar, de rika ska betala

Vänsterförbundet vill att satsningarna på forskning, produktutveckling och innovationer ska utgöra fem procent av bruttonationalprodukten.

Alla ska få tid till hälsocentralen inom en vecka - avgiftsfritt. Hälsovården ska vara uppbyggd kring en stark offentlig bas, där företagen har en kompletterande roll.

Studiepenningen ska höjas och samhället drivas mot en modell med basinkomst.

Li Andersson kampanjerar på gågatan i Åbo.
Li Andersson kampanjerar på gågatan i Åbo. Li Andersson kampanjerar på gågatan i Åbo. Bild: Yle/ Kimmo Gustafsson Li Andersson

Samtidigt vill partiet beskatta de rika hårdare. Det ska bland annat ske genom en förmögenhetsskatt och höjd arvs- och gåvoskatt.

Kapital- och inkomstbeskattningen ska göras mer progressiv.

- Vi litar på att Finland är ett attraktivt land för investerare också i fortsättningen. Vårt utbildningssystem är ett av de bästa i världen och omgivningen stabil, både politiskt och arbetsmarknadsmässigt.

Företagsstöden ska reformeras ordentligt

Vänsterförbundet vill skära rejält i företagsstöden och reformera systemet för stöden i en mer klimatmedveten riktning. Partiet räknar i sitt program ut att det ska ge staten inbesparingar på en halv miljard euro.

Vilka stöd talar ni i praktiken om?

- Ett är den kompensering för utsläppshandeln som tagits i bruk under regeringsperioden. Energiskatteåterbäringen som en del av den energiintensiva industrin får är ett annat. Sen vill vi skärpa beskattningen för torv och lyfta elskatten inom gruvbranschen.

Andersson tror att arbetsplatserna kan bibehållas också efter reformerna.

Jämställdhet på arbetsmarknaden (och annanstans) är ett viktigt tema för partiet.

- Vi vill öka öppenheten och synligheten i fråga om lönerna, säger Andersson.

Hon vill också reformera familjeledighetssystemet och motarbeta segregeringen på arbetsmarknaden i Finland.

Viktigt att komma överens om tidtabell för miljöbeslut

Vänsterförbundet har i dagens läge en stark miljöprägel. Förutom att reformera företagsstöden och satsa mer på forskningsanslagen vill partiet satsa på spårtrafik.

Det viktigaste miljöbeslutet som borde fattas under nästa regeringsperiod har ändå inte att göra med något enskilt moment.

- Det viktigaste är att fatta beslut om en tidtabell för hur vi ska minska på användningen av fossila bränslen. Det skulle också vara viktigt att söka så bred parlamentarisk samstämmighet som möjligt.

Du är inte rädd för att det är för långsamt om man håller på med det parlamentariska?

- Regeringen kan naturligtvis fatta sådana beslut som den vill, men det är vettigt att försöka hitta samförstånd så att man får en kontinuitet också i klimatpolitiken.

Lätt med SDP, svårt med Samlingspartiet

Vänsterförbundets drömregering består av Socialdemokraterna, De gröna och Vänsterförbundet.

Svenska folkpartiet kan få vara med om partiet låter vänsterpartierna sätta sin prägel på regeringsprogrammet.

Sannfinländarna är uteslutna, Samlingspartiet väcker negativa känslor.

Förra gången Vänsterförbundet var med i regeringen slutade det illa, då partiet lämnade den av Samlingspartiet ledda regeringen.

Är Li Andersson själv en regeringspolitiker som gör kompromisser?

- Det är jag nog, ja. Men våra väljare ska ha rätt att lita på oss. Vi måste kunna våga lova att inte försämra de människornas utkomst, som redan nu har det sämst ställt i landet.

Vänsterförbundet: för- och nackdelar inför riksdagsvalet

+ Ungdomlig image. Partiet har en populär ledare, som har goda chanser att bli röstetta i sin valkrets.
- Partiet behagar, samtidigt som det irriterar. Den rödgröna, högutbildade stadsungdomens påhitt faller inte i smaken hos alla.
? Hur är det med samarbetsförmågan i en möjlig regering, där inte enbart liksinnade partier ingår? Förra gången lämnade partiet självmant regeringen.

Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val